Valitse sijaintisi

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

United States

South America

Brazil

Global

Global Site

Mirkan pääkonttori Jepualla

Mirkan kestävä kehitys – hyödyksi sinulle ja ympäristölle

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset hiomatuotteet, koneet ja kokonaisratkaisut pinnan käsittelyyn ja tarkkuushiontaan. Saavuttaaksemme markkina-aseman, jossa asiakkaamme ja sidosryhmämme näkevät meidät paitsi markkinoiden johtavana myös kaikkein vastuullisimpana yrityksenä, meidän täytyy selvittää, mitä vastuullisuus todella tarkoittaa yrityksen näkökulmasta. Olemme jo päässeet melko pitkälle, ja tulevaisuudessa aiomme tehdä vielä enemmän.

Meille mirkalaisille on itsestäänselvyys olla tuhlaamatta taloudellisia tai aineellisia resursseja – niin omiamme kuin yhteistyökumppaneidenkin. Yhtä tärkeäksi koemme säästää maapallon luonnonvaroja, ja vastuullisuus sekä kestävän kehityksen periaatteet ovat luonnollinen jatke tälle. Tämä tarkoittaa, että tehdessämme liiketoimintaa koskevia päätöksiä otamme talouden, maapallon ja ihmiset huomioon – nyt ja tulevaisuuden sukupolville.

Olemme työskennelleet ahkerasti säästääksemme energiaa sekä raaka-aineita, vähentääksemme jätteen määrää ja lisätäksemme kierrätystä, sekä vähentääksemme pysyvien orgaanisten kemikaalien käyttöä. Kehitämme terveellisempiä, turvallisempia ja tehokkaampia tuotteita ja prosesseja, joista sekä asiakkaamme että työntekijämme hyötyvät. Esimerkiksi pölyttömän hionnan konseptimme auttaa suojelemaan työntekijöiden keuhkoja, tarjoten samalla puhtaamman ja paremman pinnanviimeistelyn.

Mirkan liiketoiminnan keskipisteessä

Kestävä kehitys

Mirkan toimitusjohtaja Stefan Sjöberg

Toimitusjohtajan katsaus

Pitkän aikavälin kestävä kehitys on aina ollut tärkeä ja luonnollinen osa Mirkan liiketoimintaa. Se on olennainen osa Mirkan visiota: haluamme, että asiakkaat ja sidosryhmät näkevät meidät kaikista vastuullisimpana yrityksenä. Tämä visio vastuullisuudesta käy ilmi puhtaista sitoumuksistamme. Pyrimme siis toteuttamaan kaikki toimintamme ja tuotantomme vaiheet mahdollisimman vähäisin ympäristövaikutuksin sekä varmistamaan, että tuotteidemme käyttö parantaa loppukäyttäjien ergonomiaa ja edistää terveellisempää työympäristöä.

Terveys ja ergonomia koskevat luonnollisesti myös työntekijöitämme täällä Mirkalla. Viime vuosina olemme panostaneet merkittävästi työterveyden ja turvallisuuden kehittämiseen sekä ergonomiaan esimerkiksi sähkökoneiden kokoonpanoasemien jatkuvalla parantamisella. Vuosien saatossa Nolla työtapaturmaa tavoitteemme on johtanut siihen, että työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat parantuneet yrityksessämme jatkuvasti kohti maailmanluokan tasoa.

Elämme kestävän kehityksen kannalta jännittävää aikaa. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on suunniteltu tukemaan voimakasta vihreää muutosta, ja paljon investointeja tullaan suuntamaan vieläkin suurempien ja nopeampien kehitysaskelten mahdollistamiseen. Mirka on perustajajäsenenä mukana Euroopan vastuullisten hiomatuotteiden valmistajien SEAM-ohjelmassa (Sustainable European Abrasives Manufacturers), joka kokoaa koko Euroopan hiomatuoteteollisuuden yhteen tavoittelemaan entistäkin vahvempaa kestävää kehitystä.

SEAM-ohjelma

Mirka on Euroopan hiomatuotteiden valmistajien liiton FEPA:n (Federation of European Producers of Abrasives) jäsen, joten sillä oli keskeinen rooli, kun Euroopan vastuullisten hiomatuotteiden valmistajien SEAM-ohjelma (Sustainable European Abrasives Manufacturers) perustettiin vuonna 2020.

SEAM-ohjelman ajatuksena on asettaa eurooppalaiset vastuullisuusstandardit, jotka vievät toimialaa eteenpäin ja joiden avulla löytyy tasapaino ympäristötehokkuuden, tuotannon suorituskyvyn ja työturvallisuuden välillä, sekä tuoda koko Euroopan hiomatuoteteollisuus yhteen ajamaan entistä vahvempaa kestävää kehitystä.

Lisätietoa SEAM-ohjelmasta

Kestävyysraporttimme

Mirka julkaisee kestävyysraporttinsa joka toinen vuosi. Tämä raportti koskee yrityksen vastuullisuutta, ja raportissa olevat tiedot on kerätty kaikilta Mirka Oy:n suorassa määräysvallassa olevilta yksiköiltä, ellei toisin mainita.

Kestävyysraportin lisäksi Mirka julkaisee vuosikertomuksensa, joka sisältää tärkeimmät taloudelliset indikaattorit, osana KWH-yhtymä Oy:n vuosikertomusta.

Mirkan kestävyysraportissa viitataan GRI-standardeihin. Raportoidut aiheet ja indikaattorit on valittu seuraavilla perusteilla: merkitys liiketoiminnan kannalta, vaikutus sekä sidosryhmien odotukset ja tarpeet.

Lisäksi viittaamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Lue uusin kestävyysraporttimme

Jäte

Mirka seuraa tarkasti jätteenkäsittelysäädösten ja -direktiivien muutoksia sekä päivityksiä. Jätteenkäsittelytavat vaihtelevat eri maiden välillä ja joskus jopa maan sisällä. Perusohje on noudattaa kansallisia ja paikallisia säädöksiä.

Oheisen oppaan tavoitteena on auttaa asiakkaitamme vähentämään jätteenkäsittelyn tutkimiseen käytettävää aikaa ja vaivaa.

Loppuun käytettyjen joustavien pinnoitettujen hiomatuotteiden käsittely

Koneiden huolto

Me Mirkalla haluamme suojella ympäristöä ja valmistaa laadukkaita koneita, jotka kestävät pitkään ja joilla on mahdollisimman vähäinen ympäristövaikutus. Siksi olemme laatineet kattavan maailmanlaajuisen huoltoverkoston, jonka avulla voit korjauttaa koneesi ja pidentää sen käyttöikää entisestään. Mirka tarjoaa myös jatkotakuun koneille, jotka rekisteröidään portaalissamme.

Rekisteröi koneesi