Mirka's production site in Jeppo, Finland.

Et bærekraftig Mirka – for deg og miljøet

Mirka fokuserer på å tilby kundene de beste verktøyene og løsningene for både overflatebehandling og presisjonsindustrien. For å bli det fremste selskapet som jobber med bærekraftig utvikling, vil vi se nærmere på hva det egentlig betyr å være bærekraftig. Vi har allerede oppnådd mye og har mange flere initiativer som vi vil ta på oss i fremtiden.

For oss som jobber i Mirka har det vært åpenbart å ikke kaste bort – verken våre egne eller våre kunders økonomiske eller materielle ressurser. Det er like selvinnlysende å bevare jordens ressurser. Ideen om bærekraftig utvikling vil derfor være en naturlig videreføring av denne tilnærmingen. Dette betyr å ta hensyn til økonomien, jorden og menneskene i beslutningene som tas i selskapet – både for nåværende og fremtidige generasjoner.

Vi streber hele tiden etter å redusere miljøpåvirkningen vår, og dette arbeidet sammenfaller godt med Mirkas verdier, og reduserer også kostnadene. Vi har jobbet hardt for å spare energi og råvarer, for å redusere avfall, øke gjenbruk og redusere bruken av uknuselige kjemikalier. Sammen utvikler vi helsemessige, tryggere, og mer effektive produkter, samt prosesser til fordel for våre kunder og arbeidstakere. For eksempel bidrar våre støvfrie slipeløsninger til å beskytte brukernes lunger samtidig som sluttresultatet blir renere og jevnere.

I vår bærekraftrapport kalt "Our Clean Commitments" har vi samlet økonomiske, miljømessige initiativer og sosiale prestasjoner. Under disse overskriftene rapporterer vi åpent om utviklingen av vårt samfunnsansvar ved hjelp av ulike nøkkeltall. Les mer i dokumentet eller last ned rapporten.

Om MirkaMirka Ltd.  er et globalt selskap og en del av det familieeide KWH-konsernet. Mirkas forretningskonsept er å tilby verdensledende løsninger for overflatebehandling og presisjonssliping. Vår virksomhet fokuserer på kundenes behov.

Mirkas forretningsområder fokuserer på bil-, tre- og båtindustrien. I disse områdene er de typiske kundene produsenter av treprodukter, billakk- karosseriverksteder, kjøretøyprodusenter og underleverandører i bilindustrien. I tillegg brukes Mirkas produkter og løsninger i bygge- og renoveringsindustrien samt komposittindustrien.

I over 75 år har Mirka vært en pioner innen teknologiske gjennombrudd innen overflatebehandling, og vi fortsetter å forme bransjen med vår ekspertise. Vi følger stadig våre forretningsverdier ved å være ansvarlige, engasjerte, innovative og respektfulle.

Vi tilbyr våre kunder bærekraftige løsninger som tar hensyn til økonomiske, helsemessige, tekniske og miljømessige aspekter.

Les mer:Globalt selskap

Mirka er et globalt voksende selskap med 18 datterselskaper i Europa, Midtøsten, Amerika og Asia. Vår produksjon har hovedkontor i Finland, og er basert i Finland, Belgia og Italia. Vi er en guide innen overflatebehandling i alle deler av markedet vårt.

Les mer:

 

En oversikt over vår administrerende direktørLangsiktig bærekraftig utvikling har alltid vært en viktig og naturlig del av Mirkas virksomhet. Det er en integrert del av Mirkas visjon: å bli sett på som det mest ansvarlige selskapet av kunder og interessenter. Denne visjonen om bærekraft kan leses i våre rene forpliktelser. Dette betyr at vi streber etter å administrere alle deler av vår virksomhet og produksjon med så liten miljøpåvirkning som mulig. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å utvikle produkter som forbedrer ergonomi og arbeidsmiljø for brukeren.

Helse og ergonomi gjelder også for våre ansatte i Mirka. De siste årene er det gjort betydelige investeringer i helse- og sikkerhetsutvikling og ergonomi. Vi jobber for eksempel kontinuerlig med å forbedre arbeidsstasjonene for montering av elektroverktøy. I årevis har vår nulltimersvisjon for arbeidsulykker resultert i at vi hele tiden forbedrer arbeidssikkerheten og selskapets trivsel mot nivåer i verdensklasse.

Det er en spennende periode for bærekraftig utvikling. EUs green deal er utformet for å støtte sterke grønne endringer. Mye investering vil bli brukt for å muliggjøre enda større og raskere utvikling. Mirka er en av grunnleggerne av programmet Sustainable European Abrasives Manufacturer (SEAM), der hele slipeindustrien i Europa samles for å bane vei for enda sterkere bærekraftig utvikling.Ny banebrytende produksjonsmetode

Mirka har i noen år utviklet en helt ny produksjonsmetode for slipematerialer. Det er en banebrytende metode som ikke bare er enormt energieffektiv; Det muliggjør også produksjon uten farlige kjemikalier.

Gjennom Mirkas historie har mye blitt investert i forskning og utvikling, noe som har bidratt med revolusjonerende løsninger. Det mest fremtredende eksemplet er støvfri sliping. Nå tar Mirka det største tekniske skrittet i selskapets historie ved å introdusere en helt ny produksjonsmetode. I Mirkas nye maskiner er limet, som binder slipekornene til papiret, herdet med laserteknologi i stedet for å herde limet med varme som i de gamle maskinene.

Les mer:

– Du kan sammenligne de gamle maskinene med gigantiske papirmaskiner, mens de nye ligner på digitale skrivere. De gamle maskinene er hundrevis av meter lange, mens de nye bare er 25 meter, forklarer forsknings- og utviklingssjef Mats Sundell.

Mindre avfall gjennom forbedringsprosjekter

I 2020 lanserte Mirka et forbedringsprosjekt som skulle utvikle kvalitet og produktivitet, hovedsakelig ved å redusere avfall i produksjonen. Målene som ble satt ble fullført, og lanseringen var dermed en suksess.

Forbedringsprosjektet ble lansert tidlig for de ansatte i 2020. To av Mirkas produkter med høyt volum ble valgt ut til videre undersøkelser – Gold P80 og Gold P320. Målet var å finne ut på hvilket stadium av produksjonen unødvendig avfall oppstår. Dette ble også gjort for å endre måten å jobbe på ved å øke bevisstheten blant ansatte.

I tillegg ble det satt konkrete mål for prosjektet. Tiltakene bør gi besparelser på EUR 250 000 for Goldprodukter og EUR 1 million for alle Mirka-produkter.

Les mer:

Automatisering krever kontinuerlig opplæring

Mirka investerer tungt i personalopplæring, og dette har blitt stadig viktigere. Nye ferdigheter er nødvendig fordi manuelt arbeid erstattes av automatiserte prosesser.

Mirka har alltid vært involvert i opplæring av sine ansatte. De siste årene har kontinuerlig opplæring blitt enda viktigere etter hvert som flere prosesser blir automatisert og digitalisert. Så det er alltid nye ting å lære. Samtidig har fokuset skiftet fra rutinemessig manuelt arbeid til kunnskaps- og kompetansearbeid.

– Vi investerer virkelig i utdanning. I tillegg til å gi kunnskap til våre nåværende ansatte, rekrutterer vi stadig nye medarbeidere for å ha riktig type kompetanse hos Mirka, forklarer Ulla Kauppi, HR-sjef.

Les mer:

Investeringer i helse og sikkerhet lønner seg

Når nyansatte starter på Mirka, gjennomgår de en svært grundig og omfattende sikkerhetsopplæring. I tillegg får produksjonsansatte et arbeidssikkerhetskort som må fornyes hvert femte år.

Dette er bare to eksempler på hvordan Mirka tar sikkerhetsproblemer på alvor. De siste årene har det blitt lagt enda større fokus på sikkerhet, da det er en del av Mirkas strategi.

I 2020 intensiverte sikkerhetsarbeidet med lanseringen av BeeSafe-kampanjen. Dette hadde som mål å øke bevisstheten om sikkerhetsspørsmål i større grad enn tidligere.

Les mer:

Lavere karbonavtrykk med lokale kjøp

Hvis Mirka står overfor valget av to forskjellige leverandører, som er like tekniske og økonomiske, velges vanligvis leverandøren som er geografisk nær Mirkas produksjonsanlegg i Finland.

Mirka har kontinuerlig jobbet med dette prinsippet i flere tiår, noe som resulterer i et stort nettverk av lokale leverandører. Mer enn halvparten av råvarene, og 30% av alle komponenter som brukes av Mirka, kommer enten fra Österbotten eller fra Finland generelt.

Denne måten å jobbe på gjelder for alle kjøp Mirka gjør, fra råvarene som brukes til våre slipematerialer, til komponentene som brukes til våre elektriske verktøy. Da Mirka begynte å produsere elektriske verktøy for ti år siden, kom komponentene først fra Asia, men senere ble finske leverandører valgt i stedet.

Les mer:

Miljøproaktivitet over hele verden

Bærekraft og miljøspørsmål påvirker hele Mirka-gruppen. Dette fremgår av at alle våre datterselskaper følger våre prinsipper for ren proaktivitet og arbeider for å oppnå utvikling innen bærekraft.

I 2019 samarbeidet Mirka India med Give Me Trees Trust og lanserte kampanjen "Dust Tree" i Delhi, som er en av de mest forurensede byene i verden. Kampanjen handlet om det faktum at for hver gang 500 stk. rondeller av Abranet ble solgt, ville Mirka India plante et tempelficus på utvalgte grønne områder i Delhi.

Da bilpolitikken ble fornyet, bestemte Mirka Brasil seg for å bidra med sin del. De tok til orde for å legge mer vekt på mer miljøvennlige alternativer til biler drevet av tradisjonelle drivstoff. Dette betyr å bevege seg bort fra diesel og bensin, til fordel for biodrivstoff og hybridbiler.

Les mer:

SEAM setter industristandarder i EuropaSom medlem av Federation of European Producers of Abrasives, FEPA, spilte Mirka en sentral rolle i grunnleggelsen av programmet Sustainable European Abrasives Manufacturer (SEAM), som ble lansert i 2020.

Formålet med SEAM-programmet er å støtte og bistå europeiske slipeprodusenter mot bærekraftig vekst og bærekraftsforbedringer, hovedsakelig innen produksjon og distribusjon. Programmet er organisert ut fra de tre grunnleggende bærekraftsområdene: miljø, arbeid og økonomi. For å bli godkjent i programmet må produsentene oppfylle en rekke minimumskrav på disse områdene. For Mirka kom dette naturlig på grunn av vår forpliktelse til bærekraft.

Ideen med SEAM-programmene er å sette en europeisk bærekraftsstandard. Ved å gjøre dette vil det drive slipeindustrien fremover og den rette balansen mellom miljøeffektivitet, produksjonsytelse og arbeidssikkerhet for hele slipeindustrien i Europa. Sammen kan industrien bane vei for enda sterkere og bærekraftig utvikling.

Les mer om FEPA: https://fepa-abrasives.org/

Les mer om SEAM: https://www.seam.earth/FEPA står for kvalitet

FEPA fungerer som en kvalitetsgaranti for kundene. Ved å kjøpe FEPA-sertifiserte produkter får forbrukerne en garanti for at produktet oppfyller spesifikke kvalitets- og sikkerhetskriterier.

Europeiske slipeprodusenter har de høyeste kvalitets- og miljøstandardene i verden. Denne informasjonen har imidlertid ikke nådd alle kunder og interessenter.

Dette er noe FEPA (Federation of European Producers of Abrasives) jobber aktivt med å spre kunnskap om. Organisasjonen har rundt 250 medlemsbedrifter, inkludert Mirka. FEPA-styreleder er Mirkas administrerende direktør, Stefan Sjöberg.

Som en av grunnleggerne deltar Mirka i utformingen av programmet, og var en av de første til å innføre bærekraftsrapportering i henhold til de nye kriteriene. Mirkas krav til kvalitet og sikkerhet er allerede så avanserte at overholdelse av det nye programmet i praksis ikke krever noen endringer i driftsmetoden vår.Les mer om sikkerhets- og slipematerialer: https://abrasivessafety.com/en-us/Mirka Ltd:s RML-liste – listen over begrensede materialer – spesifiserer de kjemiske stoffene klassifisert som "orbudt", "begrenset" og "bekymringsfull".

Mirkas liste over begrensede materialer (v. 2.0 / 2020)