Välj din plats

Asia/Pacific

Europe

North America

South America

Global

Finessing Damper 60ml

För finslipning med Mirkas sliprosor. Denna produkt dispenserar snabbt och snyggt en lämplig mängd vätska till ytan. Genom att använda fuktdämparen får du mindre överflödigt stänk och avtorkning, och det hjälper till att undvika hudkontakt med skadliga vätskor. Kom ihåg att rengöra sliprosen mellan slipoperationerna genom att försiktigt köra rosen mot huvudet på fuktdämparen.
Finessing Damper 60ml