Sustainability is important to Mirka.

Vastuullinen Mirka – sinulle ja ympäristölle

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset hiomatuotteet, koneet ja kokonaisratkaisut pinnan käsittelyyn ja tarkkuushiontaan. Saavuttaaksemme markkina-aseman, jossa asiakkaamme ja sidosryhmämme näkevät meidät paitsi markkinoiden johtavana, myös kaikkein vastuullisimpana yrityksenä, meidän täytyy selvittää, mitä vastuullisuus todella tarkoittaa yrityksen näkökulmasta. Olemme jo päässeet melko pitkälle, ja tulevaisuudessa aiomme tehdä vielä enemmän.

Meille Mirkalaisille on itsestäänselvyys olla tuhlaamatta taloudellisia tai aineellisia resursseja – niin omiamme kuin yhteistyökumppaneidenkin. Yhtä tärkeäksi koemme säästää maapallon luonnonvaroja, ja vastuullisuus ja kestävän kehityksen periaatteet ovat luonnollinen jatke tälle. Tämä tarkoittaa, että tehdessämme liiketoimintaa koskevia päätöksiä, otamme talouden, maapallon ja ihmiset huomioon – nyt ja tulevaisuuden sukupolville. Osana pyrkimystämme säästää resursseja ja suosia paperitonta toimistoa, olemme päättäneet olla painattamatta tämän vuoden yhteiskuntavastuuraporttia. Elektroninen versio on paitsi helpompi ja nopeampi jakaa, se ei vaadi tulostamista eikä kuljetusta, mikä tarkoittaa pienempää hiilijalanjälkeä.

Olemme työskennelleet ahkerasti säästääksemme energiaa sekä raaka-aineita, vähentääksemme jätteen määrää ja lisätäksemme kierrätystä, sekä vähentääksemme pysyvien orgaanisten kemikaalien käyttöä. Kehitämme terveellisempiä, turvallisempia ja tehokkaampia tuotteita ja prosesseja, joista sekä asiakkaamme että työntekijämme hyötyvät. Esimerkiksi pölyttömän hionnan konseptimme auttaa suojelemaan työntekijöiden keuhkoja, tarjoten samalla puhtaamman ja paremman pinnan viimeistelyn.

Our Clean Commitments. Olemme koonneet taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset aloitteemme sekä saavutuksemme ”Our Clean Commitments” -osioiden alle. Näiden otsikoiden alla kerromme yritysvastuumme kehityksestä läpinäkyvästi eri avainmittareiden avulla. Lue lisää infograafeista tai lataa kaikki sivut.

 

Mirka

Mirka Oy on kansainvälinen yritys ja osa suomalaista perheomisteista KWH -yhtymää. Mirkan liikeidea on tarjota maailmanluokan ratkaisuja pintakäsittelyyn sekä tarkkuushiontaan, ja toimintamme keskittyy asiakkaidemme tarpeisiin.

Asiakaslähtöisen työn sekä toimintojen ja asiantuntemuksen jatkuvan kehittämisen avulla pystymme tarjoamaan räätälöityjä järjestelmiä ja kaupallisia ratkaisuja. Niiden pohjana on laaja valikoima teknisesti ensiluokkaisia hioma- ja kiillotustuotteita sekä innovatiivisesti suunniteltuja koneita.

Noin 97 % Mirkan tuotannosta menee vientiin, ja tuotteitamme myydään yli 100:ssa maassa. Mirkan liiketoiminta on keskittynyt autoalalle, puu- sekä veneteollisuuteen, ja asiakkaisiimme lukeutuu puutuotteiden valmistajia, autokorjaamoja sekä autoteollisuuden toimijoita ja alihankkijoita. Mirkan tuotteet ja kokonaisratkaisut palvelevat myös rakentamisen ja remontoinnin sekä komposiittiteollisuuden tarpeita. Näiden lisäksi Mirka tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja tarkkuushiontaan, kuten teollisuustelojen, kuluttajaelektroniikan ja lasin hiontaan sekä mikrohiontaan.

Lue lisää:

Etsimme jatkuvasti tapoja vähentää ympäristöjalanjälkeämme – tämä vastaa yrityksemme arvoja ja vähentää myös kustannuksia.

Kansainvälinen Mirka

Mirka on kansainvälisesti laajeneva yritys, jolla on yhteensä 18 tytäryhtiötä Euroopassa, Lähi-Idässä, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Suomessa. Yli 97 % tuotannosta menee vientiin ja tuotteita myydään yli 100 maassa.

Lue lisää:Global map of Mirka's activities.

Olemme markkinoiden johtavin ja vastuullisin yritys pintakäsittely- ja tarkkuushiontaratkaisujen alalla. Lue lisää Kansainvälinen Mirka.

Toimitusjohtajan yleiskatsaus

Pitkäntähtäimen kestävä kehitys on aina ollut tärkeä ja luonnollinen osa Mirkan liiketoimintaa – alusta loppuun. Se on oleellinen osa Mirkan visiota: olla asiakkaiden sekä sidosryhmien mielestä kaikkein vastuullisin yritys alalla. Tämä kestävän kehityksen visio avataan ”Our Clean Commitments” -sitoumuksessamme, jonka mukaan pyrimme pitämään toimintamme ja valmistuslaitostemme ympäristövaikutukset niin pieninä kuin mahdollista, ja pyrimme varmistamaan, että tuotteidemme käyttäminen edesauttaa loppukäyttäjiemme terveyttä ja ergonomiaa. Ympäristön suhteen tavoitteemme on kehittää ympäristöystävällisiä tuotantoprosesseja ja käyttää kestäviä raaka-aineita. Hyvä esimerkki jälkimmäisestä ovat vesipohjaiset kiillotusaineemme, jotka ovat parempia sekä käyttäjille että ympäristölle kuin liuotinpohjaiset aineet.

Lue lisää:Sustainability is important to Mirka and Mirka's CEO, Stefan Sjöberg.

“Periaatteenamme on hankkia raaka-aineet, komponentit ja palvelut lähialueelta aina kun se on mahdollista, ja teemme tavarantoimittajien auditoinnin ja hyväksynnän huolella. Meidän toimintamme on ainoastaan niin vastuullista kuin koko verkostomme yhdessä on.”, Stefan Sjöberg, CEO.

Menestys perustuu työntekijöihin

”Mirka haluaa tarjota työntekijöilleen mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa”, selittää Mirkan HR Manager Ulla Kauppi.

”Monipuolisen koulutustarjonnan ansiosta henkilöstömme voi kehittää omaa osaamistaan, ja yhdistämällä sen positiiviseen ja tekeväiseen asenteeseen sekä terveeseen työmoraaliin, on Mirkalaisten mahdollisuus myös edetä urallaan ja saada uusia haasteita.”

Yksi Mirkan henkilöstöpolitiikan tavoitteista on lisätä henkilöstön hyvinvointia monin eri tavoin; esimerkiksi työntekijöiden työergonomia on keskeinen painopistealue sekä tuotantotiloissa että toimistossa. Tämän lisäksi työntekijöille tarjotaan mahdollisuus osallistua erilaisiin liikuntaharrastuksiin sekä kulttuurikokemuksiin vapaa-ajallaan. Mahdolliset puutteet pyritään korjaamaan nopeasti ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin pyritään etsimään kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Työntekijöille tarjotaan hyvät työntekovälineet ja työpaikkaviihtyvyyteen panostetaan.

Lue lisää:Sustainability is important to Mirka.

”Yksi Mirkan henkilöstöpolitiikan tavoitteista on lisätä henkilöstön hyvinvointia eri tavoin”, HR Manager Ulla Kauppi
Lue lisää: Success driven by people

Pyöräilystä puhtia päivään

Jarmo Saviaro, Warehouse Supevisor, pyöräilee kahden ja puolen kilometrin matkan töihin, satoi tai paistoi. ”Jos tulisin autolla, olisin huomattavasti väsyneempi”, hän sanoo.

”Hyppään paljon mieluummin pyörän selkään, kuin alan käynnistämään autoa -25 °C pakkasella. Pyöräily tuo myös muita hyötyjä, onhan se verratonta kuntoliikuntaa, joka ei juurikaan kuormita niveliä.” Jarmo kertoo joutuneensa luopumaan juoksuharrastuksesta polvikupujen vuoksi, mutta pyöräily ei käy polvien päälle.

Lue lisää:Sustainability is important to Mirka.

Clean proactivity

Etsimme ennakoivia keinoja, joilla voimme pienentää tuotteidemme ympäristöjalanjälkeä. Emme käytä SVHC-luettelon (Substances of Very High Concern) kemikaaleja ja toimintamme on täysin REACH-asetuksen (kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus) mukaista.

Kestävä innovointi

Pidämme kestävää innovointia sekä järkevänä että kannattavana. Seuraavassa muutamia esimerkkejä saavutuksistamme:

  • Uusien matalaenergiatekniikkojen kehittäminen – tämä vähentää pinnoitettujen hiomatuotteidemme valmistamiseen tarvittavan energian määrää.
  • Vaihtaminen raskasmetallittomaan väriaineeseen – tämä vähentää raskasmetallien määrää tuotteissamme.
  • Parannukset jätehartsin käsittelyyn – tämä varmistaa henkilöstömme työsuojelun ja pienentää hävittämiseen liittyviä vaaroja.
  • Uuden katalyysitekniikan innovointi – tämä tehostaa lämpötuotantolinjojemme toimintaa ja vähentää tuotteidemme valmistusenergian kulutusta.
  • Tehokkaampien kuljetusreittien suunnittelu – tämä pienentää hiilijalanjälkeämme.

Jotta säilytämme asemamme alan edelläkävijänä ja pystymme jatkossakin tarjoamaan asiakkaillemme innovatiivisia ja laadukkaita hiontatuotteita, tuotekehitys on tärkeä osa toimintaamme. Tuotekehityksen tavoite on luoda kattavia ratkaisuja, jotka ratkaisevat asiakkaan jokapäiväiset haasteet ja lisäksi vastaavat myös työsuojelun ja työympäristön huolenaiheisiin.

Lue lisää: Clean proactivity

Clean Proactivity is important at Mirka.

Clean partner

Pidämme itseämme toimittajiemme, asiakkaidemme ja työntekijöidemme yhteistyökumppanina. Puhdas kumppani tarkoittaa vahvan suhteen kehittämistä, joka perustuu luottamukseen ja molemminpuoliseen hyötyyn. Se tarkoittaa myös kaksisuuntaista viestintää rehellisyyden, luottamuksen ja yhteistyön edistämiseksi.

Asiakaskumppanuudet

Me olemme sekä tavarantoimittaja että yhteistyökumppani asiakkaillemme. Tarjoamme heille tuotteita, palveluita ja kokonaisratkaisuja ja he tarjoavat meille asiakaspalautetta ja liiketoiminnan jatkuvuutta.  

Toimittajakumppanuudet

Uskomme pitkäaikaisten, rehellisten kumppanuuksien kehittämiseen täsmällisten, luotettavien ja turvallisten toimittajien kanssa. Tavoitteemme on vähentää sekä oman että toimittajiemme

liiketoiminnan riskejä. Kestävä ja aito yhteistyö sidosryhmiemme kanssa perustuu jatkuvaan ja aktiiviseen vuoropuheluun kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa. Sen avulla pystymme reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti asiakkaidemme uusiin tarpeisiin.

Lue lisää: Clean partner

Happy people in Mirka production.

Clean production

Tuotantomme työkulttuuri on tiimilähtöistä. Yhteistyöllä pyrimme saavuttamaan korkealle asetetut turvallisuus-, laatu-, tehokkuus- ja kestävän kehityksen tavoitteet kaikissa tuotantolaitoksissamme.

Vuosien saatossa olemme:

  • Vähentäneet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä 250 000 litralla lopettamalla isopropanolin stearaattipinnoitteen liuotinaineena.
  • Poistaneet tuotannosta pehmentiminä käytetyt ftalaatit vuonna 2004.
  • Löytäneet tuotantoon vähemmän monomeerejä sisältävän fenolihartsin jo yli 17 vuotta sitten.
  • Lopettaneet kromin käytön (värjäyksessä).
  • Lopettaneet myrkyllisen kryoliitin käytön vuonna 2012

Parhaillaan kehitämme ksyleenitonta prosessia hienojen hiomakarkeuksien tuotantoon. Tätä prosessia käytetään Mirkan erikoistuotteiden, vedenkestävien viimeistelyarkkien tuotantoon.

Lue lisää: Clean production

Clean production and happy employees is important at Mirka.

Clean performance

Toimimme systemaattisesti: meillä on pitkän aikavälin taloudellinen strategia ja keskitymme kestävään kehitykseen. Päätettyämme, mitä pitää tehdä, teemme sen oikein.

Asiakkaan suorituskyvyn, terveyden ja turvallisuuden ehdoilla

Asiakkaidemme liiketoiminnan menestys on avain oman yrityksemme menestykselle. Suunnittelemalla tuotteita ja palveluja, jotka parantavat asiakkaiden suorituskykyä, terveyttä ja turvallisuutta heidän työpaikallaan, pystymme saavuttamaan taloudelliset tulostavoitteemme.

Lue lisää: Clean performance

Clean performance is an important part of Mirka's sustainability work.