Välj din plats

Asia/Pacific

Europe

North America

South America

Global

Filter för DE 415/915/1025 L

Dammsugarfilter för Mirka DE 415/915/1025 L.

Används till

Dammutsug

Teknisk specifikation

Bredd
190 mm

Nedladdningar

PDF

Technical Data Sheet - Filter for DE

Filter för DE 415/915/1025 L