Välj din plats

Asia/Pacific

Europe

North America

South America

Global

Ultimax® Ligno: ett helt nytt Mirka-slipmaterial för träbearbetning

14 mars 2024

Det nya Ultimax® Ligno är skräddarsydd för träslipning. Det kombinerar snabb avverkning med lång livslängd, tack vare särskilt god motståndskraft mot igensättning vid slipning av trä.

Genom att göra Ultimax Ligno tar Mirka hållbarhet i fokus. Med hjälp av nya generationens teknik, tillsammans med färre skadliga kemikalier, placeras slipkorn på optimerade timglasmönster på ytan, där kornen kan prestera bäst. Mirkas exakta, energibesparande produktionsprocess har också en betydande effekt för att skapa mindre materialavfall.

Det igenkännliga timglasmönstret, som är utvalt bland 64 olika mönster, säkerställer optimal skärprestanda med konsekventa resultat. Den mönstrade ytan ökar sliptrycket på varje slipkorn. Varje timglas har fyra skarpa hörn och två vinklade ytor, vilket ständigt skapar ytterligare skärkanter under slipning. Med Ultimax Ligno använder Mirka ett speciellt utvecklat lateximpregnerat papper för att förbättra flexibiliteten och vidhäftningen och för att kontrollera kantslitage, vilket ger varje slipmaterial en längre livslängd. Den finns i ett brett utbud av korn från 40 till 400.

För att motstå igensättning och påskynda skärprocessen använder Ultimax Ligno Mirkas banbrytande Multifit-hålmönster. Timglasmönstret skapar dammkanaler som leder till utsugshål vilket håller dam under kontroll och slipkornen skärande. När luft cirkulerar under slipmaterialet minskar värmen under slipning – en viktig fördel vid slipning av trä - och undviker att förvandla trädamm till ett igensättningsspackel. Även större trädammpartiklar är inget problem tack vare olika breda dammkanaler. Exponering för trädamm är en betydande arbetshälsorisk, vilket innebär att Ultimax Ligno är designad från början med Mirkas dammfria slipteknik.

Läs mer om nya Ultimax® Ligno