Mirka panostaa yhteistyössä suomalaisen teollisuuden kanssa 200M € nettohiilinegatiivisuuteen

2022-12-22

Nopean talouskasvun, yhteiskunnan urbanisoinnin ja globaalin resursoinnin uhkana on valmistusteollisuuden yhä enenevissä määrin kasvava hiilijalanjälki. Mirka näkee tämän kuitenkin mahdollisuutena kehittää uusia innovatiivisia vihreää siirtymää tukevia ratkaisuja yhteistyössä suomalaisen teollisuuden kanssa.

Tavoitteena on luoda eri toimialoja yhdistävä ekosysteemi, kehittämään nettohiilinegatiivisuuteen tähtääviä ratkaisuja jälleenvalmistus- ja kunnostusteollisuudelle. Business Finland on myöntänyt Mirkan SHAPE-hankkeelle 10 miljoonan euron kehitysrahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa, sekä 20 miljoonaa euroa hanketta ympäröiville ekosysteemiyrityksille. Uniikki hanke on Suomessa ensimmäinen laatuaan.

Mirkan pintakäsittelyratkaisujen sekä ekosysteemin muiden toimijoiden avulla pystytään tulevaisuudessa pienentämään Euroopan teollisuuden hiilijalanjälkeä 100 miljoonalla tonnilla, sekä luomaan miljardiluokan vientimahdollisuuksia Suomen teollisuudelle. Mirkan, Business Finlandin ja suomalaisen teollisuuden yhteispanostus nettohiilinegatiivisuuden kehittämiseen tulee olemaan yhteensä noin 200 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana.

- Arvio on, että vuoteen 2030 mennessä jälleenvalmistusteollisuuden arvo EU-tasolla tulee olemaan 90 miljardia euroa. Haluamme olla osa tätä ja kantaa oman vastuumme kiertotalouden rakentamisessa. Olemme erittäin innoissamme Business Finlandin myöntämästä rahoituksesta. Sen ansiosta pystymme nyt yhteistyössä suomalaisen teollisuuden ja tutkimuskentän kanssa käynnistämään SHAPE-hankkeen. Hanke luo koko sen ympäröivälle ekosysteemille erinomaiset edellytykset kehittää uusia innovatiivisia jälleenvalmistusratkaisuja, tukea kestävää kehitystä, luoda uusia työpaikkoja ja vahvistaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä tulevina vuosina, sanoo Mirkan toimitusjohtaja Stefan Sjöberg.

Konkreettisella tasolla Mirkan SHAPE-hanke tulee keskittymään neljään osa-alueeseen, jotta tavoite nettohiilinegatiiivisista jälleenvalmistus- ja kunnostusratkaisuista saavutetaan:

 1. Vastuulliset materiaaliratkaisut valmistuksessa
  Kierrätettävien ja biopohjaisten raaka-aineiden käyttö, esimerkiksi puupohjaiset muovinkorvikkeet.
 2. Korjaus-, kunnostus- ja jälleenrakennusratkaisut
  Tuotteiden eliniän pidentäminen, esimerkiksi innovatiiviset pintakäsittelyratkaisut.
 3. Kiertotalouden vauhdittaminen
  Uusien käyttötarkoitusten löytäminen prosessien sivutuotteille, esimerkiksi pintakäsittelyprosesseissa syntyvän jätteen hyödyntäminen.
 4. Älykkäät arvoketjut digiratkaisuilla
  Mittaus- ja analytiikkaratkaisujen kehittäminen tuotteen elinkaaren hallintaan.

- Kyse voi esimerkiksi olla tänä päivänä ekosysteemissä syntyvästä sivutuotteesta eli jätteestä, joka tulevaisuudessa pystyttäisiin hyödyntämään raaka-aineena. Toisaalta kyse voi olla tuotteiden eliniän pidentämisestä, uusien innovatiivisten kunnostustekniikoiden avulla. Mirkan ydinosaamista ekosysteemissä on pintakäsittelytekniikoiden edelleen kehittäminen. Yksinkertaisimmillaan voisi sanoa, että ekosysteemin pyrkimyksenä on luoda uudelleenvalmistus- sekä kunnostusratkaisuja, joiden avulla käytetty tuote voidaan korjata uudenveroiseksi, jolloin tarvetta valmistaa uutta tuotetta ei enää ole. Tämä vaatii ekologista suunnittelua läpi koko arvoketjun, jolloin lopputuloksena on kestotuote ja nettohiilinegatiivinen kestävä valmistusprosessi, sanoo Mirkan tutkimus- ja kehitysjohtaja Mats Sundell.

Mirka toimii hankkeen veturina ja ympäröivä ekosysteemi koostuu kymmenistä toimijoista aina pienteollisuudesta suurten yritysten kautta tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin. Hankkeen lanseeraustilaisuus tullaan pitämään alkuvuodesta 2023.
- Yhteistyö yli toimialarajojen on aina ollut luonnollinen osa Mirkan yrityskulttuuria ja kutsummekin nyt ilomielin visiomme jakavat yritykset ja tutkimusorganisaatiot mukaan tähän kehityshankkeeseen ja ekosysteemin rakentamiseen, Sundell jatkaa.


Business Finland jakaa Mirkan näkemyksen.
- Mirka on jo kauan ollut teollisuuden edelläkävijä innovatiivisten kehityshankkeiden ja kansainvälistä kasvua tukevien projektien vetäjänä. Tämän tyyppiset yritykset ovat Suomelle erittäin tärkeitä ja luovat perustan suomalaisen teollisuuden kilpailuedulle kansainvälisillä markkinoilla. Nyt on luonteva ajankohta Mirkalle saada veturiyrityksen status, ja ryhtyä vetämään oman teollisuudenalansa vihreää siirtymää, sanoo Business Finlandin avainasiakaspäällikkö Ulf-Erik Widd.

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Stefan Sjöberg, puh. +358 20 7602 631
Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mats Sundell, puh. +358 40 094 8019

Lue lisää hankkeesta:
www.mirka.com/shape