Valitse sijaintisi

Asia/Pacific

Europe

North America

South America

Global

Mirkan sponsoroinnin ja tuen suuntaviivat

Mirkalle on tärkeää olla aktiivinen osa paikallista yhteisöä. Näkyvyytemme edistämiseksi ja työnantajakuvamme vahvistamiseksi on siksi luonnollista tukea arvojemme mukaista paikallista yhdistystoimintaa sponsoroinnin kautta.

Mirkan yhdistysten ja tapahtumien sponsorointiin sovelletaan seuraavia sääntöjä.

 

Yleistä

Mirkan sponsorointi on suunnattu paikallisille yhdistyksille paikkakunnilla, joilla Mirka harjoittaa liiketoimintaa tai jotka kuuluvat yrityksen rekrytointialueeseen (Pohjanmaa + Raasepori ja ympäröivät kunnat), ja pääsääntöisesti yleishyödyllisille järjestöille, jotka harjoittavat urheilu-, vapaa-aika-, kulttuuri- tai nuorisotoimintaa.

Myös koulujen, päiväkotien ja kerhojen sponsorointi on mahdollista pienessä mittakaavassa, tällöin ensisijaisesti materiaalisponsoroinnin muodossa, esim. heijastinliivejä tai muuta turvallisuuteen liittyviä tai stipendejä.

Opiskelijakunnille ja opiskelijayhdistyksille sponsorointi voidaan myös myöntää mainoksena opiskelijapuvuissa (haalareissa).

Sponsorointia ei myönnetä yksityishenkilöille, ammattiurheiluun, poliittisille järjestöille tai eettisesti kyseenalaiselle toiminnalle.

Kansallisen tason sponsoroinnista ja apurahoista yliopistoille ja yliopistosäätiöille vastaa emoyhtiö KWH-yhtymä.

 

Sponsoroinnin myöntäminen

Mirkan sponsorointi perustuu liiketoiminnan suunnittelun yhteydessä määrättyihin tarkoitukseen tarkoitettuihin budjettivaroihin. Myönnetty summa on suhteessa hakijan toimintaan ja budjettiin tai tapahtuman kokoon, kuitenkin enintään 350 €.

Sponsoroinnin saava osapuoli sitoutuu tuomaan Mirkan näkyväksi toiminnassa tai tapahtumassa suhteessa myönnettyyn summaan. Pyynnöstä on tarvittaessa voitava raportoida, millä tavalla näkyvyys on toteutunut.

 

Hakemus

Sponsorointia voi hakea Mirkalta täyttämällä huolellisesti alla olevan hakemuksen yrityksen verkkosivuilla. Hakemuksen voi jättää kahdesti vuodessa, viimeistään 31.5 ja 30.11. ja ne käsitellään viimeistään 20.6. ja 20.12.

Hakemuksessa tulee mainita mitä toimintaa yhdistys harjoittaa, toimintapaikka, jäsenmäärä ja vuosibudjetti. Hakijan tulee myös kuvata, miten Mirka tehdään näkyväksi toiminnassa (suora mainonta, linkit esim. nettisivuille tai sosiaaliseen mediaan).

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Huomioi, että yhdistys voi saada sponsoroinnin kerran toimintavuoden aikana. Mirka ei sitoudu monivuotisiin sponsorisopimuksiin.