Velg din plassering

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

USA

South America

Brazil

Global

Global

Global

Juridisk dokument 

Velkommen til Mirkas nettsted. Vilkårene nedenfor gjelder for nettstedet www.mirka.com eller noen av undernettstedene (heretter felles referert til som "nettstedet"). Vi ber deg om å lese vilkårene nøye. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, skal du ikke bruke nettstedet. Referanser nedenfor til "Mirka", "oss" eller "vi" refererer til nettstedets eier Mirka Ltd, Finland og/eller andre selskaper i Mirka-konsernet.


Eierskap til informasjon og materiell (opphavsrett)

Opphavsretten til innholdet på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, dokumenter, filer, tekst, bilder, grafikk, enheter, lyd, audiovisuelle elementer og kode som er gjengitt, samt nettstedets generelle visuelle utseende, eies av Mirka. Med forbehold om alle rettigheter som ikke uttrykkelig er angitt her.


Begrensede bruksrettigheter

Innholdet på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til, tekst, bilder og audiovisuelle elementer kan ikke reproduseres, overføres, distribueres eller lagres, med unntak av 1) til strengt private formål, eller 2) for bruk i din organisasjon utelukkende til støtte for Mirkas produkter og tjenester, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Mirka Ltd. Det er uttrykkelig forbudt å foreta endringer av innholdet på nettstedet. Du kan derfor for eksempel ikke (i) distribuere eller overføre slikt innhold på eller utenfor nettet; (ii) modifisere, gjenbruke eller legge ut slikt innhold på nytt; (iii) fjerne eventuelle merknader på nedlastet materiell som utgjør melding om eller forklaring på opphavsrett, varemerke, handelsnavn, patent eller andre immaterielle rettigheter; (iv) bruke slikt innhold til et offentlig formål, selv om det er ikke-kommersielt; eller (v) forsøke å dekompilere, foreta omvendt utvikling eller på annen måte demontere programvare eller annet innhold på nettstedet.


Varemerkeinformasjon

Med mindre annet er angitt på nettstedet er alle varemerker, handelsnavn, logoer, produktnavn, symboler, enten de er registrert eller ikke, varemerker som tilhører Mirka Ltd. (med enerett).


Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på dette nettstedet er levert "som det er" og "slik det er tilgjengelig". Bruken av informasjon, verktøy og tjenester på dette nettstedet er på brukerens eget ansvar. Mirka gir ingen representasjoner eller garantier for nøyaktigheten eller funksjonaliteten til slik informasjon, slike verktøy eller tjenester, eller for egnetheten til noe formål. Med unntak av det som kreves av gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, i forhold til tilgjengeligheten, nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet på nettstedet.


Ansvarsbegrensning

Mirka skal ikke på noen måte holdes ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgemessige skader, tap, utgifter eller tap av fortjeneste relatert til det faktum at du har besøkt dette nettstedet eller sider som er lenket til det, at du ikke har kunnet få tilgang til informasjon på nettstedet eller at du har brukt eller prøvd å bruke informasjon på nettstedet. Mirka skal heller ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller andre skader relatert til brudd på, utelatelse, avbrudd, defekt, forsinket drift eller overføring, datavirus eller feil på linje eller system, selv om Mirka eller dets representanter informeres om slike skader, tap eller utgifter. Mirkas ansvar, hvis noe, er under enhver omstendighet begrenset til og vil ikke overstige det som er underlagt finsk lovgivning.


Lenker til andre nettsteder

Siden kan inneholde lenker til nettsteder og ressurser som eies og drives av tredjeparter. Du skal gjennomgå og godta retningslinjene for bruk av slike nettsteder før du bruker dem. Mirka har ingen kontroll over slike tredjeparts nettsteder og påtar seg ikke noe ansvar for, støtter ikke og gir ingen representasjoner eller garantier overhodet for materiell som er laget eller publisert av tredjeparter som nettstedet har en lenke til.

 

Innsending av materiell

Mirka ønsker deg velkommen til å overføre ikke-konfidensielle kommentarer du måtte ha angående Mirkas produkter eller tjenester til nettstedet. Hvis du har en idé som du ønsker at Mirka skal vurdere å bruke mot kompensasjon til deg, skal du ikke sende den til dette nettstedet eller på annen måte over internett. Når du sender inn materiell til oss, for eksempel via e-post eller via nettstedet, godtar du som leverandør av materiellet følgende vilkår: (i) du gjør materiellet tilgjengelig vel vitende om at vi kan publisere det; (ii) du garanterer at materiellet ikke vil inneholde noe som er ulovlig eller på annen måte uegnet for publisering; (iii) du vil bruke rimelig innsats for å skanne for og fjerne eventuelle virus eller andre infiserende eller destruktive elementer før du sender inn noe materiell; (iv) du godtar å holde oss skadesløs hvis en tredjepart iverksetter tiltak mot oss knyttet til materiellet du sender inn; (v) du samtykker til å ikke iverksette tiltak mot oss med hensyn til det aktuelle materiellet; og (vi) du eier materiellet eller har ubegrenset rett til å gi det til oss, og du godtar at Mirka kan publisere materiellet og/eller inkorporere det, eller konsepter beskrevet i det, i produkter eller tjenester uten ansvar eller motytelse.

Hvis materiell og kommunikasjon som sendes til oss via nettstedet inneholder personopplysninger, skal opplysningene som fremgår av vår personvernerklæring, publisert separat på nettstedet, gjelde.

 

Diverse

Vi kan endre disse vilkårene for bruk når som helst, velge å vise eller fjerne innlegg og innhold på nettstedet og/eller stenge nettstedet. Hvis vilkårene for bruk endres, vil du bli informert om dette ved at en ny eller oppdatert versjon legges ut på nettstedet. Vi ber deg derfor holde deg oppdatert med hensyn til eventuelle nye versjoner eller oppdateringer av disse vilkårene.

Enkelte bestemmelser i disse vilkårene kan bli erstattet av uttrykkelig utpekte juridiske dokumenter eller vilkår som finnes på bestemte sider på dette nettstedet.
Lovene i Finland, uten referanse til annen lovgivning, skal regulere disse vilkårene og eventuelle krav knyttet til nettstedet eller innholdet på det.
Hvis du har kommentarer eller spørsmål vedrørende dette nettstedet, kontakter du vår nettstedsansvarlige på webmaster@mirka.com

 

Personvernretningslinjer

Personvernet ditt er svært viktig for Mirka – vi ønsker å holde personopplysningene dine sikre. Disse retningslinjene definerer hvordan eventuelle personopplysninger vi samler inn fra deg, eller som du oppgir til oss, vil bli behandlet av oss.
Dette dokumentet inneholder følgende informasjon:

1.    Overordnet beskrivelse av vår databehandlingspraksis    
2. Hvilke data som samles inn, og til hvilket formål, på denne nettsiden og i våre applikasjoner    
3. Juridisk grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger    
4. Hvordan dataene behandles    
5. Blir data overført eller utlevert til tredjeparter?    
6. Hvor dataene dine behandles    
7. Hvilke rettigheter og valg du har    
8. Lenker til tredjeparts nettsteder    
9. Endringer av disse retningslinjene    
10. Ansvarlig datakontrollør og kontaktperson    

 

1.    Overordnet beskrivelse av vår databearbeidingspraksis

Vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og i samsvar med gjeldende lovgivning, herunder EUs/EØS' personvernforordning. Begrepet "personopplysninger" refererer til personlig identifiserbar informasjon vi ber om og som du oppgir. Med dette mener vi informasjon som direkte eller indirekte identifiserer deg, slik som navn, fysisk adresse, e-postadresse, IP-nummer eller andre kontaktopplysninger. Behandling av personopplysninger refererer til enhver handling som vi eller en tredjepart som vi har engasjert, utfører og som omfatter personopplysningene, for eksempel innsamling, registrering og lagring. Disse retningslinjene beskriver hvordan vi behandler personopplysninger i forbindelse med:

•    myMirka-applikasjonen
•    abonnement på våre nyhetsbrev;
•    kontaktforespørsel;
•    administrasjon av forespørsler fra og avtaler med deg samt å levere aktuell informasjon og tjenester i den forbindelsen;
•    garantiregistrering;
•    forespørsel om maskinreparasjon;
•    rekrutteringsprosesser;
•    informasjonskapsler som brukes på våre nettsteder;

Vi har som målsetning å behandle personopplysninger som er tilstrekkelige, relevante og ikke overdrevne i forhold til formålet de er samlet inn for. Vi samler inn og behandler kun personopplysninger til lovlige formål.


2.    Hvilke data samles inn, og til hvilket formål, på dette nettstedet og i våre applikasjoner?

Vi ønsker å ha muligheten til å holde kontakten med deg og fortelle om ting som er viktige for deg. Via nettstedet mirka.com er det f.eks. mulig å registrere deg for nyhetsbrev, registrere informasjon om elektroverktøyet ditt for å få ytterligere ett års garanti samt å søke på stillinger.
Mirka samler inn data gjennom følgende kanaler og til følgende formål:

•    myMirka-applikasjonen: I myMirka-applikasjonen kan du registrere informasjon om deg selv, noe som gjør det enklere når du kommuniserer med oss ​​eller foretar garantiregistreringer. Du blir bedt om å oppgi navn, kjønn, adresse og e-postadresse.
•    Registrering for nyhetsbrev: Når du registrerer deg for våre nyhetsbrev, blir du bedt om å oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Personopplysningene brukes med det formål å sende den typen innhold du har bedt om, og for å markedsføre tjenestene våre
•    Kontaktskjema: Ved å legge inn personopplysningene dine i vårt kontaktskjema har vi mulighet til å komme i kontakt med deg. Du blir bedt om å oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
•    Garantiregistrering: Når du registrerer Mirka-elektroverktøyet ditt på vår hjemmeside eller via myMirka-applikasjonen, vil du bli bedt om å oppgi personlig identifiserbar informasjon som navn, adresse, e-postadresse osv. i Mirka-produktregistreringsskjemaet for å registrere produktene du har kjøpt hos oss.
•    Reparasjon og vedlikehold av maskin: I vårt maskinreparasjonsskjema kan du be om service på verktøyet ditt. For å ta initiativ til henting av verktøyet ditt og for å kunne sende det tilbake, trenger vi følgende personopplysninger fra deg: navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
•    Jobbsøknader: Data innsendt av deg vedrørende jobbsøknader på vår karriereside, registreres separat i vårt HR-system. Personopplysningene knyttet til deg og som vi bruker, er de dataene du velger å gi oss, slik som navn, tittel, stilling, e-postadresse, telefonnumre, språkpreferanser og annen informasjon som du mener kan være relevant i en rekrutteringsprosess.
•    Informasjonskapsler: Vi kan også få informasjon om din bruk av dette nettstedet via "informasjonskapsler". Disse gjør det mulig for oss å gjøre visse deler av nettstedet enklere å bruke. Når du går inn på dette nettstedet, kan vi også samle inn informasjon om datamaskinen din, IP-adresse, operativsystem og nettlesertype, for eksempel til statistiske formål eller for systemadministrasjon. Denne informasjonen omfatter vanligvis data som ikke tillater individuell identifikasjon av informasjon knyttet til en spesifikk bruker.

I noen tilfeller blir personopplysningene dine supplert med informasjon hentet fra andre kilder, blant annet søk via offentlig tilgjengelige søkemotorer, sektorspesifikke nyhetsbrev, sosiale medier og din arbeidsgivers nettsted, for å bekrefte din nåværende yrkesstilling.

 

3.    Juridisk grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger

Vi samler inn informasjon gitt til oss av eller på vegne av våre kunder eller generert av oss når det er nødvendig for å ivareta en avtale med deg, eller når vi har en annen legitim og forsvarlig interesse i å behandle personopplysningene dine, for eksempel en interesse i å markedsføre oss overfor besøkende på nettstedet vårt eller en interesse i å utvikle nettstedet vårt eller våre produkter og/eller tjenester.

Vi vil lagre personopplysninger knyttet til våre anliggende så lenge dette er påkrevd av oss i henhold til gjeldende lovgivning. Personopplysninger vil bli slettet med mindre vi har en grunn og rett til å bruke dataene i henhold til gjeldende datavernlover.

 

4.    Hvordan dataene behandles

Mirka vil kun behandle personopplysninger til de formålene de samles inn for, som angitt ovenfor, og personopplysninger vil kun være tilgjengelige for autoriserte ansatte som har en stilling som krever at de behandler personopplysninger for å utføre arbeidet sitt. Personopplysninger behandles ikke lenger enn det som er nødvendig for det aktuelle formålet. Vi overholder fullt ut våre lovpålagte lagringsplikter og våre interne retningslinjer for lagringstid.
Mirka har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å holde personopplysningene dine trygge slik at kun autoriserte personer gis tilgang til disse opplysningene. Vi har også interne retningslinjer for sikker bearbeiding av personopplysninger.

 

5.    Blir data overført eller utlevert til tredjeparter?

Vi utleverer ikke personopplysninger til noen tredjeparter utenfor Mirka, med unntak av i følgende tilfeller:

•    til tjenesteleverandører som utfører tjenester på Mirkas vegne. Alle tredjepartsleverandører må følge våre instruksjoner og gjeldende skriftlige databehandleravtaler og eventuelle andre avtaler som er på plass mellom Mirka og selskapets tredjepartsleverandører, og skal implementere passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene;
•    for å overholde juridiske forpliktelser, inkludert, men ikke begrenset til, som respons på en legitim juridisk forespørsel fra rettshåndhevende myndigheter eller andre offentlige tilsyn;
•     for å undersøke mistenkt eller faktisk ulovlig aktivitet;
•     for å forhindre fysisk skade eller økonomisk tap; eller
•     for å støtte salg eller overføring av hele eller deler av vår virksomhet eller eiendeler

 

6.    Hvor dataene dine behandles

Vi behandler primært personopplysninger på servere innenfor EU/EØS.
Det kan imidlertid hende vi må overføre informasjonen din til et sted utenfor EU/EØS. I slike tilfeller vil vi iverksette passende tiltak iht. EUs/EØS' personvernforordning for å sikre at personopplysningene dine forblir beskyttet og trygge. Den internasjonale overføringen vi foretar av personopplysninger er basert på EU-kommisjonens standardkontraktbestemmelser. Standardkontraktsbestemmelsene finner du her.

 

7.    Hvilke rettigheter og valg du har

Siden vi behandler dine personopplysninger, kan du utøve visse rettigheter under spesifikke omstendigheter iht. gjeldende databeskyttelseslovgivning, som følger:

•    Rett til innsyn og retting: Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene om deg. Dette inkluderer for eksempel retten til å bli informert om hvorvidt personopplysninger om deg behandles eller ikke, hvilke personopplysninger som behandles, samt formålet med behandlingen. Du har også rett til å be om at unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger blir rettet.
•    Rett til begrensning av behandling: Du har rett til å begrense behandlingen av personopplysningene i visse tilfeller.
•    Rett til å bli glemt: Du kan også be om at dine personopplysninger slettes hvis f.eks. personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for, behandlingen er ulovlig, eller personopplysningene må slettes for å gjøre det mulig for oss å overholde et lovkrav.
•    Rett til dataportabilitet: Hvis personopplysninger om deg som du selv har oppgitt, blir behandlet automatisk med ditt samtykke eller i henhold til en kontrakt mellom deg og Mirka, kan du be om at dataene oppgis i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og du kan også be om at personopplysningene overføres til en annen behandlingsansvarlig, hvis dette er teknisk mulig.
•    Rett til å trekke tilbake samtykket ditt: I tilfeller der behandlingen er basert på ditt samtykke, har du rett til når som helst å trekke tilbake samtykket til slik behandling.
•    Velge bort markedsføring: Vi vil også gi deg muligheten til å velge bort fremtidig markedsføring hver gang vi sender deg markedsføringsmateriell. Du kan også melde deg av når som helst ved å kontakte oss.

I slike tilfeller kontakter du Mirka via kontaktdetaljene som er oppført nedenfor. Du har også rett til når som helst å sende inn en klage til relevant tilsynsmyndighet dersom du mener at personopplysningene dine er behandlet i strid med gjeldende databeskyttelseslovgivning.


8.    Lenker til tredjeparts nettsteder

Noen av nettsidene våre kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Disse eksterne nettstedene kan legge igjen sine egne informasjonskapsler på datamaskinen din, samle inn data eller be om personlige data. Hvis du sender inn personopplysninger til noen av disse nettstedene, er informasjonen din underlagt personvernreglene deres. Mirka utøver ingen kontroll, eller påtar seg noe ansvar for disse nettstedene, og vi oppfordrer deg til å lese personvernreglene for alle nettsteder du besøker nøye.

 

9.    Endringer av disse retningslinjene

Mirka forbeholder seg retten til å endre disse retningslinjene fra tid til annen.
Vi vil legge ut eventuelle endringer av retningslinjene våre på denne siden og, når det er aktuelt, varsles til deg via e-post. Besøk nettstedet vårt jevnlig for å se etter eventuelle oppdateringer eller endringer av personvernretningslinjene våre.

 

10.    Ansvarlig datakontrollør og kontaktperson

Mirka Ltd er ansvarlig datakontrollør for behandlingen av opplysningene dine til de formålene som beskrevet ovenfor. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, kan du når som helst kontakte oss på e-post eller sende post til

Mirka Ltd.
Pensalavägen 210
FI-66850 Jepua
Finland
privacy@mirka.com

Du kan også oppdatere egne opplysninger og preferanser i myMirka-applikasjonen. Kontaktinformasjonen til våre kontorer og andre selskaper i Mirka-konsernet finner du på https://www.mirka.com