Tilbehør etter typ

 Coverall Mirka Sort L

Coverall Mirka Sort L

 Coverall Mirka Sort XL

Coverall Mirka Sort XL

 Hook D, 2/pkn.

Hook D, 2/pkn.

 Mirka Diamond Wheel PRO 300x20,0 mm TR

Mirka Diamond Wheel PRO 300x20,0 mm TR

Mirka Diamond TR PRO
2-veis Elektrisk Adapter 230V EU, Sort

2-veis Elektrisk Adapter 230V EU, Sort

Abranet Max Flap Disc 125mm Assortment

Abranet Max Flap Disc 125mm Assortment

Sortiment av Abranet® Max Flap Discs. Produktet har et forsterket nettingunderlag og gir høy ytelse uten tilstopping eller overoppheting. Den minimale tilstoppingen sikrer en jevn og stabil sliping i lang tid, og opprettholder en lav temperatur i slipesonen, unngår brannskader og smelting av de bearbeidede materialene. Abranet® Max Flap Disc etterlater en utmerket overflatekvalitet for etterfølgende malingsapplikasjon, noe som eliminerer behovet for et ekstra behandlingstrinn. Bruksområder: metallbearbeiding, trebearbeiding og konstruksjon, for eksempel aluminiumsbehandling, fjerning av gammelt lakk og korrosjon fra metalloverflater, slipeoperasjoner uten overoppheting av overflaten, trestriping, bearbeiding av emner, og fjerning av gammel maling/lakk fra trekonstruksjoner. Sortimentet har kornstørrelser 2xP40, 2xP60, 1xP80. Maksimal hastighet 12.000 RPM.
Abranet Max Flap disc T29 115mm ALOX 120

Abranet Max Flap disc T29 115mm ALOX 120

Denne unike Abranet® Max Flap Disc har et forsterket nettingunderlag og gir høy ytelse uten tilstopping eller overoppheting. Den minimale tilstoppingen sikrer en jevn og stabil sliping i lang tid, og opprettholder en lav temperatur i slipesonen, unngår brannskader og smelting av de bearbeidede materialene. Abranet® Max Flap Disc etterlater en utmerket overflatekvalitet for etterfølgende malingsapplikasjon, noe som eliminerer behovet for et ekstra behandlingstrinn. Den konsekvente aggressiviteten gjennom hele slipeprosessen og den lange levetiden til Abranet® Max Flap Disc gir betydelige besparelser i både tid og penger. Bruksområder er innen metallbearbeiding, trebearbeiding samt konstruksjon. For eksempel aluminiumsbehandling, fjerning av gammelt lakk og korrosjon fra metalloverflater, slipeoperasjoner uten overoppheting av overflaten, trestriping.
Abranet Max Flap disc T29 115mm ALOX 40

Abranet Max Flap disc T29 115mm ALOX 40

The unique Abranet® Max Flap Disc has a reinforced mesh backing and delivers high performance without clogging or overheating. The minimal clogging ensures an even and stable sanding for a long time, and maintaining a low temperature in the grinding zone avoids burns and melting of the processed materials. The Abranet® Max Flap Disc leaves an excellent surface quality for subsequent paint application, which eliminates the need for an additional processing step. The consistent aggressiveness throughout the entire grinding process and the long lifetime of the Abranet® Max Flap Disc allow for significant savings in both time and money. Areas of use are within Metalworking, Woodworking as well as Construction. For example aluminum processing, removal of old paintwork and corrosion from metal surfaces, grinding operations without overheating the surface, wood stripping, incl. resinous wood types and wood with high moisture content, processing of ends and removal of old paintwork from logs (bar) in wooden housing construction.
Abranet Max Flap disc T29 115mm ALOX 60

Abranet Max Flap disc T29 115mm ALOX 60

Denne unike Abranet® Max Flap Disc har et forsterket nettingunderlag og gir høy ytelse uten tilstopping eller overoppheting. Den minimale tilstoppingen sikrer en jevn og stabil sliping i lang tid, og opprettholder en lav temperatur i slipesonen, unngår brannskader og smelting av de bearbeidede materialene. Abranet® Max Flap Disc etterlater en utmerket overflatekvalitet for etterfølgende malingsapplikasjon, noe som eliminerer behovet for et ekstra behandlingstrinn. Den konsekvente aggressiviteten gjennom hele slipeprosessen og den lange levetiden til Abranet® Max Flap Disc gir betydelige besparelser i både tid og penger. Bruksområder er innen metallbearbeiding, trebearbeiding samt konstruksjon. For eksempel aluminiumsbehandling, fjerning av gammelt lakk og korrosjon fra metalloverflater, slipeoperasjoner uten overoppheting av overflaten, trestriping, inkl. hardpiksholdige treslag og treslag med høy fuktighet. Bearbeiding av emner, og fjerning av gammel maling/lakk fra trekonstruksjoner.
Abranet Max Flap disc T29 115mm ALOX 80

Abranet Max Flap disc T29 115mm ALOX 80

Denne unike Abranet® Max Flap Disc har et forsterket nettingunderlag og gir høy ytelse uten tilstopping eller overoppheting. Den minimale tilstoppingen sikrer en jevn og stabil sliping i lang tid, og opprettholder en lav temperatur i slipesonen, unngår brannskader og smelting av de bearbeidede materialene. Abranet® Max Flap Disc etterlater en utmerket overflatekvalitet for etterfølgende malingsapplikasjon, noe som eliminerer behovet for et ekstra behandlingstrinn. Den konsekvente aggressiviteten gjennom hele slipeprosessen og den lange levetiden til Abranet® Max Flap Disc gir betydelige besparelser i både tid og penger. Bruksområder er innen metallbearbeiding, trebearbeiding samt konstruksjon. For eksempel aluminiumsbehandling, fjerning av gammelt lakk og korrosjon fra metalloverflater, slipeoperasjoner uten overoppheting av overflaten, trestriping, inkl. hardpiksholdige treslag og treslag med høy fuktighet. Bearbeiding av emner, og fjerning av gammel maling/lakk fra trekonstruksjoner.
Abranet Max Flap disc T29 125mm ALOX 120

Abranet Max Flap disc T29 125mm ALOX 120

Denne unike Abranet® Max Flap Disc har et forsterket nettingunderlag og gir høy ytelse uten tilstopping eller overoppheting. Den minimale tilstoppingen sikrer en jevn og stabil sliping i lang tid, og opprettholder en lav temperatur i slipesonen, unngår brannskader og smelting av de bearbeidede materialene. Abranet® Max Flap Disc etterlater en utmerket overflatekvalitet for etterfølgende malingsapplikasjon, noe som eliminerer behovet for et ekstra behandlingstrinn. Den konsekvente aggressiviteten gjennom hele slipeprosessen og den lange levetiden til Abranet® Max Flap Disc gir betydelige besparelser i både tid og penger. Bruksområder er innen metallbearbeiding, trebearbeiding samt konstruksjon. For eksempel aluminiumsbehandling, fjerning av gammelt lakk og korrosjon fra metalloverflater, slipeoperasjoner uten overoppheting av overflaten, trestriping, inkl. hardpiksholdige treslag og treslag med høy fuktighet. Bearbeiding av emner, og fjerning av gammel maling/lakk fra trekonstruksjoner.
Abranet Max Flap disc T29 125mm ALOX 40

Abranet Max Flap disc T29 125mm ALOX 40

Denne unike Abranet® Max Flap Disc har et forsterket nettingunderlag og gir høy ytelse uten tilstopping eller overoppheting. Den minimale tilstoppingen sikrer en jevn og stabil sliping i lang tid, og opprettholder en lav temperatur i slipesonen, unngår brannskader og smelting av de bearbeidede materialene. Abranet® Max Flap Disc etterlater en utmerket overflatekvalitet for etterfølgende malingsapplikasjon, noe som eliminerer behovet for et ekstra behandlingstrinn. Den konsekvente aggressiviteten gjennom hele slipeprosessen og den lange levetiden til Abranet® Max Flap Disc gir betydelige besparelser i både tid og penger. Bruksområder er innen metallbearbeiding, trebearbeiding samt konstruksjon. For eksempel aluminiumsbehandling, fjerning av gammelt lakk og korrosjon fra metalloverflater, slipeoperasjoner uten overoppheting av overflaten, trestriping, inkl. hardpiksholdige treslag og treslag med høy fuktighet. Bearbeiding av emner, og fjerning av gammel maling/lakk fra trekonstruksjoner.
Abranet Max Flap disc T29 125mm ALOX 60

Abranet Max Flap disc T29 125mm ALOX 60

Denne unike Abranet® Max Flap Disc har et forsterket nettingunderlag og gir høy ytelse uten tilstopping eller overoppheting. Den minimale tilstoppingen sikrer en jevn og stabil sliping i lang tid, og opprettholder en lav temperatur i slipesonen, unngår brannskader og smelting av de bearbeidede materialene. Abranet® Max Flap Disc etterlater en utmerket overflatekvalitet for etterfølgende malingsapplikasjon, noe som eliminerer behovet for et ekstra behandlingstrinn. Den konsekvente aggressiviteten gjennom hele slipeprosessen og den lange levetiden til Abranet® Max Flap Disc gir betydelige besparelser i både tid og penger. Bruksområder er innen metallbearbeiding, trebearbeiding samt konstruksjon. For eksempel aluminiumsbehandling, fjerning av gammelt lakk og korrosjon fra metalloverflater, slipeoperasjoner uten overoppheting av overflaten, trestriping, inkl. hardpiksholdige treslag og treslag med høy fuktighet. Bearbeiding av emner, og fjerning av gammel maling/lakk fra trekonstruksjoner.
Abranet Max Flap disc T29 125mm ALOX 80

Abranet Max Flap disc T29 125mm ALOX 80

Denne unike Abranet® Max Flap Disc har et forsterket nettingunderlag og gir høy ytelse uten tilstopping eller overoppheting. Den minimale tilstoppingen sikrer en jevn og stabil sliping i lang tid, og opprettholder en lav temperatur i slipesonen, unngår brannskader og smelting av de bearbeidede materialene. Abranet® Max Flap Disc etterlater en utmerket overflatekvalitet for etterfølgende malingsapplikasjon, noe som eliminerer behovet for et ekstra behandlingstrinn. Den konsekvente aggressiviteten gjennom hele slipeprosessen og den lange levetiden til Abranet® Max Flap Disc gir betydelige besparelser i både tid og penger. Bruksområder er innen metallbearbeiding, trebearbeiding samt konstruksjon. For eksempel aluminiumsbehandling, fjerning av gammelt lakk og korrosjon fra metalloverflater, slipeoperasjoner uten overoppheting av overflaten, trestriping, inkl. hardpiksholdige treslag og treslag med høy fuktighet. Bearbeiding av emner, og fjerning av gammel maling/lakk fra trekonstruksjoner.
Abranet Max Mini Flap disc Quick Lock 50mm 120

Abranet Max Mini Flap disc Quick Lock 50mm 120

Denne unike Abranet® Max Flap Disc har et forsterket nettingunderlag og gir høy ytelse uten tilstopping eller overoppheting. Den minimale tilstoppingen sikrer en jevn og stabil sliping i lang tid, og opprettholder en lav temperatur i slipesonen, unngår brannskader og smelting av de bearbeidede materialene. Abranet® Max Flap Disc etterlater en utmerket overflatekvalitet for etterfølgende malingsapplikasjon, noe som eliminerer behovet for et ekstra behandlingstrinn. Den konsekvente aggressiviteten gjennom hele slipeprosessen og den lange levetiden til Abranet® Max Flap Disc gir betydelige besparelser i både tid og penger. Bruksområder er innen metallbearbeiding, trebearbeiding samt konstruksjon. For eksempel aluminiumsbehandling, fjerning av gammelt lakk og korrosjon fra metalloverflater, slipeoperasjoner uten overoppheting av overflaten, trestriping, inkl. hardpiksholdige treslag og treslag med høy fuktighet. Bearbeiding av emner, og fjerning av gammel maling/lakk fra trekonstruksjoner.
Abranet Max Mini Flap disc Quick Lock 50mm 40

Abranet Max Mini Flap disc Quick Lock 50mm 40

Denne unike Abranet® Max Flap Disc har et forsterket nettingunderlag og gir høy ytelse uten tilstopping eller overoppheting. Den minimale tilstoppingen sikrer en jevn og stabil sliping i lang tid, og opprettholder en lav temperatur i slipesonen, unngår brannskader og smelting av de bearbeidede materialene. Abranet® Max Flap Disc etterlater en utmerket overflatekvalitet for etterfølgende malingsapplikasjon, noe som eliminerer behovet for et ekstra behandlingstrinn. Den konsekvente aggressiviteten gjennom hele slipeprosessen og den lange levetiden til Abranet® Max Flap Disc gir betydelige besparelser i både tid og penger. Bruksområder er innen metallbearbeiding, trebearbeiding samt konstruksjon. For eksempel aluminiumsbehandling, fjerning av gammelt lakk og korrosjon fra metalloverflater, slipeoperasjoner uten overoppheting av overflaten, trestriping, inkl. hardpiksholdige treslag og treslag med høy fuktighet. Bearbeiding av emner, og fjerning av gammel maling/lakk fra trekonstruksjoner.
Abranet Max Mini Flap disc Quick Lock 50mm 60

Abranet Max Mini Flap disc Quick Lock 50mm 60

Denne unike Abranet® Max Flap Disc har et forsterket nettingunderlag og gir høy ytelse uten tilstopping eller overoppheting. Den minimale tilstoppingen sikrer en jevn og stabil sliping i lang tid, og opprettholder en lav temperatur i slipesonen, unngår brannskader og smelting av de bearbeidede materialene. Abranet® Max Flap Disc etterlater en utmerket overflatekvalitet for etterfølgende malingsapplikasjon, noe som eliminerer behovet for et ekstra behandlingstrinn. Den konsekvente aggressiviteten gjennom hele slipeprosessen og den lange levetiden til Abranet® Max Flap Disc gir betydelige besparelser i både tid og penger. Bruksområder er innen metallbearbeiding, trebearbeiding samt konstruksjon. For eksempel aluminiumsbehandling, fjerning av gammelt lakk og korrosjon fra metalloverflater, slipeoperasjoner uten overoppheting av overflaten, trestriping, inkl. hardpiksholdige treslag og treslag med høy fuktighet. Bearbeiding av emner, og fjerning av gammel maling/lakk fra trekonstruksjoner.
Abranet Max Mini Flap disc Quick Lock 50mm 80

Abranet Max Mini Flap disc Quick Lock 50mm 80

Denne unike Abranet® Max Flap Disc har et forsterket nettingunderlag og gir høy ytelse uten tilstopping eller overoppheting. Den minimale tilstoppingen sikrer en jevn og stabil sliping i lang tid, og opprettholder en lav temperatur i slipesonen, unngår brannskader og smelting av de bearbeidede materialene. Abranet® Max Flap Disc etterlater en utmerket overflatekvalitet for etterfølgende malingsapplikasjon, noe som eliminerer behovet for et ekstra behandlingstrinn. Den konsekvente aggressiviteten gjennom hele slipeprosessen og den lange levetiden til Abranet® Max Flap Disc gir betydelige besparelser i både tid og penger. Bruksområder er innen metallbearbeiding, trebearbeiding samt konstruksjon. For eksempel aluminiumsbehandling, fjerning av gammelt lakk og korrosjon fra metalloverflater, slipeoperasjoner uten overoppheting av overflaten, trestriping, inkl. hardpiksholdige treslag og treslag med høy fuktighet. Bearbeiding av emner, og fjerning av gammel maling/lakk fra trekonstruksjoner.
Adapter + slange 20 x 0,5m

Adapter + slange 20 x 0,5m

Muliggjør en enkel og rask bytte mellom Mirka Slipemaskiner med slange størrelse 19 / 20mm.
Adapter 32/54mm til Mirka støvsuger

Adapter 32/54mm til Mirka støvsuger

Adapter til Støvsuger 915. Dimensjon Ø 32/54 mm (ytre diameter).
Adapter for Håndslipekloss 20/28mm

Adapter for Håndslipekloss 20/28mm

Adapter til slipekloss. Dimensjon Ø 20/28 mm (ytre diameter).
Adapter for Luft/Elektrisk slange med gjenger

Adapter for Luft/Elektrisk slange med gjenger

Tilkobling for luft- og elslanger med gjenger. Denne adapteren er i nærheten av støvsugeren, der den pneumatiske slangen/elektrisk kabel kommer ut. Elektrisk ledende (≤ 10⁶ Ω/kvadrat). Adapteren leveres med følgende slanger: MIE6514511, MIE6514711, 8992514511, 8992514711 og 8992515011.
Adapter for utskifting av håndslipekloss 20/20mm

Adapter for utskifting av håndslipekloss 20/20mm

Denne adapteren festet til Mirka 20mm slange og gir en rask og smidig overgang fra en håndslipekloss til en annen.
Adapter til Decosander, Universal 58/25,4mm

Adapter til Decosander, Universal 58/25,4mm

Adapter for tilkobling til forskjellige støvsugere. Dimensjon Ø 58/25,4 mm (ytre diameter).
Adapter til Luft/Elektrisk Slange

Adapter til Luft/Elektrisk Slange

Adapter til Luft/Elektrisk Slange
Adapter, myk 27mm

Adapter, myk 27mm

Soft Connector, connects the sander to the dust extractor hose Ø 27 mm. Electrical conductive (≤ 10⁶ Ω/square). Suitable for all Mirka® DEOS, Mirka® DEROS, Mirka® LEROS and Mirka® PROS machines. Also suitable for the Mirka® Decosander and the Dust Suction Hood, as well as sanders of most other brands. Not suitable for Mirka® OS, Mirka® ROS nor Mirka® CEROS.
Adapterslange 27 x 0,5m

Adapterslange 27 x 0,5m

Adapterslange støvsuger, ROS-maskiner, 27 mm x 0,4 m
Anti-Theft Wire 0,95m Alex, 2/Pack

Anti-Theft Wire 0,95m Alex, 2/Pack

ART-vogn

ART-vogn

Vår ART-vogn er utviklet for å brukes som en del av vår ”Total Solution”-strategi. ART-vognen plass for Mirka støvsuger, rom for slipematerialer, skuffer og et skap for oppbevaring av verktøy. Funksjoner: • håndtak med plass for poleringsflasker • holder for to ROS-masiner og en OS-maskin • holder for tre slanger • størrelse 100x70x127cm. Monteringsanvisning, verktøy og nøkler for skap er inkludert.

Backing Pad 150mm 5/16" Grip 48H/17H Medium

Medium hard backing pad for grip discs. For multi-purpose use.
Backing Pad 75x100mm 33H GRIP CURVED

Backing Pad 75x100mm 33H GRIP CURVED

Backing Pad 77mm 1/4” PSA Medium

Backing Pad 77mm 1/4” PSA Medium

Backing pad 77mm, no holes, for PSA abrasive discs and PSA polishing pads.
Backing Pad Quick Lock 32mm PSA Soft CPD 10/Pkn.

Backing Pad Quick Lock 32mm PSA Soft CPD 10/Pkn.

Backing Pad Quick Lock 32mm PSA Soft CPD. Suitable for Mirka® ROS 150NV, Mirka® AOS 130NV, Mirka® AOS-B 130NV and Mirka® AROS-B 150NV sanders
Bakplate 100x152x152mm Grip 32H Medium

Bakplate 100x152x152mm Grip 32H Medium

Bakplate til Mirka® DEOS 663CV Deltaslipemaskin.

Bakplate 125mm 5/16" Grip 28H 130g Medium

Passer alle Mirka 150mm slipemaskiner. Underlagsplaten kan du bytte størrelser og bruker 125mm slipeskiver.

Bakplate 125mm 5/16" Grip 28H Medium

MIRKA SKIVE 125 mm 5/16" 28 h 100g. Underlagskive med luftekanaler som fører til sentrum av platen som betyr at støvet blir effektivt fjernet fra sentrum. Leveres med DEROS 12211) og med PROS
Bakplate 125mm M14 Grip Hard, til polering

Bakplate 125mm M14 Grip Hard, til polering

Hard underlagsplate 5" 125mmxM14 for polering
Bakplate 125mm M14 Myk, til polering

Bakplate 125mm M14 Myk, til polering

Polarshine underlagsplate 5 "125mm M14 grip,gul.
Bakplate 135mm M14 Hvit Myk, til polering

Bakplate 135mm M14 Hvit Myk, til polering

Underlagsplater borrelås for poleringsmaskiner.

Bakplate 150mm 5/16" Grip

Underlagsskive for griprondeller uten hull.

Bakplate 150mm 5/16" Grip 15H Medium

Underlagsskive, medium, for griprondeller. Passer til Mirkas 6h, 6+1h, 8h og 15h-rondeller.

Bakplate 150mm 5/16" Grip 48H Medium

Mirka skive150mm 5/16" Grip 48H Medium.Underlagskive med luftekanaler som fører til sentrum av platen som betyr at støvet blir effektivt fjernet fra sentrum. Leveres med DEROS og PROS

Bakplate 150mm 5/16" Grip 48H Soft

Soft Mirka skive150mm 5/16" Grip 48H. Underlagskive med luftekanaler som fører til sentrum av platen som betyr at støvet blir effektivt fjernet fra sentrum. Spesielt egnet for profilsliping.
Bakplate 150mm M14 Soft, til polering

Bakplate 150mm M14 Soft, til polering

Myk tykk underlagsplate 150 mm M14 for polering
Bakplate 165mm M14 Hvit Myk, til polering

Bakplate 165mm M14 Hvit Myk, til polering

Underlagsplater borrelås for poleringsmaskiner.
Bakplate 225mm 25H Grip LEROS + 8 skruer

Bakplate 225mm 25H Grip LEROS + 8 skruer

Bakplate 225mm designet for Mirka®LEROS 950CV. Denne bakplaten er utstyrt med både grip og skruer, for maksimalt feste av interface. Anbefales å bruke sammen interface (MIW9534611) og fungerer best kombinert med Abranet nettslipmateriell, for en jevn og rask overflatefinish.
Bakplate 70x198mm Grip 48H Medium

Bakplate 70x198mm Grip 48H Medium

Bakplate 70x198mm Grip 56H

Bakplate 70x198mm Grip 56H

Underlagsskive til OS-maskiner. Leveres med en pad saver og bruksanvisning.
Bakplate 77mm M14 Grip Hard, til polering

Bakplate 77mm M14 Grip Hard, til polering

Polarshine underlagsplate 3 "77mm M14 grep hardt, tynn
Bakplate 77mm M14 Grip Myk, til polering

Bakplate 77mm M14 Grip Myk, til polering

Polarshine underlagsplate 3 "77mm M14 grip,myk.
Bakplate 81x133mm Grip 46H Medium

Bakplate 81x133mm Grip 46H Medium

Bakplate 81x133mm Grip 54H

Bakplate 81x133mm Grip 54H

Underlagsskive til OS-maskiner. Leveres med en pad saver og bruksanvisning.
Bakplate 81x165mm for DEOS 353 50H Medium

Bakplate 81x165mm for DEOS 353 50H Medium

En forlengelsebakplate for Mirka DEOS 353CV, som gjør det mulig å nå videre inn I trange steder, spesielt fokus for sliping av vinduskarmer. For å feste forlengelsebakplaten trenger du bare å fjerne standard bakplate, og feste forlengelsebakplaten. Ved sliping med forlengelsebakplaten bruker du bare en del av flaten, så standard 81x133mm slipemateriell er ment å bli brukt. I tillegg er det også en padsaver til forlengelsebakplaten (8299532111).
Bakplate Myk 175 mm M14, til polering

Bakplate Myk 175 mm M14, til polering

Polarshine underlagsplate 7 "172mm M14 grip,myk,gul.
Bakplate Quick Lock 32mm PSA Soft Edge, 5/pk.

Bakplate Quick Lock 32mm PSA Soft Edge, 5/pk.

Underlagsskive, grip, Quick Lock, myk kante, passer til Mirkas 32mm-maskiner.
Bakplate150mm M14 Grip Hard, til polering

Bakplate150mm M14 Grip Hard, til polering

Hard tynn underlagsplate 150mmxM14 for polering
Balansering skruesett

Balansering skruesett

Bilsvamp Mirka10/Pkn.

Bilsvamp Mirka10/Pkn.

Sponge for car washing
Borrelåsfeste 6/pkn.

Borrelåsfeste 6/pkn.

Borrelåsfeste til att feste el kabelen til slangen.
Brochure Holder Magnetic for Alex

Brochure Holder Magnetic for Alex

CBS FV Rondell 115x22mm vinkelslip

CBS FV Rondell 115x22mm vinkelslip

Grovrengjøringsrondell uden spindel.RPM 115mm maks = 11 000 mm og 125 mm maks= 9800 brukes til å slipe bort maling og rust på flater som ska behandles.Anvendes også for å rengjøre sveisefuger fra oksider og sprutt på rustfritt og syrefast materiale.Gir ingen grove slipemerker tross for god avvirkning.
CBS FV Rondell 127x22mm vinkelslip

CBS FV Rondell 127x22mm vinkelslip

Grovrengjøringsrondell uden spindel.RPM 115mm maks = 11 000 mm og 125 mm maks= 9800 brukes til å slipe bort maling og rust på flater som ska behandles.Anvendes også for å rengjøre sveisefuger fra oksider og sprutt på rustfritt og syrefast materiale.Gir ingen grove slipemerker tross for god avvirkning.
Coverall Mirka Sort M

Coverall Mirka Sort M

Coverall Mirka Sort S

Coverall Mirka Sort S

Coverall Mirka Sort XXL

Coverall Mirka Sort XXL

Cradle for DE1230 Alex

Cradle for DE1230 Alex

CSD RONDELL 100x13 mm RØD

CSD RONDELL 100x13 mm RØD

Grovrengjøringsrondell uden spindel rød.RPM 100 mm maks = 8 000 mm og 150 mm maks= 5300 brukes til å slipe bort maling og rust på flater som ska behandles.Anvendes også for å rengjøre sveisefuger fra oksider og sprutt på rustfritt og syrefast materiale.Gir ingen grove slipemerker tross for god avvirkning.
CSD RONDELL 100x13x6mm Spindel 1/pkn.

CSD RONDELL 100x13x6mm Spindel 1/pkn.

Grovrengjøringsrondell med fast spindel.RPM 100 mm maks = 8000 mm og 150 mm maks = 5350 brukes til å slipe bort maling og rust på flater som ska behandles.Anvendes også for å rengjøre sveisefuger fra oksider og sprutt på rustfritt og syrefast materiale.Gir ingen grove slipemerker tross for god avvirkning.
CSD Rondell 100x13x6mm Spindel, 10/pkn.

CSD Rondell 100x13x6mm Spindel, 10/pkn.

Grovrengjøringsrondell med fast spindel.RPM 100 mm maks = 8000 mm og 150 mm maks = 5350 brukes til å slipe bort maling og rust på flater som ska behandles.Anvendes også for å rengjøre sveisefuger fra oksider og sprutt på rustfritt og syrefast materiale.Gir ingen grove slipemerker tross for god avvirkning.
CSD Rondell 150x13x8mm Spindel

CSD Rondell 150x13x8mm Spindel

Grovrengjøringsrondell med fast spindel.RPM 100 mm maks= 8000 mm og 150 mm maks= 5350 brukes til å slipe bort maling og rust på flater som ska behandles.Anvendes også for å rengjøre sveisefuger fra oksider og sprutt på rustfritt og syrefast materiale.Gir ingen grove slipemerker tross for god avvirkning.
CSD Rondell 150x13x8mm Spindel SB

CSD Rondell 150x13x8mm Spindel SB

Grovrengjøringsrondell med fast spindel.RPM 100 mm maks= 8000 mm og 150 mm maks= 5350 brukes til å slipe bort maling og rust på flater som ska behandles.Anvendes også for å rengjøre sveisefuger fra oksider og sprutt på rustfritt og syrefast materiale.Gir ingen grove slipemerker tross for god avvirkning.
CSD Rondell 51mm Rød

CSD Rondell 51mm Rød

Grovrengjøringsrondell rød. RPM maks 10 500 mm.Brukes til å slipe bort maling og rust på flater som ska behandles. Anvendes også for å rengjøre sveisefuger fra oksider og sprutt på rustfritt og syrefast materiale. Gir ingen grove slipemerker tross for god avvirkning.
CSD-SPINDEL 6 mm

CSD-SPINDEL 6 mm

Spindel for gronrengjøringsrondell 6 mm.
CSD-SPINDEL 8 mm

CSD-SPINDEL 8 mm

Spindel for gronrengjøringsrondell 8 mm.
DIAMANT SLIPESVAMP 85x50 180/RØD

DIAMANT SLIPESVAMP 85x50 180/RØD

For sanding edges of tiles and stone, stripping paint of wood, repairing glass chips and edges, metal hand tools and blades as well as composites.
DIAMANT SLIPESVAMP 85x50 400/GUL

DIAMANT SLIPESVAMP 85x50 400/GUL

For sanding edges of tiles and stone, stripping paint of wood, repairing glass chips and edges, metal hand tools and blades as well as composites.
DIAMANT SLIPESVAMP 85x50 60/GRÖN

DIAMANT SLIPESVAMP 85x50 60/GRÖN

For sanding edges of tiles and stone, stripping paint of wood, repairing glass chips and edges, metal hand tools and blades as well as composites.
Divider Alex LEROS Box Wire, 2/P

Divider Alex LEROS Box Wire, 2/P

Dry Guide Coat Hvit 100g

Dry Guide Coat Hvit 100g

Hvit tørr Dry Coat (kontrollfarge) brukes til mørke farger, tørr Dry Coat har utmerket dekkende egenskaper, pulveret gjør alle ujevnheter og riper synlige. Påføringssvampen har fleksible kanter som gjør det enkelt å bruke på profilerte områder. Et flott verktøy som guider brukeren gjennom slipeprosessen, og man oppnår et perfekt resultat.
Dry Guide Coat Sort 100g

Dry Guide Coat Sort 100g

Svart kontrollfarge 100 gram inkludert applikator.
Dry Guide Coat Sort 100g

Dry Guide Coat Sort 100g

Extension Pole for Skimming Blade

Extension Pole for Skimming Blade

Telescopic extension shaft to be attached to skimming blades for additional reach (1-2 m) and comfort. Fits all sizes of skimming blades, except 15cm.
Filtpad 125x6mm Grip Hvit, 2/pkn.

Filtpad 125x6mm Grip Hvit, 2/pkn.

En flat hardt 6mm hvit filtpad, designet primært for polering af glass. Filtpadens konstruksjonen gir en god balanse og en stabil følelse under polering. Filtpaden er konstruert for å brukes i kombinasjon med hovedsakelig polermiddel Polarshine E3.
Filtpad 77x6mm Grip Hvit, 2/pkn.

Filtpad 77x6mm Grip Hvit, 2/pkn.

En flat hardt 6mm hvit filtpad, designet primært for polering af glass. Filtpadens konstruksjonen gir en god balanse og en stabil følelse under polering. Filtpaden er konstruert for å brukes i kombinasjon med hovedsakelig polermiddel Polarshine E3.
Finesing Damper 60ml

Finesing Damper 60ml

Brukes for etterbehandling operasjoner med Polar Star SR3/5/7.
Flettet ull 150mm, Grip

Flettet ull 150mm, Grip

Lammeullshette 150mm grip av flettet ull.
Flettet ull 180mm, DS

Flettet ull 180mm, DS

Lammeullshette 180mm grip av flettet ull,dobbelsidig
Flettet ull 180mm, Grip

Flettet ull 180mm, Grip

Polarshine lammeullshetter i flettet ull 180mm med borrelås.
Forlengelse til arbeidsstasjon DE 1230/1242

Forlengelse til arbeidsstasjon DE 1230/1242

Forlengelseslange 32mm x 10m

Forlengelseslange 32mm x 10m

Forlengelseslange 32 mm x 10 m

Forlenger Tilkopling Pt 1/4"-18 for PROS

Forlenger Tilkopling for PROS slipemaskin.

Forlenger Tilkopling Pt 1/4"-19 for PROS

Forlenger Tilkopling for PROS slipemaskin.
Golden Finish Pad-1 155x25mm Gul Vafflet, 2/pkn.

Golden Finish Pad-1 155x25mm Gul Vafflet, 2/pkn.

Mirka Golden Finish System. The fast and simple post paint solution. For sanding scratch removal.
Golden Finish Pad-1 85x25mm Gul Vafflet, 2/pkn.

Golden Finish Pad-1 85x25mm Gul Vafflet, 2/pkn.

Mirka Golden Finish System. The fast and simple post paint solution. for sanding scratch removal.
Golden Finish Pad-2 155x25mm Sort Vafflet, 2/pkn.

Golden Finish Pad-2 155x25mm Sort Vafflet, 2/pkn.

Mirka Golden Finish System. The fast and simple post paint solution. For hologram and swirl removal.
Golden Finish Pad-2 85x25mm Sort Vafflet, 2/pkn.

Golden Finish Pad-2 85x25mm Sort Vafflet, 2/pkn.

Mirka Golden Finish System. The fast and simple post paint solution. For hologram and swirl removal.
Grease Gun for AOS 130NV

Grease Gun for AOS 130NV

En smørekanne som skal brukes når du smører Mirka AOS 130NV slipemaskin.
Hajfinne 48x28 mm CrN

Hajfinne 48x28 mm CrN

En profesjonell presisjon verktøy for fjerning av dammnoppor og rinningar. Haifinnen brukes vertikalt til ytan. Storlek 48x28 mm.
HEPA Filter deksel for DE 1230/1242

HEPA Filter deksel for DE 1230/1242

HEPA Filter deksel for DE 1230/1242 er nødvendig for å holde hepafilteret (Mirkakode 8999100711) på plass.
HEPA-Filter til DE1230/1242

HEPA-Filter til DE1230/1242

HEPA filter (High Efficiency Particulate Air) kan installeres i tillegg til standard filter for å forbedre filtrering. Ved å legge til dette filteret vil du få en trippel filtrering: 1. Fleece støvpose 2. standard (viktigste) filter 3. HEPA filter. Vær oppmerksom på at å legge til dette filteret ikke vil gjøre DE1230/42 til en H-klasse støvsuger, selv om selve filteret oppfyller HEPA krav. Når du installerer et HEPA-filter for første gang, er det viktig også å bruke et HEPA filter deksel for DE1230/1242 (Mirkakode 8999100811).
HOLDER 50mmx6mm

HOLDER 50mmx6mm

Holder for kvikkrondeller 50 mm.
HOLDER 76mmx6mm

HOLDER 76mmx6mm

Holder for kvikkrondeller 76 mm .
Hook Alex for LEROS

Hook Alex for LEROS

Hooks Alex, 10/Pack

Hooks Alex, 10/Pack

Hurtigkobling, myk 25,4mm

Hurtigkobling, myk 25,4mm

En myk hurtigkobling som gjør det raskt og enkelt ved bytte av verktøy på avsugslangen. Denne passer for Mirka® DEROS, DEOS, LEROS og PROS. Legg merke til at hurtigkoblingen er uten skrufunksjon og er derfor ikke aktuell for DecoSander.
Hylle for arbeidsstasjon for DE 1230/1242

Hylle for arbeidsstasjon for DE 1230/1242

Hylle for arbeidsstasjon for DE 1230/1242, hyllen er beregnet for lagring av 4 x 150mm rondell esker.
Hylle for ART-vogn

Hylle for ART-vogn

Hylle for ART-vogn.
Info Holder A4 Alex with Arm

Info Holder A4 Alex with Arm

Innlegg for koffert, til 150mm rondeller

Innlegg for koffert, til 150mm rondeller

Innlegg for koffert, til 150mm rondeller. Egnet for Mirka Koffert 400x300x210mm (MIN6533011). L:38,1cm, B:26,5cm, D:8cm.
Innsett til plast boks til DEROS/DEOS

Innsett til plast boks til DEROS/DEOS

Interface 100x152x152mm 32H 7mm, 1/Pkn.

Interface 100x152x152mm 32H 7mm, 1/Pkn.

Interface 7 mm tykk (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsark for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og slipearket.Passer til Mirka® Deos Delta.
Interface 100x152x152mm 32H 7mm, 5/Pkn.

Interface 100x152x152mm 32H 7mm, 5/Pkn.

Interface 7 mm tykk (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsark for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og slipearket.Passer til Mirka® Deos Delta.
Interface 125mm 33H 10mm, 1/Pkn.

Interface 125mm 33H 10mm, 1/Pkn.

Interface 10 mm tykk (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsrondeller for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og sliperondellen.
Interface 125mm 33H 10mm, 5/Pkn.

Interface 125mm 33H 10mm, 5/Pkn.

Interface 10 mm tykk (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsrondeller for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og sliperondellen.
Interface 125mm 33H 5mm, 1/Pkn.

Interface 125mm 33H 5mm, 1/Pkn.

Interface 5 mm tykk (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsrondeller for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og sliperondellen.
Interface 125mm 33H 5mm, 5/Pkn.

Interface 125mm 33H 5mm, 5/Pkn.

Denne 5mm Interface muliggjør en mye jevnere bruk av Mirka PS1437 poleringsmaskin utstyrt med kappe (9190152001). denne Interface er også anbefalt for 125mm Mirka PROS og Mirka DEROS maskiner. Interface pad brukes i kombinasjon med grip bakplater for sliping av avrundede overflater og konturer. Bruk av Interface vil også gi et mykere resultat. Interface pad plasseres mellom slipepapiret og bakplaten.
Interface 125mm 44H 10mm, 5/Pkn.

Interface 125mm 44H 10mm, 5/Pkn.

Interface 10 mm tykk (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsrondeller for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og sliperondellen.
Interface 125mm 44H 5mm, 5/Pkn.

Interface 125mm 44H 5mm, 5/Pkn.

Interface 5 mm tykk (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsrondeller for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og sliperondellen.
Interface 150mm 67H 10mm, 1/Pkn.

Interface 150mm 67H 10mm, 1/Pkn.

Interface 10 mm tykk (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsrondeller for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og sliperondellen.
Interface 150mm 67H 10mm, 5/Pkn.

Interface 150mm 67H 10mm, 5/Pkn.

Interface 10 mm tykk (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsrondeller for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og sliperondellen.
Interface 150mm 67H 5mm, 5/Pkn.

Interface 150mm 67H 5mm, 5/Pkn.

Interface 5 mm tykk (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsrondeller for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og sliperondellen.
Interface 225mm 8+1H 15mm Hard

Interface 225mm 8+1H 15mm Hard

Kun for bruk med netprodukter og Deflex 16-hulls-rondeller.
Interface 225mm 8+1H 17mm Medium

Interface 225mm 8+1H 17mm Medium

Kun for bruk med netprodukter og Deflex 16-hulls-rondeller.
Interface 225mm 8+1H 22mm Medium

Interface 225mm 8+1H 22mm Medium

Interface 225x22 mm 8+1H medium
Interface 70x125mm 13H 10mm, 5/Pkn.

Interface 70x125mm 13H 10mm, 5/Pkn.

Interface 10 mm tykk (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsark for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og slipearket.
Interface 70x198mm 56H 10mm, 1/Pkn.

Interface 70x198mm 56H 10mm, 1/Pkn.

Interface 10 mm tykk (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsrondeller for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og sliperondellen.
Interface 70x198mm 56H 10mm, 5/Pkn.

Interface 70x198mm 56H 10mm, 5/Pkn.

Interface 10 mm tykk (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsark for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og slipearket.
Interface 70x198mm 56H 7mm, 1/Pkn.

Interface 70x198mm 56H 7mm, 1/Pkn.

A flexible interface for hand sanding blocks. This 7mm thick interface strip is used in combination with grip sanding strips for sanding rounded surfaces and contours. Using the interface pad will also produce a softer result. The Interface pad is placed between the backing pad and the sanding disc.
Interface 70x198mm 56H 7mm, 5/Pkn.

Interface 70x198mm 56H 7mm, 5/Pkn.

A flexible interface for hand sanding blocks. This 7mm thick interface strip is used in combination with grip sanding strips for sanding rounded surfaces and contours. Using the interface pad will also produce a softer result. The Interface pad is placed between the backing pad and the sanding disc.
Interface 75x100mm 33H 7mm, 5/Pkn.

Interface 75x100mm 33H 7mm, 5/Pkn.

Interface 7 mm tykk (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsark for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og slipearket.
Interface 77mm 6H 5mm, 5/Pkn.

Interface 77mm 6H 5mm, 5/Pkn.

Interface 5 mm tykk (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsrondeller for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og sliperondellen.
Interface 80x230mm 55H 5mm, 1/pkn.

Interface 80x230mm 55H 5mm, 1/pkn.

Interface, 80 x 230 mm, 55 hulll passar til Mirka Handy slipekloss.
Interface 81x133mm 54H 7mm, 5/Pkn.

Interface 81x133mm 54H 7mm, 5/Pkn.

Interface 7 mm tykk (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsark for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og slipearket.
Interface for LEROS, 3/Pkn.

Interface for LEROS, 3/Pkn.

5 mm myk interface for Mirka LEROS bakplater. Interface (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsrondeller for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og sliperondellen.
Interface til LEROS, 1/Pkn.

Interface til LEROS, 1/Pkn.

5 mm myk interface for Mirka LEROS bakplater. Interface (fleksibel mellomleggsplate) brukes i kombinasjon med borrelåsrondeller for sliping av overflater og avrundede kanter. Interfacen skal plasseres mellom underlagsskiven og sliperondellen.
Kvikkrondell 76mm ALOX  P80, 100/pkn.

Kvikkrondell 76mm ALOX P80, 100/pkn.

Kvikkrondell 76 mm i korning 80, Aluminiumoksid. RPM maks 12 800 .
Kvikkrondell 50mm ALOX P36 ,100/pkn.

Kvikkrondell 50mm ALOX P36 ,100/pkn.

Kvikkrondell 50 mm i korning 36 ,Aluminiumoksid. RPM maks 19 000 .
Kvikkrondell 50mm ALOX P50, 100/pkn.

Kvikkrondell 50mm ALOX P50, 100/pkn.

Kvikkrondell 50 mm i korning 50 ,Aluminiumoksid. RPM maks 19 000 .
Kvikkrondell 50mm ALOX P80, 100/pkn.

Kvikkrondell 50mm ALOX P80, 100/pkn.

Kvikkrondell 50 mm i korning 80 ,Aluminiumoksid. RPM maks 19 000 .
KVIKKRONDELL 50mm COARSE BRUN

KVIKKRONDELL 50mm COARSE BRUN

Overflatebehandlingsrondell 50 mm i slipenylon,korning 80 coarse brun. RPM maks 19000.
KVIKKRONDELL 50mm MEDIUM RØD

KVIKKRONDELL 50mm MEDIUM RØD

Overflatebehandlingsrondell 50 mm i slipenylon,korning 120 medium rød . RPM maks 19000.
KVIKKRONDELL 75mm COARSE BRUN

KVIKKRONDELL 75mm COARSE BRUN

Overflatebehandlingsrondell 75 mm i slipenylon,korning 80 coarse brun . RPM maks 12800.
Kvikkrondell 76mm ALOX P50, 100/pkn.

Kvikkrondell 76mm ALOX P50, 100/pkn.

Kvikkrondell 76 mm i korning 50, Aluminiumoksid. RPM maks 12 800.
Lakkfil 20x42mm Fin/Grov

Lakkfil 20x42mm Fin/Grov

Bruk på større områder (i forhold til haifinnen) for å fjerne dammnoppor. Har praktisk håndtak og brukes for større defekter.
Lambswool Pad Pro Black 150mm Grip, 2/Pack

Lambswool Pad Pro Black 150mm Grip, 2/Pack

Paden er laget av førsteklasses ullfibre. Ullfibrene er optimalisert for å holde ytelsen på et høyt nivå for krevende bruk. Et utmerket resultat oppnås når du bruker puten i kombinasjon med Mirka Polarshine® 12 Black-forbindelsen.
Lammeullshette Pro 150mm Grip Gul 2/pkn.

Lammeullshette Pro 150mm Grip Gul 2/pkn.

Ullfiberne er optimerte for å holde prestasjonen på et høyt nivå ved krevende bruk. Et utmerket resultat oppnås når man bruker lammullpadden i kombinasjon med Polarshine polermiddel.
Lammeullshette 150mm Grip 2/pkn.

Lammeullshette 150mm Grip 2/pkn.

Lammeullshette 6" 150mm grip 2-pakk.
Lammeullshette 180mm Grip 2/pkn.

Lammeullshette 180mm Grip 2/pkn.

Lammeullshette 7,5" 180mm grip 2-pakk.
Lammeullshette Pro 135mm Grip 10/pkn.

Lammeullshette Pro 135mm Grip 10/pkn.

Ullfiberne er optimerte for å holde prestasjonen på et høyt nivå ved krevende bruk. Et utmerket resultat oppnås når man bruker lammullpadden i kombinasjon med Polarshine polermiddel.
Lammeullshette Pro 180mm Grip 2/pkn.

Lammeullshette Pro 180mm Grip 2/pkn.

Ullfiberne er optimerte for å holde prestasjonen på et høyt nivå ved krevende bruk. Et utmerket resultat oppnås når man bruker lammullpadden i kombinasjon med Polarshine polermiddel.
Lammeullshette Pro 80mm Grip 10/pkn.

Lammeullshette Pro 80mm Grip 10/pkn.

Ullfiberne er optimerte for å holde prestasjonen på et høyt nivå ved krevende bruk. Et utmerket resultat oppnås når man bruker lammullpadden i kombinasjon med Polarshine polermiddel.
Lammeullshette Pro 80mm Grip Gul 2/pkn.

Lammeullshette Pro 80mm Grip Gul 2/pkn.

Ullfiberne er optimerte for å holde prestasjonen på et høyt nivå ved krevende bruk. Et utmerket resultat oppnås når man bruker lammullpadden i kombinasjon med Polarshine polermiddel.
Looped Wool Pad 150mm Grip, 2/Pack

Looped Wool Pad 150mm Grip, 2/Pack

Looped Wool Pad for grovere polering, med en blanding av 75% grov ull og 25% fin ull. De bøyde kantene gjør at paden sitter perfekt på underlagspadden og beskytter overflaten mot skade. Takket være formen og perfekt passform er den veldig behagelig å bruke og skaper ingen vibrasjon.
Masking Paper Rack for Solution Trolley

Masking Paper Rack for Solution Trolley

Microfiberklud 330x330mm Gul 2/pkn.

Microfiberklud 330x330mm Gul 2/pkn.

Smidig klut for allsidig bruk og med svært god absorberingsevne. Den gule polerduken er myk og brukes i hovedsak til finere overflater og fersk lakkede flater.
Mirka beskyttelse + kabel CE 230V + slange 10 mtr.

Mirka beskyttelse + kabel CE 230V + slange 10 mtr.

Ferdigmontert 10 m slange og CE 230 V kabel i en 9,8 m slitesterk hylse. Hylsen letter håndteringen og beskytter arbeidsflaten mot riper. Den delen av slangen og kabelen som ikke dekkes av hylsen, holdes sammen med borrelås. Kobling følger med. Utviklet for bruk med Mirka® DEROS, Mirka® DEOS og Mirka® LEROS.
Mirka beskyttelse + kabel CE 230V + slange 4 mtr.

Mirka beskyttelse + kabel CE 230V + slange 4 mtr.

Prefabrikert 4 mtr. Slange og CE 230V kabel i en holdbar beskyttelse. Beskyttelsen gjør håndtering enklere og beskytter arbeidsflaten mot riper. Utformet for å bruke med Mirka® DEROS, mirka® DEOS og Mirka® LEROS.
Mirka beskyttelse + kabel CE 230V + slange 6 mtr.

Mirka beskyttelse + kabel CE 230V + slange 6 mtr.

Ferdigmontert 6 m slange og CE 230 V kabel i en 5,8 m slitesterk hylse. Hylsen letter håndteringen og beskytter arbeidsflaten mot riper. Den delen av slangen og kabelen som ikke dekkes av hylsen, holdes sammen med borrelås. Kobling følger med. Utviklet for bruk med Mirka® DEROS, Mirka® DEOS og Mirka® LEROS.
Mirka Beskyttelse for slange og kabel 3,8 m

Mirka Beskyttelse for slange og kabel 3,8 m

For å brukes med Mirka® DEROS, Mirka® DEOS og Mirka® LEROS standardslange (MIN6519411) og 4,3mtr. kabel. Takket være hylsen, som kombinerer slange og kabel, blir handteringen enklere og risikoen for å skrape opp overflater blir vesentlig mindre.
Mirka Beskyttelse for slange og kabel 5,8 m

Mirka Beskyttelse for slange og kabel 5,8 m

A durable sleeve for cable and hose, that makes handling easier and protects the work surface from scratches. Designed to be used with Mirka® DEROS, Mirka® DEOS and Mirka® LEROS and the 6 m long cable and hose.
Mirka Beskyttelse for slange og kabel 9,8 m

Mirka Beskyttelse for slange og kabel 9,8 m

A durable sleeve for cable and hose, that makes handling easier and protects the work surface from scratches. Designed to be used with Mirka® DEROS, Mirka® DEOS and Mirka® LEROS and the 10 m long cable and hose.
MIRKA Diamond 125x22,2 SD-5 2-Bana

MIRKA Diamond 125x22,2 SD-5 2-Bana

MIRKA DIAMOND SD-4,5 2-BANA • Diamantslipeskål • Segmentert dobbeltbane bane Egnet til: • Betong • Naturstein • Armert betong • Hageheller
MIRKA Diamond 110x22,2 TWF

MIRKA Diamond 110x22,2 TWF

MIRKA DIAMOND TWF • Diamantkappeskive for fliser og klinkere • Slett bane Egnet til: • Fliser • Klinkere • Keramik • Marmor
MIRKA DIAMOND 115x22,2 SD-4,5 2-BAN

MIRKA DIAMOND 115x22,2 SD-4,5 2-BAN

MIRKA DIAMOND SD-4,5 2-BANA • Diamantslipeskål • Segmentert dobbeltbane bane Egnet til: • Betong • Naturstein • Armert betong • Hageheller
MIRKA Diamond 115x22,2 SE

MIRKA Diamond 115x22,2 SE

MIRKA DIAMOND SE • Diamantkappeskive for stein og betong • Segmentert Egnet til: • Betong • Naturstein
Mirka Diamond 115x22,2 SE DIY

Mirka Diamond 115x22,2 SE DIY

Segmented diamond wheel for cutting concrete and construction material. 7 mm diamond segment. Suited for both wet and dry cutting. Intended for angle grinder.
MIRKA Diamond 115x22,2 TR

MIRKA Diamond 115x22,2 TR

MIRKA DIAMOND TR • Universal kappeskive Egnet til: • Betong • Naturstein • Armert betong • Hageheller
MIRKA Diamond 125x22,2 SB-5

MIRKA Diamond 125x22,2 SB-5

MIRKA DIAMOND SB-5 • Bumerangbane Egnet til: • Betong • Naturstein • Armert betong • Hageheller
MIRKA Diamond 125x22,2 SE

MIRKA Diamond 125x22,2 SE

MIRKA DIAMOND SE • Diamantkappeskive for stein og betong • Segmentert Egnet til: • Betong • Naturstein
Mirka Diamond 125x22,2 SE DIY

Mirka Diamond 125x22,2 SE DIY

Segmented diamond wheel for cutting concrete and construction material. 7 mm diamond segment. Suited for both wet and dry cutting. Intended for angle grinder.
MIRKA Diamond 125x22,2 TR

MIRKA Diamond 125x22,2 TR

MIRKA DIAMOND TR • Universal kappeskive Egnet til: • Betong • Naturstein • Armert betong • Hageheller
MIRKA Diamond 125x22,2 TWF

MIRKA Diamond 125x22,2 TWF

MIRKA DIAMOND TWF • Diamantkappeskive for fliser og klinkere • Slett bane Egnet til: • Fliser • Klinkere • Keramik • Marmor
MIRKA Diamond 150x22,2 TR

MIRKA Diamond 150x22,2 TR

MIRKA DIAMOND TR • Universal kappeskive Egnet til: • Betong • Naturstein • Armert betong • Hageheller
MIRKA Diamond 180x22,2 SD-7 2-Bane

MIRKA Diamond 180x22,2 SD-7 2-Bane

MIRKA Diamond 180x22,2 SE

MIRKA Diamond 180x22,2 SE

MIRKA DIAMOND SE • Diamantkappeskive for stein og betong • Segmentert Egnet til: • Betong • Naturstein
MIRKA Diamond 180x22,2 TR

MIRKA Diamond 180x22,2 TR

MIRKA DIAMOND TR • Universal kappeskive Egnet til: • Betong • Naturstein • Armert betong • Hageheller
MIRKA Diamond 180x25,4 TWF

MIRKA Diamond 180x25,4 TWF

MIRKA DIAMOND TWF • Diamantkappeskive for fliser og klinkere • Slett bane Egnet til: • Fliser • Klinkere • Keramik • Marmor
Mirka Diamond 180x25,4mm TWF DIY

Mirka Diamond 180x25,4mm TWF DIY

Diamond wheel with continuous rim , suited for cutting tile and clinker. 5 mm segment with hardened steel core. Suited for both wet and dry cutting. Suited for tile cutters.
Mirka Diamond 200x25,4mm TWF DIY

Mirka Diamond 200x25,4mm TWF DIY

Diamond wheel with continuous rim , suited for cutting tile and clinker. 5 mm segment with hardened steel core. Suited for both wet and dry cutting. Suited for tile cutters.
MIRKA Diamond 230x22,2 SE

MIRKA Diamond 230x22,2 SE

MIRKA DIAMOND SE • Diamantkappeskive for stein og betong • Segmentert Egnet til: • Betong • Naturstein
MIRKA Diamond 230x22,2 TR

MIRKA Diamond 230x22,2 TR

MIRKA DIAMOND TR • Universal kappeskive Egnet til: • Betong • Naturstein • Armert betong • Hageheller
Mirka Diamond 230x22,2mm SE DIY

Mirka Diamond 230x22,2mm SE DIY

Segmented diamond wheel for cutting concrete and construction material. 7 mm diamond segment. Suited for both wet and dry cutting. Intended for angle grinder.
Mirka Diamond Cup Wheel DIY 125x22,2mm 2-RIM

Mirka Diamond Cup Wheel DIY 125x22,2mm 2-RIM

Mirka's segmented two-layer diamond cup plate. Angle grinder for grinding concrete and natural stone. 5mm double layer diamond segment. For dry sanding.
Mirka Diamond DIY 115x22,2mm 2-BANA

Mirka Diamond DIY 115x22,2mm 2-BANA

Mirka Diamond Pro 125x22,2 TWF

Mirka Diamond Pro 125x22,2 TWF

Mirka diamond wheel 125 TWF for marble, slate, granite and natural stone. Ultra-thin.
Mirka Diamond PRO Cup Wheel 125x22,2mm SD-5 2-BAN

Mirka Diamond PRO Cup Wheel 125x22,2mm SD-5 2-BAN

Mirkas segmenterte tolags diamantskjæreskive. For sliping av betong, naturstein, murstein og granitt. Dynamisk balansert, reduserer vibrasjoner og gir en bedre finish. Effektiv sliping og meget lang levetid. 5 mm dobbeltlags diamantsegmenter. For tørrsliping.
Mirka Diamond Wheel C 115x10x22,2 mm SE

Mirka Diamond Wheel C 115x10x22,2 mm SE

Segmentert diamantblad for kutting av armert betong, byggematerialer, granitt, naturstein og betong. 15 mm diamantsegmenter, selvkjølende segmenter og en herdet stålkjerne for å redusere støy og vibrasjoner. Egnet for både tørr og våt skjæring. Beregnet for vinkelsliper.
Mirka Diamond Wheel PRO 115x22,2mm TR

Mirka Diamond Wheel PRO 115x22,2mm TR

Mirka TR diamantblad for kutting av byggematerialer, granitt, betong, naturstein, marmor og murstein. 10 mm diamantsegment med herdet stålkjerne. Gir en utmerket snittflate, som gjør det enkelt og raskt å følge med på snittet. Egnet for både tørr og våtskjæring.
Mirka Diamond Wheel PRO 125x22,2 SE

Mirka Diamond Wheel PRO 125x22,2 SE

Mirka diamond wheel 125mm SE for byggematerialer, stål og betong. 15 mm diamantsegment. Våt/tørrskjæring.
Mirka Diamond Wheel PRO 125x22,2mm TR

Mirka Diamond Wheel PRO 125x22,2mm TR

Mirka TR diamantblad for kutting av byggematerialer, granitt, betong, naturstein, marmor og murstein. 10 mm diamantsegment med herdet stålkjerne. Gir en utmerket snittflate, som gjør det enkelt og raskt å følge med på snittet. Egnet for både tørr og våt skjæring.
Mirka Diamond Wheel PRO 230x22,2 mm SE

Mirka Diamond Wheel PRO 230x22,2 mm SE

Mirka Diamond PRO wheel. Skjæring av byggematerialer, stål og betong. 15 mm diamantsegment. Våt/tørrskjæring.
Mirka Diamond Wheel PRO 230x22,2mm TR

Mirka Diamond Wheel PRO 230x22,2mm TR

Mirka TR diamantblad for kutting av byggematerialer, granitt, betong, naturstein, marmor og murstein. 10 mm diamantsegment med herdet stålkjerne. Gir en utmerket snittflate, som gjør det enkelt og raskt å følge med på snittet. Egnet for både tørr og våt skjæring.
Mirka Diamond Wheel PRO 300x20,0mm Asphalt

Mirka Diamond Wheel PRO 300x20,0mm Asphalt

Diamantblad for kutting av asfalt. Med et 10 mm diamantsegment og doble lasersveisede segmenter for kvalitetsskjæring. Spesiallegering i diamantsegmenter for sikrere og raskere skjæring. Egnet for tørr- og våtskjæring.
Mirka Diamond Wheel PRO 300x22,2mm SE

Mirka Diamond Wheel PRO 300x22,2mm SE

Segmentert diamantblad for kutting av armert betong, byggematerialer, granitt, naturstein og betong. 15 mm diamantsegmenter, selvkjølende segmenter og en herdet stålkjerne for å redusere støy og vibrasjoner. Egnet for både tørr og våt skjæring. Beregnet for vinkelsliper.
Mirka Diamond Wheel PRO 350x20,0mm Asphalt

Mirka Diamond Wheel PRO 350x20,0mm Asphalt

Diamond blade for cutting asphalt. With a 10mm diamond segment and double laser welded segments for quality cutting. Special diamond segment alloy for safer and faster cutting. Suitable for dry and wet cutting.
Mirka Diamond Wheel PRO 350x25,4mm TR

Mirka Diamond Wheel PRO 350x25,4mm TR

Mirka TR diamantblad for kutting av byggematerialer, granitt, betong, naturstein, marmor og murstein. 10 mm diamantsegment med herdet stålkjerne. Gir en utmerket snittflate, som gjør det enkelt og raskt å følge med på snittet. Egnet for både tørr og våt skjæring.
Mirka Diamond Wheel PRO 500x25,4mm Asphalt

Mirka Diamond Wheel PRO 500x25,4mm Asphalt

Diamond blade for cutting asphalt. With a 10mm diamond segment and double laser welded segments for quality cutting. Special diamond segment alloy for safer and faster cutting. Suitable for dry and wet cutting.
Mirka Diamond Wheel PRO Multi 115x22,2mm SE

Mirka Diamond Wheel PRO Multi 115x22,2mm SE

Universal diamond wheel for versitile cutting. Professional quality, ultra thin and incredibly fast diamond wheel for cutting plastic, composite, glass fibre, granite, steel and reinforced concrete. 3 mm segment. Suited for both wet and dry cutting.
Mirka Diamond Wheel PRO Multi 125x22,2mm SE

Mirka Diamond Wheel PRO Multi 125x22,2mm SE

Universaldiamant for allsidig skjæring. Profesjonell kvalitet, ultratynt og utrolig raskt diamantblad for kutting av plast, kompositt, glassfiber, granitt, stål og armert betong. 3 mm segmenter. Egnet for både tørr- og våtskjæring.
Mirka Diamond Wheel PRO Multi 230x22,2mm SE

Mirka Diamond Wheel PRO Multi 230x22,2mm SE

Universaldiamant for allsidig skjæring. Profesjonell kvalitet, ultratynt og utrolig raskt diamantblad for kutting av plast, kompositt, glassfiber, granitt, stål og armert betong. 3 mm segmenter. Egnet for både tørr- og våtskjæring.
Mirka Koffert 400x300x210mm

Mirka Koffert 400x300x210mm

Splash and dust resistant case: a sturdy storage solution that is easy to pack and move to the next work site. The case protects the tool and prolongs its lifetime. The connectable case system keeps tools and equipment organized and in one place. Hight 210mm.
Mirka LEROS Display Danish

Mirka LEROS Display Danish

Mirka LEROS Display Norsk

Mirka LEROS Display Norsk

Mirka LEROS Display Swedish

Mirka LEROS Display Swedish

Mirka LEROS Display without text

Mirka LEROS Display without text

Mirka Plastkoffert 400x300x158mm

Mirka Plastkoffert 400x300x158mm

Plastboksen gjør det lett å pakke og flytte seg til neste arbeidssted. Den robuste lagringsmuligheten beskytter og forlenger levetiden til verktøyet. Plastkofferten er sprutsikker og beskytter verktøyet i et støvete miljø. Plastkofferter kan lett kobles til hverandre, systemet gjør det organisert og holder orden på utstyret, sikkert på et sted. Str: 400x300x158mm
Mirka Plastkoffert 400x300x315mm

Mirka Plastkoffert 400x300x315mm

Splash and dust resistant case: a sturdy storage solution that is easy to pack and move to the next work site. The case protects the tool and prolongs its lifetime. The connectable case system keeps tools and equipment organized and in one place. Hight 315mm.

Mirka skive 125mm 5/16" Grip 28H Hard

125mm skive anbefales for tyngre slipingsapplikasjoner.

Mirka skive 150mm 5/16" Grip 6H Medium

Underlagsskive, medium, for griprondeller.
Mirka Solution Trolley with Pneu and Elec EU

Mirka Solution Trolley with Pneu and Elec EU

This Mirka Solution Trolley is mobile, flexible and practical. It is a key element in professional workplace planning as it ensures short routes and work processes, as well as optimal access to materials and tools. The mobile work station features connections for both power and compressed air, as well as plenty of space for abrasives, machines and other accessories.
Mirka Support Brace for Multi-Purpose Belt

Mirka Support Brace for Multi-Purpose Belt

Support brace to more comfortably carry the Multi-Purpose Belt (8991199111) when used for an extensive time period. Keeps the belt more steady and distributes the weight more evenly and ergonomically.
Mirka verktøybelte

Mirka verktøybelte

Lett-å-bruke, fleksibelt belte med to lommer; mindre lomme passer perfekt til batteri slipemaskin, og den større lommen kan brukes til tilbehør, f.eks. til microfiberklut, og en Polarshine flaske, 250ml. Låsefester i belte dekkes med stoff.
Mirka verktøykasse

Mirka verktøykasse

Mirlon Soft R/G 6/Pkn

Mirlon Soft R/G 6/Pkn

For sanding and cleaning. Double-sided usage - coarse and fine in one product. The absorbent foam in the middle makes the Mirlon Soft ideal for cleaning with cleaning agents. And the flexible material is optimized for manual usage. The products are packed airtight. To prevent the product to dry out, it needs to be re-packed airtight after opening.
Mirlon Soft White 6/Pkn

Mirlon Soft White 6/Pkn

For cleaning, oiling and polishing of sensitive oiled or waxed surfaces. Double-sided usage. Absorbent foam to retain liquids (as oil or detergents) on one side, and non-woven material without abrasive grains on the other side. The flexible material is optimized for manual usage. The products are packed airtight. To prevent the product to dry out, it needs to be re-packed airtight after opening.
Myk slipesvamp 115x140mm 120 (F)

Myk slipesvamp 115x140mm 120 (F)

Tynn slipesvamp for tre, maling, metall, glassfiber, lakk og kompositter. Både tørr og våt sliping.
Myk slipesvamp 115x140mm 220(SF)

Myk slipesvamp 115x140mm 220(SF)

Tynn slipesvamp for tre, maling, metall, glassfiber, lakk og kompositter. Både tørr og våt sliping.
Myk slipesvamp 115x140mm 400(UF)

Myk slipesvamp 115x140mm 400(UF)

Tynn slipesvamp for tre, maling, metall, glassfiber, lakk og kompositter. Både tørr og våt sliping.
Myk slipesvamp 115x140mm 60 (M)

Myk slipesvamp 115x140mm 60 (M)

Tynn slipesvamp for tre, maling, metall, glassfiber, lakk og kompositter. Både tørr og våt sliping.
Net Interface 150mm 4mm, 1/Pkn.

Net Interface 150mm 4mm, 1/Pkn.

Denne unike interface gir et bedre støvavsug ved sliping med Mirka Mirlon produkter. Den er laget spesielt til Mirlon og Mirlon Total rondeller, og fungere fint på vanlige sliperondeller med avsug i hele flaten. Den unike konstruksjonen er basert på en patentert Spacer teknologi
Net Interface 150mm 4mm, 5/Pkn.

Net Interface 150mm 4mm, 5/Pkn.

Denne unike interface gir et bedre støvavsug ved sliping med Mirka Mirlon produkter. Den er laget spesielt til Mirlon og Mirlon Total rondeller, og fungere fint på vanlige sliperondeller med avsug i hele flaten. Den unike konstruksjonen er basert på en patentert Spacer teknologi
Net Interface 225mm 4mm, 10/Pkn.

Net Interface 225mm 4mm, 10/Pkn.

Denne typen interface gjør det mulig å bruke ikke-vevde produkter på elektroverktøy. Det gir god støvavsug og har soppformede kroker som gjør at det ikke-vevde produktet holder seg godt til interface, og forhindrer at fibrene setter seg fast i bakplaten. interface fjerner behovet for å bruke velour på et non-vowen produkt og muliggjør dermed bruk av både Mirlon og Mirlon Total, som rondell eller ark når du bruker verktøysliping. Den unike konstruksjonen er basert på en patentert spacer backing.
Net Interface 77mm 4mm, 10/Pack

Net Interface 77mm 4mm, 10/Pack

This unique interface provides great dust extraction when sanding with Mirka non-vowen products. The interface removes the need to use velour on a non-vowen product and thereby enables usage of both Mirlon and Mirlon Total, as discs or sheets when doing tool-sanding.The unique construction is based on a patented spacer backing.
Net Interface 77mm 4mm, 5/Pkn.

Net Interface 77mm 4mm, 5/Pkn.

Denne typen interface gjør det mulig å bruke ikke-vevde produkter på elektroverktøy. Det gir god støvavsug og har soppformede kroker som gjør at det ikke-vevde produktet holder seg godt til interface, og forhindrer at fibrene setter seg fast i bakplaten. interface fjerner behovet for å bruke velour på et non-vowen produkt og muliggjør dermed bruk av både Mirlon og Mirlon Total, som rondell eller ark når du bruker verktøysliping. Den unike konstruksjonen er basert på en patentert spacer backing.
Nøkkel 24mm til 125/150mm

Nøkkel 24mm til 125/150mm

Pad Saver 100x152x152mm 34H, 1/Pkn.

Pad Saver 100x152x152mm 34H, 1/Pkn.

Pad Saver egnet for Mirka® DEOS Delta. Mirka’s er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka’s nettprodukter. Den kostnadseffektive Pad Savern ligger mellom underlagsskiven og slipearket og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 100x152x152mm 34H, 5/Pkn.

Pad Saver 100x152x152mm 34H, 5/Pkn.

Pad Saver egnet for Mirka® DEOS Delta. Mirka’s er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka’s nettprodukter. Den kostnadseffektive Pad Savern ligger mellom underlagsskiven og slipearket og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 115x230mm 10H, 1/Pkn.

Pad Saver 115x230mm 10H, 1/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og slipearket og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 115x230mm 10H, 5/Pkn.

Pad Saver 115x230mm 10H, 5/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og slipearket og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 125mm 33H, 1/Pkn.

Pad Saver 125mm 33H, 1/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og rondellen og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 125mm 33H, 5/Pkn.

Pad Saver 125mm 33H, 5/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og rondellen og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 125mm 44H, 1/Pkn.

Pad Saver 125mm 44H, 1/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og rondellen og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 125mm 44H, 5/Pkn.

Pad Saver 125mm 44H, 5/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og rondellen og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 150mm 57H, 5/Pkn.

Pad Saver 150mm 57H, 5/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og rondellen og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 150mm 67H, 1/Pkn.

Pad Saver 150mm 67H, 1/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og rondellen og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 150mm 67H, 5/Pkn.

Pad Saver 150mm 67H, 5/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og rondellen og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 200mm 89H, 1/Pkn.

Pad Saver 200mm 89H, 1/Pkn.

Pad saver for 200mm backing pads. Mirka's pad savers are designed to protect the backing pad from wear and tear, when sanding aggressively and continuously with net products. These cost effective pad savers, placed between the backing pad and the sanding disc, should be changed regularly. The pad savers prolong the life of the backing pad.
Pad Saver 200mm 89H, 3/Pkn.

Pad Saver 200mm 89H, 3/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og rondellen og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 225mm 25H for Mirka LEROS, 1/fpk

Pad Saver 225mm 25H for Mirka LEROS, 1/fpk

Pad saver suitable for the Mirka LEROS. Mirka's pad savers are designed to protect the backing pad from wear and tear, when sanding aggressively and continuously with net products. These cost effective pad savers, placed between the backing pad and the sanding disc, should be changed regularly. The pad savers prolong the life of the backing pad.
Pad Saver 225mm 27H, 1/Pkn.

Pad Saver 225mm 27H, 1/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og rondellen og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 70x198mm 56H, 5/Pkn.

Pad Saver 70x198mm 56H, 5/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og slipearket og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 70x400mm 14H, 5/Pkn.

Pad Saver 70x400mm 14H, 5/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og slipearket og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 75x100mm 33H, 5/Pkn.

Pad Saver 75x100mm 33H, 5/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og slipearket og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 77mm 6H, 5/Pkn.

Pad Saver 77mm 6H, 5/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og rondellen og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 81x133mm 54H, 1/Pkn.

Pad Saver 81x133mm 54H, 1/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og slipearket og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 81x133mm 54H, 5/Pkn.

Pad Saver 81x133mm 54H, 5/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og slipearket og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 81x165mm DEOS 353 Extended 50H 1/pakke

Pad Saver 81x165mm DEOS 353 Extended 50H 1/pakke

En padsaver til bruk sammen med bakplate for Mirka DEOS 353CV (8292366011). Utvidelsen gjør det mulig å nå inn i smale steder, spesielt fokus for sliping av vinduskarmer. Mirka`s padsaver er utformet for å beskytte bakplaten mot slitasje. Disse kostnadseffektive padsavere, som brukes mellom bakplate og slipemateriell, bør skiftes ut regelmessig. Padsaver forlenger levetiden på bakplaten.
Pad Saver 90x90mm 12H, 1/pkn.

Pad Saver 90x90mm 12H, 1/pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og rondellen og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad Saver 93x180mm 76H, 5/Pkn.

Pad Saver 93x180mm 76H, 5/Pkn.

Pad Saver er en tynn mellomlegg som er utviklet for å beskytte og forlenge levetiden av underlagsskiver, den aggressive og kontinuerlig pussing med Mirka sine nettprodukter. Pad Saver ligger mellom underlagsskiven og slipearket og bør byttes regelmessig for best resultat.
Pad saver uten hull 125mm, 5/Pkn.

Pad saver uten hull 125mm, 5/Pkn.

Vacuum block disc 125mm 5 st/pack
Pad Saver uten hull 150mm, 5/Pkn.

Pad Saver uten hull 150mm, 5/Pkn.

Vacuum block disc 150mm 5/pack
Pad Saver uten hull 178mm, 5/Pack

Pad Saver uten hull 178mm, 5/Pack

Pad Saver uten hull 77mm, 5/Pkn.

Pad Saver uten hull 77mm, 5/Pkn.

Vacuum block disc 77mm 5/pack
Pad Washer, universal

Pad Washer, universal

Polarshine Pad Washer, rengjøringsverktøy brukes til å rengjøre lammeullshetter og poleringssvamper.
Polarshine Polerduk 400x400mm Grå, 2/pkn.

Polarshine Polerduk 400x400mm Grå, 2/pkn.

Smidig polerduk av mikrofiber for allsidig bruk og med svært god absorberingsevne. Denne brukes til generelle tørking og er grovere enn den gule.
Poleringslamell 125mm Coarse

Poleringslamell 125mm Coarse

Lamellrondell med tredimensjonalt slipemateriell for forpolering og polering av metaller.
Poleringslamell 125mm Fine

Poleringslamell 125mm Fine

Lamellrondell med tredimensjonalt slipemateriell for forpolering og polering av metaller.
Poleringslamell 125mm Medium

Poleringslamell 125mm Medium

Lamellrondell med tredimensjonalt slipemateriell for forpolering og polering av metaller.
POLERRONDELL 430mm x 25mm HVIT

POLERRONDELL 430mm x 25mm HVIT

Polishing disc for finishing and polishing floors. recommended to be used dry or slightly damp.
POLERRONDELL 430mm x 25mm RØD

POLERRONDELL 430mm x 25mm RØD

Polishing disc for relatively clean floors. Suited for regular use as well as removing wax residue.
Polersvamp 135mm Vaflet Gul 10/pkn.

Polersvamp 135mm Vaflet Gul 10/pkn.

Polersvamp, vafflet, gul. Blir ikke varm og forbedrer toppglansen.Gir perfekt finish.
Polersvamp 150mm Vaflet Gul 2/pkn.

Polersvamp 150mm Vaflet Gul 2/pkn.

Gul vafflet polersvamp, blir ikke varm. Forbedrer toppglansen og gir perfekt finish.
Polersvamp 150mm Vaflet Sort, 2/pkn.

Polersvamp 150mm Vaflet Sort, 2/pkn.

Den sorte polerpaden er utmerket til å fjerne hologrammer på både fersk og herdet lakk. Den vaflede formen har en optimalisert design som gir bedre skjærekapasitet med lang levetid og reduserer overflatetemperaturen under polering. Polerpaden beregnet på polering i kombinasjon med Polarshine® 5 og Polarshine® Liquid Wax.
Polersvamp 150x25mm Gul slett, 2/pkn.

Polersvamp 150x25mm Gul slett, 2/pkn.

Polersvamp, gul. Blir ikke varm og forbedrer toppglansen.Gir perfekt finish.
Polersvamp 150x25mm Sort slett, 2/pkn.

Polersvamp 150x25mm Sort slett, 2/pkn.

Svart myk poleringssvampe 150x25, pakket i 2-pakk.
Polersvamp 150x25mm Vaflet Orange 2/pkn.

Polersvamp 150x25mm Vaflet Orange 2/pkn.

Den oransje polerpaden har en utmerket balanse mellom elastisitet og mykhet som vedvarer under bruk. Den vaflede formen har en optimalisert design som gir bedre skjærekapasitet med lang levetid og reduserer overflatetemperaturen under polering. Den oransje er mykere enn våre gul polerpad og etterlater en bedre glans og mindre hologram. Det er godt egnet for myk klarlakk og kan oppnå en perfekt finish i ett trinn for bilsektoren. For å oppnå høy glans på tre er den oransje vaflede polerpaden ideelt i det andre poleringstrinn hvor du får en økt grad av glans og det er også bra for å fjerne hologrammer. Polerpaden er spesielt godt egnet for mørkere farger eller mykere farger og lakk. Polerpaden beregnet på polering i kombinasjon med Polarshine® polerer 10 og 8.
Polersvamp 77x20mm Hvit Retic slett, 20/pkn.

Polersvamp 77x20mm Hvit Retic slett, 20/pkn.

En glat hvit polering svamp utviklet primært for OEM-applikasjoner gjerne med Mirkas ROP2-312 NV.
Polersvamp 85mm Vaflet Burgundy 20/pkn.

Polersvamp 85mm Vaflet Burgundy 20/pkn.

Mirka burgunder vaffelpute er egnet for harde og middels harde lakker, og som gir et raskt kutt med god glans. Burgunderskummet er sterkere enn vår gule vaffelskum, noe som gir en stabil poleringsprosess.
Polersvamp 85mm Vaflet Gul 20/pkn.

Polersvamp 85mm Vaflet Gul 20/pkn.

Polersvamp, vafflet, gul. Blir ikke varm og forbedrer toppglansen.Gir perfekt finish.
Polersvamp 85mm Vaflet Gul, 2/pkn.

Polersvamp 85mm Vaflet Gul, 2/pkn.

Polersvamp, vafflet, gul,blir ikke varm. Forbedrer toppglansen og gir perfekt finish.
Polersvamp 85mm Vaflet Orange 2/pkn.

Polersvamp 85mm Vaflet Orange 2/pkn.

Den oransje polerpaden har en utmerket balanse mellom elastisitet og mykhet som vedvarer under bruk. Den vaflede formen har en optimalisert design som gir bedre skjærekapasitet med lang levetid og reduserer overflatetemperaturen under polering. Den oransje er mykere enn våre gul polerpad og etterlater en bedre glans og mindre hologram. Det er godt egnet for myk klarlakk og kan oppnå en perfekt finish i ett trinn for bilsektoren. For å oppnå høy glans på tre er den oransje vaflede polerpaden ideelt i det andre poleringstrinn hvor du får en økt grad av glans og det er også bra for å fjerne hologrammer. Polerpaden er spesielt godt egnet for mørkere farger eller mykere farger og lakk. Polerpaden beregnet på polering i kombinasjon med Polarshine® polerer 10 og 8.
Polersvamp 85mm Vaflet Orange 20/pkn.

Polersvamp 85mm Vaflet Orange 20/pkn.

Den oransje polerpaden har en utmerket balanse mellom elastisitet og mykhet som vedvarer under bruk. Den vaflede formen har en optimalisert design som gir bedre skjærekapasitet med lang levetid og reduserer overflatetemperaturen under polering. Den oransje er mykere enn våre gul polerpad og etterlater en bedre glans og mindre hologram. Det er godt egnet for myk klarlakk og kan oppnå en perfekt finish i ett trinn for bilsektoren. For å oppnå høy glans på tre er den oransje vaflede polerpaden ideelt i det andre poleringstrinn hvor du får en økt grad av glans og det er også bra for å fjerne hologrammer. Polerpaden er spesielt godt egnet for mørkere farger eller mykere farger og lakk. Polerpaden beregnet på polering i kombinasjon med Polarshine® polerer 10 og 8.
Polersvamp 85mm Vaflet Sort, 2/pkn.

Polersvamp 85mm Vaflet Sort, 2/pkn.

Den sorte polerpaden er utmerket til å fjerne hologrammer på både fersk og herdet lakk. Den vaflede formen har en optimalisert design som gir bedre skjærekapasitet med lang levetid og reduserer overflatetemperaturen under polering. Polerpaden beregnet på polering i kombinasjon med Polarshine® 5 og Polarshine® Nano Wax.
Polersvamp 85mm Vaflet White 20/pkn.

Polersvamp 85mm Vaflet White 20/pkn.

Polersvamp 85x20mm Gul slett, 2/pkn.

Polersvamp 85x20mm Gul slett, 2/pkn.

Polersvamp, glat gul som forblir elastisk under bruk. Blir ikke varm og forbedrer toppglansen.Gir perfekt finish.
Polersvamp 85x20mm Gul slett, 20/pkn.

Polersvamp 85x20mm Gul slett, 20/pkn.

Polersvamp, gul. Blir ikke varm og forbedrer toppglansen.Gir perfekt finish.
Polishing Foam Pad 150x25mm Black M Waffle, 2/Pack

Polishing Foam Pad 150x25mm Black M Waffle, 2/Pack

This Black waffled foam pad is especially well suited for polishing darker colours in combination with Polarshine® 12 Black polishing compound. The reticulated foam has an excellent balance in elasticity and softness. The waffle shape is an optimized pattern for long-lasting and an improved cutting performance, and it reduces the surface temperature during polishing.
Polishing Foam Pad 85x25mm Yellow Flat 200/P

Polishing Foam Pad 85x25mm Yellow Flat 200/P

Quick Disc 50mm CER 120, 50/Pack

Quick Disc 50mm CER 120, 50/Pack

High quality CER quick lock disc with self-sharpening ceramic grains for maximum stock removal. The discs features top size and medium-closed coating for reducing temperature in the grinding zone, thus avoiding burn marks, and Y Polyester backing. The ceramic quick discs are also highly resistant for wear for a longer lifetime.
Quick Disc 50mm CER 36, 50/Pack

Quick Disc 50mm CER 36, 50/Pack

High quality CER quick lock disc with self-sharpening ceramic grains for maximum stock removal. The discs features top size and medium-closed coating for reducing temperature in the grinding zone, thus avoiding burn marks, and Y Polyester backing. The ceramic quick discs are also highly resistant for wear for a longer lifetime.
Quick Disc 50mm CER 50, 50/Pack

Quick Disc 50mm CER 50, 50/Pack

High quality CER quick lock disc with self-sharpening ceramic grains for maximum stock removal. The discs features top size and medium-closed coating for reducing temperature in the grinding zone, thus avoiding burn marks, and Y Polyester backing. The ceramic quick discs are also highly resistant for wear for a longer lifetime.
Quick Disc 50mm CER 60, 50/Pack

Quick Disc 50mm CER 60, 50/Pack

High quality CER quick lock disc with self-sharpening ceramic grains for maximum stock removal. The discs features top size and medium-closed coating for reducing temperature in the grinding zone, thus avoiding burn marks, and Y Polyester backing. The ceramic quick discs are also highly resistant for wear for a longer lifetime.
Quick Disc 50mm CER 80, 50/Pack

Quick Disc 50mm CER 80, 50/Pack

High quality CER quick lock disc with self-sharpening ceramic grains for maximum stock removal. The discs features top size and medium-closed coating for reducing temperature in the grinding zone, thus avoiding burn marks, and Y Polyester backing. The ceramic quick discs are also highly resistant for wear for a longer lifetime.
Quick Disc 75mm CER 120, 25/Pack

Quick Disc 75mm CER 120, 25/Pack

High quality CER quick lock disc with self-sharpening ceramic grains for maximum stock removal. The discs features top size and medium-closed coating for reducing temperature in the grinding zone, thus avoiding burn marks, and Y Polyester backing. The ceramic quick discs are also highly resistant for wear for a longer lifetime.
Quick Disc 75mm CER 36, 25/Pack

Quick Disc 75mm CER 36, 25/Pack

High quality CER quick lock disc with self-sharpening ceramic grains for maximum stock removal. The discs features top size and medium-closed coating for reducing temperature in the grinding zone, thus avoiding burn marks, and Y Polyester backing. The ceramic quick discs are also highly resistant for wear for a longer lifetime.
Quick Disc 75mm CER 50, 25/Pack

Quick Disc 75mm CER 50, 25/Pack

High quality CER quick lock disc with self-sharpening ceramic grains for maximum stock removal. The discs features top size and medium-closed coating for reducing temperature in the grinding zone, thus avoiding burn marks, and Y Polyester backing. The ceramic quick discs are also highly resistant for wear for a longer lifetime.
Quick Disc 75mm CER 60, 25/Pack

Quick Disc 75mm CER 60, 25/Pack

High quality CER quick lock disc with self-sharpening ceramic grains for maximum stock removal. The discs features top size and medium-closed coating for reducing temperature in the grinding zone, thus avoiding burn marks, and Y Polyester backing. The ceramic quick discs are also highly resistant for wear for a longer lifetime.
Quick Disc 75mm CER 80, 25/Pack

Quick Disc 75mm CER 80, 25/Pack

High quality CER quick lock disc with self-sharpening ceramic grains for maximum stock removal. The discs features top size and medium-closed coating for reducing temperature in the grinding zone, thus avoiding burn marks, and Y Polyester backing. The ceramic quick discs are also highly resistant for wear for a longer lifetime.
Quick Lock Kit AP147

Quick Lock Kit AP147

Remint Polishing Pad 77mm Grip Step 1, 5/Pack

Remint Polishing Pad 77mm Grip Step 1, 5/Pack

Polishing pad, 77mm with grip backing, to be used together with the Remint™ polishing compound for the first step of polishing to achieve gloss after scratch removal from chemically strengthened glass.
Remint Polishing Pad 80mm PSA Liner Step2, 20/Pack

Remint Polishing Pad 80mm PSA Liner Step2, 20/Pack

Polishing pad, 80mm with PSA, to be used together with the Remint™ polishing compound for the second step of final polishing to achieve gloss after scratch removal from chemically strengthened glass.
Rewireable Mains Cable 10,5m CE 230V EU

Rewireable Mains Cable 10,5m CE 230V EU

Rewireable nettkabel egnet for Mirka®DEROS, Mirka®DEOS og Mirka®LEROS. Denne kabelen kan kobles på nytt i den forstand at i tilfelle kontakten er koblet fra kabelen, er det mulig å åpne kontakten og rewire. Vær oppmerksom på et rewiring krever en viss elektrisk kunnskap. Sjekk også lokale krav før du utfører rewiring.
Rewireable Mains Cable 4,3m CE 230V EU

Rewireable Mains Cable 4,3m CE 230V EU

Rewireable nettkabel egnet for Mirka®DEROS, Mirka®DEOS og Mirka®LEROS. Denne kabelen kan kobles på nytt i den forstand at i tilfelle kontakten er koblet fra kabelen, er det mulig å åpne kontakten og rewire. Vær oppmerksom på et rewiring krever en viss elektrisk kunnskap. Sjekk også lokale krav før du utfører rewiring.
Rewireable Mains Cable 6,5m CE 230V EU

Rewireable Mains Cable 6,5m CE 230V EU

Rewireable mains cable suitable for Mirka® DEROS, Mirka® DEOS and Mirka® LEROS. This cable is rewireable in the sense that in case the connector is detached from the cable, it is possible to open the connector and rewire. Please note that rewiring requires a certain electrical knowledge. Also please check local requirements before performing the rewiring.
Rewireable Mains Cable kit 6m CE 230V EU

Rewireable Mains Cable kit 6m CE 230V EU

Sanding Block Board 690x580x3 mm, Black

Sanding Block Board 690x580x3 mm, Black

Mirka Sanding Block Board er tatt frem for å kunne organisere alle slipeklosser på samme sted. Dette er perfekt for de som ønsker orden i sine saker.
Sanding Sponge 100x70x28mm 220/220, 100/Pack

Sanding Sponge 100x70x28mm 220/220, 100/Pack

Sanding sponge with a hard foam plastic core, entire surface coated with grains. Suitable for sanding 90 degree angles. Waterproof.
Set Divider Alex for Shelf

Set Divider Alex for Shelf

Sheet Holder Alex 3 Trays

Sheet Holder Alex 3 Trays

Shelf Alex 600x400 mm

Shelf Alex 600x400 mm

Shelf Alex 900x400 mm

Shelf Alex 900x400 mm

Shelf Alex for Sander, 2/Pack

Shelf Alex for Sander, 2/Pack

Skive 125mm 5/16" Grip 28H Soft

Myk Mirka skive 125 mm 5/16" 28H. Underlagskive med luftekanaler som fører til sentrum av platen som betyr at støvet blir effektivt fjernet fra sentrum. Spesielt egnet for profilsliping.

Skive 125mm 5/16" Grip 5H Medium

Underlagsskive, medium, til griprondeller.

Skive 125mm 5/16" Grip Medium

Underlagsskive, medium, uten hull, til griprondeller.

Skive 125mm 5/16" PSA Medium

Skive 125mm M14 Grip17H for støvutsugenhet

Skive 125mm M14 Grip17H for støvutsugenhet

Denne 125 mm (5 ") underlagsskive er utstyrt med en kraftig grip funksjon og har 17 hull som muliggjør en effektiv støvutsug. Underlagsskiven skal bare brukes i forbindelse med støvutsugsett til PS1437 Mirka poleringsmaskin (Mirkakod 9190152001).

Skive 150mm 5/16" Grip 6H Myk

Underlagsskive, myk, for griprondeller.

Skive 150mm 5/16" PSA 6H Medium

Underlagsskive, medium, for selvheftende rondeller.

Skive 150mm 5/16" PSA Medium

Underlagsskive, medium, for selvheftende rondeller uten hull.
Skive 32mm PSA Myk, 5/Pkn.

Skive 32mm PSA Myk, 5/Pkn.

Underlagsskive, myk, for selvheftende rondeller uten hull. Innvendige gjenger.
Skive 34mm Grip Medium, 10/pkn.

Skive 34mm Grip Medium, 10/pkn.

34 mm medium hard backing pad with grip. Suitable for Mirka® AOS 130NV sander.
Skive 75x100mm Grip 33H

Skive 75x100mm Grip 33H

Underlagsskive til OS-maskiner. Leveres med en pad saver og bruksanvisning.

Skive 77mm 1/4" Grip 6H Medium

Underlagsskive, medium, for griprondeller. Leveres med en pad saver og bruksanvisning.

Skive 77mm 1/4" Grip Medium

Underlagsskive, medium, for griprondeller.

Skive 77mm 5/16" Grip Hard

Skive 77mm 5/16" Grip Medium

Underlagsskive, medium, for griprondeller.

Skive Net 125mm 5/16" Grip 44H Medium

Underlagsskive, medium, for Abranet-rondeller. Leveres med en pad saver og bruksanvisning.

Skive Net 150mm 5/16" Grip 51H Medium

Underlagsskive, medium, for Abranet-rondeller. Leveres med en pad saver og bruksanvisning.
Skive Net 200mm Grip 89H

Skive Net 200mm Grip 89H

Passer ROS2-850CV.
Skive Quick Lock 20mm PSA Hard, 10/Pkn.

Skive Quick Lock 20mm PSA Hard, 10/Pkn.

Quick Lock pad 20mm PSA hard. Suitable for Mirka® ROS 150NV, Mirka® AOS 130NV, Mirka® AOS-B 130NV and Mirka® AROS-B 150NV sanders.
Skive Quick Lock 32mm Grip Hard, 5/Pack

Skive Quick Lock 32mm Grip Hard, 5/Pack

Quick Lock pad 32mm grip hard. Passer Mirka® ROS 150NV, Mirka® AOS 130NV, Mirka® AOS-B 130NV og Mirka® AROS-B 150NV slibemaskiner.
Skive Quick Lock 32mm Grip Myk, 10/pkn.

Skive Quick Lock 32mm Grip Myk, 10/pkn.

Underlagsskive, grip, Quick Lock, myk, passer til Mirkas 32mm-maskiner.
Skive Quick Lock 32mm PSA Hard, 10/Pkn.

Skive Quick Lock 32mm PSA Hard, 10/Pkn.

Quick Lock pad 32mm PSA hard. Passer Mirka® ROS 150NV, Mirka® AOS 130NV, Mirka® AOS-B 130NV og Mirka® AROS-B 150NV slibemaskiner.
Skive Quick Lock 32mm PSA Myk, 10/Pkn.

Skive Quick Lock 32mm PSA Myk, 10/Pkn.

Underlagsskive for selvheftende rondeller, Quick Lock, myk, passer til Mirkas 32mm-maskiner.

Skive UNI 150mm 5/16"+ M8 Grip 57H Medium

Uni-Backing Pad for grip discs. Delivered with one Pad Protector and user instructions. This pad is suitable for Festool Multi-Jetstream system.

Skive UNI 150mm 5/16"+ M8 Grip 61H Hard

Underlagsskive, hard, for griprondeller. Bruk alltid skivene som følger med maskinen for å sikre korrekt installasjon. Kontroller at avstanden mellom slipemaskin skjørt og toppen av underlagsskiven er så store at friksjonen mellom de to delene er forhindret. Stram skruen. Underlagsskiven må aldri være inaktiv. Av og sjekk skruene er tette.

Skive UNI 150mm 5/16"+ M8 Grip 61H Medium

Underlagsskive, medium, for griprondeller. Bruk alltid skivene som følger med maskinen for å sikre korrekt installasjon. Kontroller at avstanden mellom slipemaskin skjørt og toppen av underlagsskiven er så store at friksjonen mellom de to delene er forhindret. Stram skruen. Underlagsskiven må aldri være inaktiv. Av og sjekk skruene er tette.

Skive150mm 5/16" Grip 48H Hard

150 mm skive anbefales for tyngre slipingsapplikasjoner.
Slang Adapter 27/27mm

Slang Adapter 27/27mm

Hose swivel connector Ø 27/27 mm. Enables the connection of two hoses with the diameter 27 mm.
Slange Adapter 20/20mm

Slange Adapter 20/20mm

Denne adapteren gjør det mulig å montere slanger med dimensjon Ø 20 mm (ytre diameter).
Slange Adapter 20/25,4mm

Slange Adapter 20/25,4mm

Slangeadapter som kan koble slange 20mm med slange 27mm MIN6519411.
Slange Arm for ART-vogn (to slanger)

Slange Arm for ART-vogn (to slanger)

Slangearmen kan monteres på Mirka Solution Trolley (9190129001) noe som gjør arbeidet enklere. Et vanlig problem ved alle arbeidsplasser, uavhengig av bransje, er at slangen ligger på gulvet. Ved hjelp av slangearmen sikrer du at slangen kommer ovenfra, istedenfor opp fra gulvet, samtidig som at du reduserer risikoen for at slangen blir tråkket på eller kjørt over. Monteringsmanual følger slangearmen.
Slangekobling 32/32 mm

Slangekobling 32/32 mm

Slangekontakt med diameter 32/32mm, levert sammen med slange MIN6519711. Muliggjør tilkopling med slange MIN6519411.
SLIPBLOCK 100x70x28 C/C 36/36

SLIPBLOCK 100x70x28 C/C 36/36

Slipeblokk 100x70x28 180/180

Slipeblokk 100x70x28 180/180

Slipedukshylsa 13x25mm ZIR 36

Slipedukshylsa 13x25mm ZIR 36

Sylindriske slipedukshylse 13x25 mm korning 36 i Zirkonium.RPM min.22 000 og maks. 36 000 .
Slipedukshylsa 13x25mm ZIR 50

Slipedukshylsa 13x25mm ZIR 50

Sylindriske slipedukshylse 13x25 mm korning 50 i Zirkonium.RPM min.22 000 og maks. 36 000 .
Slipedukshylsa 13x25mm ZIR 80

Slipedukshylsa 13x25mm ZIR 80

Sylindriske slipedukshylse 13x25 mm korning 80 i Zirkonium.RPM min.22 000 og maks. 36 000 .
Slipedukshylsa 25x25mm ZIR 36

Slipedukshylsa 25x25mm ZIR 36

Sylindriske slipedukshylse 25x25 mm korning 36 i Zirkonium.RPM min.20 000 og maks. 30 000 .
Slipedukshylsa 25x25mm ZIR 50

Slipedukshylsa 25x25mm ZIR 50

Sylindriske slipedukshylse 25x25 mm korning 50 i Zirkonium.RPM min.20 000 og maks. 30 000 .
Slipedukshylsa 25x25mm ZIR 80

Slipedukshylsa 25x25mm ZIR 80

Sylindriske slipedukshylse 25x25 mm korning 80 i Zirkonium.RPM min.20 000 og maks. 30 000 .
Slipedukshylsa 30x30mm ZIR 36

Slipedukshylsa 30x30mm ZIR 36

Sylindriske slipedukshylse 30x30 mm korning 36 i Zirkonium.RPM min.14 000 og maks. 19 100 .
Slipedukshylsa 30x30mm ZIR 50

Slipedukshylsa 30x30mm ZIR 50

Sylindriske slipedukshylse 30x30 mm korning 50 i Zirkonium.RPM min.14 000 og maks. 19 100 .
Slipedukshylsa 30x30mm ZIR 80

Slipedukshylsa 30x30mm ZIR 80

Sylindriske slipedukshylse 30x30 mm korning 80 i Zirkonium.RPM min.14 000 og maks. 19 100 .
Slipedukshylsa 38x25mm ZIR 36

Slipedukshylsa 38x25mm ZIR 36

Sylindriske slipedukshylse 38x25 mm korning 36 i Zirkonium.RPM min.10 000 og maks. 15 100 .
Slipedukshylsa 38x25mm ZIR 50

Slipedukshylsa 38x25mm ZIR 50

Sylindriske slipedukshylse 38x25 mm korning 50 i Zirkonium.RPM min.10 000 og maks. 15 100 .
Slipedukshylsa 51x25mm ZIR 36

Slipedukshylsa 51x25mm ZIR 36

Sylindriske slipedukshylse 51x25 mm korning 36 i Zirkonium.RPM min.8 000 og maks. 11 200 .
Slipedukshylsa 51x25mm ZIR 50

Slipedukshylsa 51x25mm ZIR 50

Sylindriske slipedukshylse 51x25 mm korning 50 i Zirkonium.RPM min.8 000 og maks. 11 200 .
Slipedukshylsa Koniske 20/14x63mm ZIR 36

Slipedukshylsa Koniske 20/14x63mm ZIR 36

Konisk slipedukshylse 20/14x63 mm korning 36 i Zirkonium.RPM min.15 000 og maks.22 000 .
Slipedukshylsa Koniske 20/14x63mm ZIR 50

Slipedukshylsa Koniske 20/14x63mm ZIR 50

Konisk slipedukshylse 20/14x63 mm korning 50 i Zirkonium.RPM min.15 000 og maks.22 000 .
Slipedukshylsa Koniske 20/14x63mm ZIR 80

Slipedukshylsa Koniske 20/14x63mm ZIR 80

Konisk slipedukshylse 20/14x63 mm korning 80 i Zirkonium.RPM min.15 000 og maks.22 000 .
Slipesvamp 100x70x28 100/100 SB

Slipesvamp 100x70x28 100/100 SB

Slipesvamp 100x70x28 36/36 SB

Slipesvamp 100x70x28 36/36 SB

Slipesvamp 100x70x28 60/60 SB

Slipesvamp 100x70x28 60/60 SB

Slipesvamp 100x70x28 F/F 100/100

Slipesvamp 100x70x28 F/F 100/100

SLIPESVAMP 100x70x28 F/F 100/100
Slipesvamp 100x70x28 M/M  60/60

Slipesvamp 100x70x28 M/M 60/60

Slipesvamp 120x98x13 100/100 SB

Slipesvamp 120x98x13 100/100 SB

Slipesvamp 120x98x13 180/180 SB

Slipesvamp 120x98x13 180/180 SB

Slipesvamp 120x98x13 180/180 SF

Slipesvamp 120x98x13 180/180 SF

Slipesvamp 120x98x13 180/180 SF
Slipesvamp 120x98x13 60/60 SB

Slipesvamp 120x98x13 60/60 SB

SLIPESVAMP 120x98x13 C/C 36/36

SLIPESVAMP 120x98x13 C/C 36/36

Slipesvamp 120x98x13 F/F 100/100

Slipesvamp 120x98x13 F/F 100/100

Slipesvamp 120x98x13 F/F 100/100
Slipesvamp 120x98x13 M/M 60/60

Slipesvamp 120x98x13 M/M 60/60

Slipesvamp 120x98x13 220/220 100/pkn.

Slipesvamp 120x98x13 220/220 100/pkn.

Slipesvamp 120x98x13 220/220 100/pkn.
Slipesvamp pkn, Vinklet 100x70x28 M/F 30/pkn.

Slipesvamp pkn, Vinklet 100x70x28 M/F 30/pkn.

Holdbar slipesvamp 100x70x28mm pakket i en 30 stk. display. Slipesvampen er vanntett og egner seg for både tørr- og våtsliping.
Slipesvamp pkn. 120x98x13 M/F, 50/pkn

Slipesvamp pkn. 120x98x13 M/F, 50/pkn

Holdbar slipesvamp 120x98x13 pakket i en 50 stk. display. Slipesvampen er vanntett og er egnet for sliping i 90 graders vinkler.
Slipesvamp pkn.100x70x28 M/F 40/pkn.

Slipesvamp pkn.100x70x28 M/F 40/pkn.

Holdbar slipesvamp 100x70x28 pakket i en 40 stk. display. Slipesvampen er vanntett og er egnet for sliping i 90 graders vinkler.
Slipesvamp Vinklet 125x85x25mm 120 100/pkn.

Slipesvamp Vinklet 125x85x25mm 120 100/pkn.

Slipesvamp Vinklet 125x85x25mm 46 100/pkn.

Slipesvamp Vinklet 125x85x25mm 46 100/pkn.

Slipesvamp Vinklet 125x85x25mm 80 100/pkn.

Slipesvamp Vinklet 125x85x25mm 80 100/pkn.

Slipsvamp 100x70x28 M/F 60/100

Slipsvamp 100x70x28 M/F 60/100

Durable sanding sponge is waterproof and suitable for sanding 90 degree angles.
Sparkelbrett 100cm

Sparkelbrett 100cm

Skimming blad for enkel utjevning av pussede overflater. Bladet i rustfritt stål er av høy kvalitet og sørger for perfekt overflateforberedelse. Den komfortable og ergonomiske designen gjør det mulig å håndtere verktøyet uten å vri håndleddet, og dermed redusere risikoen for belastningsskade. Den designede formen og den lette konstruksjonen gir deg utmerket kontroll over verktøyet, samt gir komfortabel bruk hele dagen. Skimming bladet kan brukes som den er, eller med en forlengelsesstang for ekstra rekkevidde og komfort.
Sparkelbrett 15cm

Sparkelbrett 15cm

Skimming blad for enkel utjevning av pussede overflater. Bladet i rustfritt stål er av høy kvalitet og sørger for perfekt overflateforberedelse. Den komfortable og ergonomiske designen gjør det mulig å håndtere verktøyet uten å vri håndleddet, og dermed redusere risikoen for belastningsskade. Den designede formen og den lette konstruksjonen gir deg utmerket kontroll over verktøyet, samt gir komfortabel bruk hele dagen. Skimming bladet kan brukes som den er, eller med en forlengelsesstang for ekstra rekkevidde og komfort.
Sparkelbrett 25cm

Sparkelbrett 25cm

Skimming blad for enkel utjevning av pussede overflater. Bladet i rustfritt stål er av høy kvalitet og sørger for perfekt overflateforberedelse. Den komfortable og ergonomiske designen gjør det mulig å håndtere verktøyet uten å vri håndleddet, og dermed redusere risikoen for belastningsskade. Den designede formen og den lette konstruksjonen gir deg utmerket kontroll over verktøyet, samt gir komfortabel bruk hele dagen. Skimming bladet kan brukes som den er, eller med en forlengelsesstang for ekstra rekkevidde og komfort.
Sparkelbrett 35cm

Sparkelbrett 35cm

Skimming blad for enkel utjevning av pussede overflater. Bladet i rustfritt stål er av høy kvalitet og sørger for perfekt overflateforberedelse. Den komfortable og ergonomiske designen gjør det mulig å håndtere verktøyet uten å vri håndleddet, og dermed redusere risikoen for belastningsskade. Den designede formen og den lette konstruksjonen gir deg utmerket kontroll over verktøyet, samt gir komfortabel bruk hele dagen. Skimming bladet kan brukes som den er, eller med en forlengelsesstang for ekstra rekkevidde og komfort.
Sparkelbrett 45cm

Sparkelbrett 45cm

Skimming blad for enkel utjevning av pussede overflater. Bladet i rustfritt stål er av høy kvalitet og sørger for perfekt overflateforberedelse. Den komfortable og ergonomiske designen gjør det mulig å håndtere verktøyet uten å vri håndleddet, og dermed redusere risikoen for belastningsskade. Den designede formen og den lette konstruksjonen gir deg utmerket kontroll over verktøyet, samt gir komfortabel bruk hele dagen. Skimming bladet kan brukes som den er, eller med en forlengelsesstang for ekstra rekkevidde og komfort.
Sparkelbrett 60cm

Sparkelbrett 60cm

Skimming blad for enkel utjevning av pussede overflater. Bladet i rustfritt stål er av høy kvalitet og sørger for perfekt overflateforberedelse. Den komfortable og ergonomiske designen gjør det mulig å håndtere verktøyet uten å vri håndleddet, og dermed redusere risikoen for belastningsskade. Den designede formen og den lette konstruksjonen gir deg utmerket kontroll over verktøyet, samt gir komfortabel bruk hele dagen. Skimming bladet kan brukes som den er, eller med en forlengelsesstang for ekstra rekkevidde og komfort.
Sparkelbrett 80cm

Sparkelbrett 80cm

Skimming blad for enkel utjevning av pussede overflater. Bladet i rustfritt stål er av høy kvalitet og sørger for perfekt overflateforberedelse. Den komfortable og ergonomiske designen gjør det mulig å håndtere verktøyet uten å vri håndleddet, og dermed redusere risikoen for belastningsskade. Den designede formen og den lette konstruksjonen gir deg utmerket kontroll over verktøyet, samt gir komfortabel bruk hele dagen. Skimming bladet kan brukes som den er, eller med en forlengelsesstang for ekstra rekkevidde og komfort.
Sprayflaske 0,65L

Sprayflaske 0,65L

Waterspray Can
Store Rack Alex Extension

Store Rack Alex Extension

Store Rack Alex Solo

Store Rack Alex Solo

Store Rack Hooks, 20/pack

Store Rack Hooks, 20/pack

Store Rack Shelf 45x22 cm

Store Rack Shelf 45x22 cm

This shelf is specially designed for the black Store rack 90x180 cm, code: BM9190114001.
Store Rack Tool Holder for Sander

Store Rack Tool Holder for Sander

This tool holder is specially designed for the black Store rack 90x180 cm, code: BM9190114001.
Store Rack Tool Holder for Wall Sander

Store Rack Tool Holder for Wall Sander

This tool holder for a wall sander is specially designed for the black Store rack 90x180 cm, code: BM9190114001.
Strømkontakt Ip44

Strømkontakt Ip44

Støvsugerkitt

Støvsugerkitt

Støvsugerkitt med børstemunnstykke og slange. Slangens diameter 34/40 mm x 4 m. Lengden for stålrøret er 500 mm x 2.
Støvsugerkitt uten slange

Støvsugerkitt uten slange

A Clean-Up Kit for Dust extractors. Hose and connector are not included in this kit. Suitable hose with a connector included would be MIN6519411 (4m) or MIN6519211 (10m).
Støvsugervogn

Støvsugervogn

Støvsugervogn spesielt utviklet for Mirka Støvsuger. Den har to hyller som er perforert for lå ettere rengjøre og det er justerbar i höjd. Den lavere hylle er til støvsugeren og toppen er lett tilgang til produktene de bruker, langs med støvsugeren. På høyre side er en borrelås hvor du kan legge slipe hjelpemidler og venstre er en henger for verktyg. Levereres i kartong.
Støvutsugenhet for polermaskin PS 1437 polermaskin

Støvutsugenhet for polermaskin PS 1437 polermaskin

En enkel feste av støvutsugsett til PS1437 Mirka poleringsmaskin. Perfekt for krevende aggressive slipe applikasjoner og brukes med Abranet HD for støvfri sliping. Fronte delen av støvutsugsettet kan fjernes for en bedre synlighet og nå kantene vid sliping, fjærer også gi en jevnere drift. Børstene sikre en god ekstraksjon og beskytter overflaten.
Swivel Exhaust for DEROS Black, 180º

Swivel Exhaust for DEROS Black, 180º

Tack Cloth 320x400mm, 10/pkn.

Tack Cloth 320x400mm, 10/pkn.

For sluttrengjøring av skitt og støv, før maling eller før noen annen overflatebehandling i ART, OEM, Teir-en og tre sektor. Etterlater ingen spor på overflaten eller tørke ut. Uten Silikon. Er pakket 10st/pakke.
Tørkerullholder for ART-vogn

Tørkerullholder for ART-vogn

Tørkerullholder for ART-vogn.
Underlagsplate 225mm Grip 16H

Underlagsplate 225mm Grip 16H

Underlagsskive til Miro 955/955S 225mm veggslipemaskin.
Utsugsslange 1,5m MPA0300

Utsugsslange 1,5m MPA0300

Utsugsslange 1,5m, til 77mm pneumatiske slipemaskiner, Ø 19 mm, 1,5 m.
Utsugsslange 1,8m MPA0412

Utsugsslange 1,8m MPA0412

Utsugsslange 1,8M til 125/150mm pneumatiske slipemaskiner.
Utsugsslange 20mm x 4m til håndslipekloss

Utsugsslange 20mm x 4m til håndslipekloss

Utsugsslange til håndslipekloss
Utsugsslange 20mm x 5m til håndslipekloss

Utsugsslange 20mm x 5m til håndslipekloss

Utsugsslange til håndslipekloss
Utsugsslange 27mm x 10m + Adapter

Utsugsslange 27mm x 10m + Adapter

Dette produktet består av både en 10mtr. slange og en tilhørende kontakt. Den gjør det lettere å installere et system med en 10mtr. slange og kabel.
Utsugsslange 27mm x 4m + Adapter

Utsugsslange 27mm x 4m + Adapter

Utsugslange med tilhørende adapter, fleksibel slange som kobler slipemaskinen opp mot støvsugeren. Observer at denne slangen er konisk, fordelen med å ha en konisk slange er at det forbedrer støvsugingen.
Utsugsslange 27mm x 6m + Adapter

Utsugsslange 27mm x 6m + Adapter

A flexible dust suction hose connecting the sander and the dust extractor. Please note that this hose is conical. The conical dust suction hose is designed to improve dust suction. Electrical conductive (≤ 10⁶ Ω/square).
Utsugsslange, Pneumatisk 915 27mmx5,5m

Utsugsslange, Pneumatisk 915 27mmx5,5m

Utsugsslange, Pneumatisk 915 27mmx5,5m
Utsugsslange, Pneumatisk 915 27mmx10m

Utsugsslange, Pneumatisk 915 27mmx10m

Utsugsslange, Pneumatisk 915 27mmx10m
Verktøyhoder C

Verktøyhoder C

Verktøyholder for: Mirka® ROS, Mirka® CEROS 77mm, Mirka® ROP2 77mm, 125mm, Mirka® RP 300 NV / AOS, Mirka® CEROS / DEROS 125mm, 150mm, Mirka® ROS / PROS 125mm, 150mm & 200mm, Poleringsmaskiner. Passer til arbeidsstasjon for DE 1230/1242.
Verktøyholder A

Verktøyholder A

Verktøyholder for Mirka® ROS / Mirka® CEROS 77mm. Mirka® ROP2 77mm, 125mm, Mirka® RP 300NV og Mirka® AOS maskiner. Passer til arbeidsstasjon for DE 1230/1242, festes på det perforerte panelet.
Verktøyholder B

Verktøyholder B

Verktøyholder for Mirka® OS, Mirka® CEROS/DEROS 125mm/150mm og Mirka® DEOS. Passer til arbeidsstasjon for DE 1230/1242, festes på det perforerte panelet.
Veske for haifinne 48x28 mm CrN

Veske for haifinne 48x28 mm CrN

Veske for Mirka slange grå

Veske for Mirka slange grå

Veske for Mirka slange. Oppbevar alle slangene på få sekunder, og unngå å få støvet ut av slangene i varebilen og på verktøyet. Denne bærevesken av høy kvalitet gjør livet enklere. Passer til alle Mirka® slanger, og også boksen som slangene leveres i. Denne bærevesken kan også brukes til å transportere annet overflatebehandlingsutstyr. Størrelsen på bærevesken er (L x B x H): 55 cm x 25 cm x 47 cm.
Work Station for DE 1230/1242

Work Station for DE 1230/1242

Dårlig med plass? Her har du en kompakt og smart arbeidsstasjon som du fester direkte på støvsugeren. En arbeidsstasjon som er skapt for Mirka`s støvsuger 1230 – serien. En kompakt hylle med et smart krok- og hyllesystem. Den funksjonelle arbeidsstasjonen har god plass for Mirka`s plastkoffert og slipemateriell, samt kroker for maskiner og slangeoppheng. Arbeidsstasjon skal festes til støvsugeren med festekrok, tilbehør for DE 1230/1242 (8999110411), denne må bestilles separert.