Välj din plats

Asia/Pacific

Europe

North America

South America

Global

Hårdmetallfil XMN

Ny, innovativ fil. Denna kombinationsfil är ett utmärkt alternativ till de traditionella slip- eller lamellfilarna som används för att ta bort stenar. Den är idealisk för att ta bort inre och yttre fasningar i produktionen, även i svåra områden.

Används till

Avverka

Lämpliga material

Rostfritt stål

Hårdmetallfil XMN