Velg din plassering

Asia/Pacific

Europe

North America

South America

Global

Mirkas hovedkontor i Jeppo

Bærekraftige Mirka – for deg og miljøet

Vi er opptatt av å tilby de beste maskinene og løsningene til både overflatebehandling og presisjonsindustrien. Vi tar bærekraft på alvor og går i dybden av virksomheten vår for å finne ut hvordan vi kan være det mest bærekraftige valget. Vi har fått til mye allerede og har mange flere initiativer vi vil følge opp i fremtiden.

For oss i Mirka har det alltid vært en selvfølge å ikke kaste bort økonomiske eller materielle ressurser – verken våre egne eller kundenes. Det er en like stor selvfølge å bevare jordklodens ressurser. Bærekraft er en naturlig forlengelse av denne tankegangen. Det betyr å ta hensyn til økonomien, planeten og menneskene når vi tar forretningsbeslutninger – nå og for fremtidige generasjoner.

Vi jobber hardt for å spare energi og råvarer, redusere avfall, øke resirkuleringen og redusere bruken av kjemikalier som ikke brytes ned. Vi utvikler sunnere, tryggere og mer effektive produkter og prosesser for både kundene og medarbeidernevåre. Våre støvfrie slipesystemer bidrar for eksempel til å beskytte lungene ved sliping samtidig som de gir en renere og bedre overflatefinish.

I kjernen av Mirkas virksomhet

Bærekraft

Administrerende direktør i Mirka Stefan Sjöberg

En oversikt fra vår administrerende direktør

Langsiktig bærekraftig utvikling har alltid vært en viktig og naturlig del av Mirkas virksomhet. Det er en integrert del av Mirkas visjon: Å bli sett på som det mest ansvarlige selskapet av kunder og interessenter. Denne visjonen om bærekraft kommer til uttrykk i våre Clean Commitments. Dette innebærer at vi jobber for å styre alle deler av driften og produksjonen vår med så liten påvirkning på miljøet som mulig og sikre at bruk av produktene våre forbedrer ergonomien og legger til rette for et sunnere arbeidsmiljø.

Helse og ergonomi gjelder naturligvis også for medarbeiderne hos Mirka. I løpet av de siste årene har vi hatt betydelige investeringer innen helse, sikkerhet og ergonomi, for eksempel kontinuerlig forbedring av arbeidsstasjonene for montering av elektroverktøy. I årevis har vår null-aksept for ulykker ført til at vi kontinuerlig har forbedret arbeidssikkerheten og trivselen i selskapet, slik at vi i dag er i verdenstoppen.

Det er spennende tider for bærekraftig utvikling. EUs grønne vekststrategi er utarbeidet for å støtte en sterk grønn omstilling, og mange investeringer vil bli kanalisert for å åpne for enda større og raskere utviklingstrinn. Mirka er blant grunnleggerne av programmet Sustainable European Abrasives Manufacturer (SEAM), der hele slipemateriellindustrien i Europa har gått sammen for å satse enda sterkere på en bærekraftig utvikling.

SEAM-programmet

Som medlem av FEPA, Federation of European Producers of Abrasives, var Mirka sentral i etableringen av programmet Sustainable European Abrasives Manufacturer (SEAM), som ble lansert i 2020.

Ideen bak SEAM-programmet er å definere en europeisk standard for bærekraft som trekker industrien i en retning der den kan finne den gode balansen mellom miljøeffektivitet, produksjonsytelse og arbeidssikkerhet for hele slipematerialindustrien i Europa, og sammen jobbe for en enda sterkere bærekraftig utvikling.

Mer informasjon om SEAM

Vår bærekraftsrapport

Annenhvert år offentliggjør Mirka sin bærekraftsrapport. Rapporten tar for seg selskapets bærekraft, og informasjonen i den er samlet inn fra alle enheter som er under direkte kontroll av Mirka Ltd, med mindre annet er spesifisert.

I tillegg til bærekraftsrapporten offentliggjør Mirka årsberetningen sin, der de viktigste økonomiske indikatorene inngår som en del av KWH-konsernets årsrapport.

Mirkas bærekraftsrapport er knyttet til GRI-standardene. De rapporterte emnene og indikatorene er valgt basert på deres forretningsmessige betydning, påvirkning samt interessentenes forventninger og behov.

Vi har også laget en kryssreferanse til FNs bærekraftsmål.

Les vår siste bærekraftsrapport

Avfall

Mirka følger endringer og oppdateringer av forskrifter og direktiver for avfallshåndtering. Avfallshåndtering varierer fra land til land og også innenfor samme land. Grunnregelen er å følge nasjonale og lokale retningslinjer.

Med den vedlagte veiledningen ønsker vi å hjelpe kundene våre med å redusere tiden og innsatsen som brukes på å undersøke avfallshåndteringen.

Håndtering av utslitt, fleksibelt belagt slipemateriell