Mirka's production site in Jeppo, Finland.

Vastuullinen Mirka – sinulle ja ympäristölle

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset hiomatuotteet, koneet ja kokonaisratkaisut pinnan käsittelyyn ja tarkkuushiontaan. Saavuttaaksemme markkina-aseman, jossa asiakkaamme ja sidosryhmämme näkevät meidät paitsi markkinoiden johtavana, myös kaikkein vastuullisimpana yrityksenä, meidän täytyy selvittää, mitä vastuullisuus todella tarkoittaa yrityksen näkökulmasta. Olemme jo päässeet melko pitkälle, ja tulevaisuudessa aiomme tehdä vielä enemmän.

Meille Mirkalaisille on itsestäänselvyys olla tuhlaamatta taloudellisia tai aineellisia resursseja – niin omiamme kuin yhteistyökumppaneidenkin. Yhtä tärkeäksi koemme säästää maapallon luonnonvaroja, ja vastuullisuus ja kestävän kehityksen periaatteet ovat luonnollinen jatke tälle. Tämä tarkoittaa, että tehdessämme liiketoimintaa koskevia päätöksiä, otamme talouden, maapallon ja ihmiset huomioon – nyt ja tulevaisuuden sukupolville. Osana pyrkimystämme säästää resursseja ja suosia paperitonta toimistoa, olemme päättäneet olla painattamatta tämän vuoden yhteiskuntavastuuraporttia. Elektroninen versio on paitsi helpompi ja nopeampi jakaa, se ei vaadi tulostamista eikä kuljetusta, mikä tarkoittaa pienempää hiilijalanjälkeä.

Olemme työskennelleet ahkerasti säästääksemme energiaa sekä raaka-aineita, vähentääksemme jätteen määrää ja lisätäksemme kierrätystä, sekä vähentääksemme pysyvien orgaanisten kemikaalien käyttöä. Kehitämme terveellisempiä, turvallisempia ja tehokkaampia tuotteita ja prosesseja, joista sekä asiakkaamme että työntekijämme hyötyvät. Esimerkiksi pölyttömän hionnan konseptimme auttaa suojelemaan työntekijöiden keuhkoja, tarjoten samalla puhtaamman ja paremman pinnan viimeistelyn.

Our Clean Commitments. Olemme koonneet taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset aloitteemme sekä saavutuksemme ”Our Clean Commitments” -osioiden alle. Näiden otsikoiden alla kerromme yritysvastuumme kehityksestä läpinäkyvästi eri avainmittareiden avulla. Lue lisää Infograafeista tai Lataa kaikki sivut.

MirkaMirka Oy on kansainvälinen yritys ja osa perheomisteista KWH-yhtymä Oy:tä. Mirkan liikeidea on tarjota maailmanluokan ratkaisuja pintojen käsittelyyn. Asiakkaiden tarpeet ovat liiketoimintamme keskiössä.

Tarjoamme laajan valikoiman ratkaisuja pintakäsittelyyn ja tarkkuushiontaan ja olemme erikoistuneet kokonaisratkaisuihin, joissa hiomatuotteitamme täydentävät innovatiivisesti suunnitellut koneemme ja kiillotusaineemme.

Noin 97 prosenttia Mirkan tuotannosta menee vientiin, ja sen tuotteita myydään yli sadassa maassa. Yrityksen tyypillisiä asiakkaita ovat mm. puutuotteiden valmistajat, autoteollisuuden valmistajat ja alihankkijat, rakennus- ja korjausteollisuus sekä komposiittiteollisuus.

Brändimme on tasoittanut tietä pintakäsittelyn teknisille läpimurroille jo yli 75 vuoden ajan, ja asiantuntemuksemme muokkaa toimialaa edelleen. Noudatamme yrityksemme arvoja olemalla vastuuntuntoisia, sitoutuneita, innovatiivisia ja arvostavia.

Tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon taloudelliset, terveydelliset, tekniset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.

Lue lisää:Kansainvälinen Mirka

Mirka on kansainvälisesti laajeneva yritys, jolla on yhteensä 18 tytäryhtiötä Euroopassa, Lähi-Idässä, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Suomessa. Yli 97 % tuotannosta menee vientiin ja tuotteita myydään yli 100 maassa.

Olemme markkinoiden johtavin ja vastuullisin yritys pintakäsittely- ja tarkkuushiontaratkaisujen alalla.

Toimitusjohtajan katsausPitkän aikavälin kestävä kehitys on aina ollut tärkeä ja luonnollinen osa Mirkan liiketoimintaa. Se on olennainen osa Mirkan visiota: haluamme, että asiakkaat ja sidosryhmät näkevät meidät kaikista vastuullisimpana yrityksenä. Tämä visio vastuullisuudesta käy ilmi puhtaista sitoumuksistamme. Pyrimme siis toteuttamaan kaikki toimintamme ja tuotantomme vaiheet mahdollisimman vähäisin ympäristövaikutuksin sekä varmistamaan, että tuotteidemme käyttö parantaa loppukäyttäjien ergonomiaa ja edistää terveellisempää työympäristöä.

Terveys ja ergonomia koskevat luonnollisesti myös työntekijöitämme täällä Mirkalla. Viime vuosina olemme panostaneet merkittävästi työterveyden ja ‑turvallisuuden kehittämiseen ja ergonomiaan esimerkiksi Power Tools ‑kokoonpanoasemien jatkuvalla parantamisella. Nollan työtapaturman tavoitteemme on jo vuosien ajan johtanut siihen, että työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat parantuneet yrityksessämme jatkuvasti kohti maailmanluokan tasoa.

Elämme kestävän kehityksen kannalta jännittävää aikaa. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on todella suunniteltu tukemaan voimakasta vihreää muutosta, ja paljon investointeja tullaan suuntamaan vieläkin suurempien ja nopeampien kehitysaskelten mahdollistamiseen. Mirka on perustajajäsenenä mukana Euroopan vastuullisten hiomatuotteiden valmistajien SEAM-ohjelmassa (Sustainable European Abrasives Manufacturers), joka kokoaa koko Euroopan hiomatuoteteollisuuden yhteen tavoittelemaan entistäkin vahvempaa kestävää kehitystä.


Lue lisää: 
Uusi vallankumouksellinen teknologia säästää 95 % tuotantoenergiassa

Mirka on jo muutaman vuoden ajan kehittänyt hiomatuotteilleen täysin uutta tuotantomenetelmää. Tämä uraauurtava menetelmä on paitsi erittäin energiatehokas, se mahdollistaa myös tuotannon ilman vaarallisia kemikaaleja.

Mirka on koko historiansa ajan investoinut paljon tutkimukseen ja kehitykseen ja keksinytkin useita vallankumouksellisia ratkaisuja, joista kuuluisin esimerkki on pölytön hionta. Nyt Mirka on ottamassa yrityksen historian suurinta teknistä harppausta ottamalla käyttöön täysin uuden tuotantomenetelmän. Mirkan uusissa koneissa hiekanjyvät paperiin sitova liima kovetetaan suurienergisellä kovetuksella sen sijaan, että liima kovetettaisiin lämmön avulla kuten vanhoissa koneissa.

Lue lisää: 

”Vanhoja koneita voisi verrata jättimäisiin paperikoneisiin, kun taas uudet koneet muistuttavat enemmän digitaalisia tulostimia. Vanhat koneet ovat satojen metrien pituisia, uudet vain 25-metrisiä”, kertoo tutkimus- ja kehitysjohtaja Mats Sundell.

Onnistunut laatukampanja vähensi tehdasjätettä huomattavasti

Mirka käynnisti vuonna 2020 kampanjan, joka tähtäsi laadun ja tuottavuuden parantamiseen pääasiassa tuotannossa syntyvää jätettä vähentämällä. Tavoitteet ylittyivät, joten kampanjaa voidaan luonnehtia menestykseksi.

Kampanja julkaistiin henkilöstölle alkuvuodesta 2020. Tarkempaan tarkasteluun valittiin kaksi Mirkan suosituimmista pinnoitetuista hiomatuotteista – Gold 80 ja Gold 320. Tavoitteena oli selvittää, missä tuotannon vaiheissa tarpeetonta jätettä syntyy, ja muuttaa työtapaa työntekijöiden tietoisuutta lisäämällä.

Kampanjalle asetettiin myös konkreettisia tavoitteita. Toimenpiteiden haluttiin johtavan 250 000 euron säästöihin molemmissa Gold-tuotteissa sekä miljoonan euron säästöihin kaikissa Mirkan tuotteissa.

Lue lisää: 

Automaatio edellyttää henkilöstön jatkuvaa kouluttamista

Mirka panostaa paljon henkilöstön koulutukseen, josta on tullut yhä tärkeämpää. Uudet taidot ovat tarpeen, kun manuaalinen työ korvataan automatisoiduilla prosesseilla.

Mirka on aina ollut sitoutunut henkilöstönsä kouluttamiseen. Viime vuosina koulutuksesta on kuitenkin tullut entistäkin tärkeämpää. Yhä useammista prosesseista tulee automaattisia ja digitaalisia, joten opittavaa on jatkuvasti paljon. Samalla painopiste on siirtynyt rutiininomaisesta manuaalisesta työstä tietotyöhön ja asiantuntijatyöhön.

”Panostamme koulutukseen todella paljon. Sen lisäksi, että koulutamme nykyisiä työntekijöitämme, palkkaamme jatkuvasti uusia työntekijöitä saadaksemme Mirkaan oikeanlaista osaamista”, henkilöstöpäällikkö Ulla Kauppi kertoo.

Lue lisää: 

Työturvallisuuteen ja hyvinvointiin investoiminen kannattaa

Kun uusi työntekijä aloittaa Mirkalla, hän käy läpi hyvin perusteellisen ja laajan turvallisuuskoulutuksen. Tuotannossa toimivat työntekijät saavat työturvallisuuskortin, joka on uusittava viiden vuoden välein.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä siitä, miten Mirka suhtautuu turvallisuusasioihin hyvin vakavasti. Turvallisuuteen on kiinnitetty viime vuosina entistäkin enemmän huomiota, sillä se on myös osa Mirkan strategiaa. 

Vuonna 2020 turvallisuustyötä tehostettiin käynnistämällä BeeSafe-kampanja. Kampanjan tavoitteena oli lisätä tietoisuutta turvallisuuskysymyksistä entistäkin laajemmin.

Lue lisää:

Pienempi hiilijalanjälki paikallisten hankintojen avulla

Jos Mirka joutuu valitsemaan kahden eri toimittajan väliltä, jotka ovat teknisesti ja taloudellisesti jokseenkin tasavertaisia, yritys suosii yleensä toimittajaa, joka on maantieteellisesti lähempänä Mirkan tuotantolaitoksia Suomessa.

Mirka on työskennellyt tämän periaatteen mukaisesti johdonmukaisesti jo vuosikymmenten ajan, mikä on johtanut laajaan paikallisten toimittajien verkostoon. Yli puolet Mirkan käyttämistä raaka-aineista ja 30 prosenttia komponenteista tulee joko Pohjanmaalta tai muualta Suomesta.

Tämä työtapa koskee kaikkia Mirkan hankintoja hiomatuotteiden raaka-aineista sähkötyökalujen komponentteihin. Kun Mirka aloitti sähkötyökalujen tuotannon vuosikymmen sitten, komponentteja hankittiin ensin pääosin Aasiasta, mutta myöhemmin valittiin suomalaiset toimittajat.

Lue lisää: 

Proaktiivinen ympäristötoiminta tytäryhtiöissämme

Vastuullisuus ja ympäristöasiat koskevat koko Mirka-konsernia. Tämä näkyy selvästi siinä, että myös tytäryhtiömme noudattavat puhtaaseen proaktiivisuuteen liittyviä periaatteitamme ja pyrkivät kehittämään vastuullisuuttaan. 

Vuonna 2019 Mirka Intia ryhtyi yhteistyöhön Give Me Trees ‑järjestön kanssa ja käynnisti Dust Tree ‑kampanjan Delhissä – yhdessä maailman saastuneimmista kaupungeista. Kampanjan ajatuksena oli, että Mirka Intia istuttaisi jokaista 500:aa myytyä Abranet-liuskaa kohden yhden temppeliviikunapuun valituille Delhin viheralueille.

Mirka Brasilia päätti tehdä oman osuutensa ja ajoi strategiaa, jonka mukaan autokalustoa uudistettaessa painotettaisiin ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja perinteisillä polttoaineilla toimiville autoille. Tämä merkitsi siirtymistä dieselistä ja bensiinistä biopolttoaineisiin ja hybridiautoihin.

Lue lisää: 

Ohjelma asettaa alan standardeja EuroopassaMirka on Euroopan hiomatuotteiden valmistajien liiton FEPA:n (Federation of European Producers of Abrasives) jäsen, joten sillä oli keskeinen rooli, kun Euroopan vastuullisten hiomatuotteiden valmistajien SEAM-ohjelma (Sustainable European Abrasives Manufacturers) perustettiin vuonna 2020.

SEAM-ohjelman tavoitteena on tukea ja auttaa eurooppalaisia hiomatuotteiden valmistajia niiden matkalla kohti kestävää kasvua ja vastuullisuuteen liittyviä parannuksia etenkin tuotannossa ja jakelussa. Ohjelma jakautuu kolmeen vastuullisuuden peruspilariin: ympäristöön, työhön ja talouteen. Jotta valmistaja hyväksyttäisiin mukaan ohjelmaan, sen on täytettävä joukko kyseisiin pilareihin liittyviä vähimmäisvaatimuksia, jotka Mirka täytti vastuullisuussitoumustensa myötä luonnollisesti.

SEAM-ohjelman ajatuksena on asettaa eurooppalaiset vastuullisuusstandardit, jotka vievät toimialaa eteenpäin ja joiden avulla löytyy tasapaino ympäristötehokkuuden, tuotannon suorituskyvyn ja työturvallisuuden välillä, sekä tuoda koko Euroopan hiomatuoteteollisuus yhteen ajamaan entistä vahvempaa kestävää kehitystä.

Lisää tietoa FEPA:sta: https://fepa-abrasives.org/

Lisää tietoa SEAM:ista: https://www.seam.earth/FEPA edustaa laatua

FEPA toimii laatutakuuna asiakkaille. Ostamalla FEPA-sertifioituja tuotteita asiakkaat tietävät, että heidän ostamansa tuote täyttää tietyt laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

Eurooppalaisilla hiontamateriaalien valmistajilla on maailman korkeimmat laatu- ja ympäristöstandardit, mutta tämä tieto ei ole vielä saavuttanut kaikkia asiakkaita ja sidosryhmiä.

Tämä on asia, jonka eteen FEPA (Federation of European Producers of Abresives) tekee työtä. Organisaatiolla on noin 250 jäsenyritystä, mukaan lukien Mirka. FEPA: n puheenjohtaja on Mirkan toimitusjohtaja Stefan Sjöberg.

Yhtenä perustajista Mirka on mukana ohjelman suunnittelussa ja aloittaa ensimmäisten joukossa vastuullisuusraportoinnin uusien kriteerien mukaisesti. Mirkan laatu- ja turvallisuusvaatimukset ovat jo niin edistyneet, että uuden ohjelman noudattaminen ei käytännössä vaadi muutoksia toimintatapoihimme.

Lue lisää AbrasivesSafety-stä.

Mirka Oy: n RML-luettelo - luettelo rajoitetuista materiaaleista - määrittää kemialliset aineet, jotka luokitellaan "kielletyiksi", "rajoitetuiksi" ja "hälyttäviksi".

Mirka Restricted Materials List (v. 2.0 / 2020)