© Copyright 2018 Mirka Ltd. All rights reserved.

Oikeudellinen tiedote

Tervetuloa Mirkan verkkosivuille. Seuraavat ehdot koskevat verkkosivuja www.mirka.com tai sen alasivustoja (jäljempänä käytetään yhteisesti nimitystä "Sivusto"). Pyydämme sinua lukemaan ehdot huolellisesti. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä Sivustoa. Alla olevat viittaukset ”Mirka” tai "me" viittaavat Sivuston omistajaan, Mirka Oy:hyn tai muihin Mirka-konserniin kuuluviin yrityksiin.

Tietojen ja materiaalien omistusoikeus (tekijänoikeus)

Sivuston sisällön tekijänoikeudet, mukaan lukien ja ilman rajoituksia, asiakirjat, tiedostot, tekstit, kuvat, grafiikat, laitteet, äänitteet, audiovisuaaliset elementit ja koodit sekä Sivuston yleinen ulkoasu ovat Mirkan omistamat. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä tässä, pidätetään.

Rajoitetut käyttöoikeudet

Sivuston sisältöä, mukaan lukien mutta ei rajoitettuna, tekstiin, kuviin ja audiovisuaalisiin elementteihin, ei saa kopioida, siirtää, jakaa tai säilyttää ilman Mirka Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa, paitsi 1) yksinomaan yksityiseen tarkoitukseen tai 2) käytettäväksi organisaatiossasi ainoastaan Mirkan tuotteiden ja palveluiden tueksi. Sivuston sisällön muutokset ovat ehdottomasti kiellettyjä. Siksi et voi esimerkiksi (i) jakaa tai lähettää tällaisia sisältöjä verkossa tai offline-tilassa; (ii) muokata, käyttää uudelleen tai lähettää eteenpäin tällaisia sisältöjä; (iii) poistaa ladatuista materiaaleista mitään merkintöjä, jotka ovat tekijänoikeuden, tavaramerkin, mallisuojan, patenttien tai muiden immateriaalioikeuksien ilmoituksia tai selityksiä; iv) käyttää tällaista sisältöä mihinkään julkiseen tarkoitukseen, vaikka se ei olisikaan kaupallista; tai (v) yrittää koodin purkamista tai käänteistä ohjelmointia tai muulla tavalla purkaa mitään ohjelmistoa tai muuta Sivuston sisältöä.

Tavaramerkkitiedot

Ellei Sivustossa toisin mainita, kaikki tavaramerkit, kauppanimikkeet, logot, tuotenimet, symbolit, ovat Mirka Oy: n tavaramerkkejä, riippumatta siitä ovatko ne rekisteröityjä vai ei. (Kaikki oikeudet pidätetään).

Vastuuvapauslauseke

Sivuston sisältö toimitetaan "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin saatavilla" -periaatteella. Kaikkien tietojen, työkalujen ja palveluiden käyttö tällä Sivustolla tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Mirka ei anna mitään takuita tällaisten tietojen, työkalujen tai palveluiden tarkkuudesta tai toimivuudesta eikä soveltuvuudesta mihinkään tarkoitukseen. Minkäänlaista, nimenomaista tai oletettavaa takuuta Sivuston saatavuudesta, tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta, paitsi jos sovellettava laki näin vaatii.

 Vastuun rajoitus

Mirka ei ole millään tavalla vastuussa välittömistä, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, menetyksistä, kuluista tai voittojen menetyksistä, jotka liittyvät siihen, että olet käyttänyt Sivustoa tai siihen liitettyjä sivuja, että et ole päässyt tutustumaan Sivuston tietoihin tai että olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää Sivustolla olevia tietoja. Mirka ei myöskään ole vastuussa välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista, jotka liittyvät häiriöihin, laiminlyöntiin, keskeytykseen, vikoihin, toiminnan tai lähetyksen viivästymiseen, tietokoneviruksiin tai linja- tai järjestelmävaurioihin, vaikka Mirka tai sen edustajat olisivat tietoisia tällaisista vahingoista, menetyksistä tai kuluista. Mirkan vastuu, jos sellainen on, on kaikissa olosuhteissa rajoitettu Suomen lain edellyttämään velvoitteeseen.

Linkit muihin sivustoihin

Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten omistamiin ja ylläpitämiin verkkosivustoihin ja resursseihin. Sinun on tarkistettava ja hyväksyttävä näiden verkkosivustojen säännöt ennen niiden käyttöä. Mirkalla ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivustoihin eikä ota vastuuta, tue, esitä eikä anna takuita kolmansien osapuolien luomasta tai julkaisemasta materiaalista, joihin Sivustolla on linkki.

Materiaalin lähettäminen

Mirka ottaa mielellään vastaan Sivuston kautta ei-luottamukselliseksi luokiteltuja kommentteja koskien Mirkan tuotteita ja palveluita. Jos sinulla on idea, jonka käyttöä korvausta vastaan haluat Mirkan harkitsevan, älä lähetä sitä tämän Sivuston kautta tai muulla tavoin internetin välityksellä. Lähettäessäsi meille materiaalia esimerkiksi sähköpostilla tai tämän Sivuston kautta, sinä aineiston toimittajana suostut seuraaviin ehtoihin: (i) annat aineiston saataville tietäen, että voimme julkaista sen; (ii) takaat että aineisto ei sisällä laittomia tai muutoin julkaistavaksi soveltumattomia kohteita; (iii) käytät kohtuullisia toimia virusten tai muiden epäpuhtauksien tai tuhoisien ominaisuuksien tarkistamiseksi ja poistamiseksi ennen materiaalin lähettämistä; (iv) suostut korvaamaan meille, jos jokin kolmas osapuoli ryhtyy toimiin meitä vastaan ​​lähettämäsi aineiston takia; (v) suostut olemaan ryhtymättä toimiin meitä vastaan ​​mainitun aineiston suhteen; ja (vi) omistat aineiston tai sinulla on rajoittamaton oikeus toimittaa se meille ja annat suostumuksesi sille, että Mirka voi julkaista aineiston ja/tai sisällyttää sen tai siihen kuvatut käsitteet tuotteisiinsa tai palveluihinsa ilman vastuu- tai korvausvelvollisuutta.

Siinä tapauksessa, että Sivuston kautta lähetetty materiaali ja viestintä sisältävät henkilökohtaisia ​​tietoja, sovelletaan Sivustolla erikseen julkaistussa tietosuojakäytännössä esitettyjä määräyksiä.

Muuta

Voimme muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa, päättää näyttää tai poistaa Sivuston viestejä ja sisältöä ja/tai sulkea Sivuston. Jos käyttöehdot muuttuvat, sinulle tiedotetaan tästä Sivustolla julkaistavalla uudella tai päivitetyllä versiolla. Siksi pyydämme sinua pysymään ajan tasalla kaikista näiden käyttöehtojen uusista versioista tai päivityksistä.

Näiden ehtojen tiettyjä määräyksiä voidaan korvata nimenomaisesti ilmoitetuilla oikeudellisilla ilmoituksilla tai termeillä, jotka sijaitsevat tämän Sivuston tietyillä sivuilla. Näihin ehtoihin ja mahdollisiin vaatimuksiin sivustoon tai sillä olevaan materiaaliin nähden sovelletaan vain ja ainoastaan Suomen lakia, ilman viittauksia muuhun lainsäädäntöön.

Jos sinulla on huomautuksia tai kysymyksiä koskien tätä Sivustoa, ota yhteyttä verkkovastaavaan: webmaster@mirka.com

Mirkan tietosuojalauseke

Tietosuojasi on meille tärkeä, ja haluamme pitää sinun henkilökohtaiset tietosi turvassa. Tässä tietosuojalausekkeessa selostetaan, mitä henkilökohtaisia tietoja Mirka kerää, kuinka kerättyjä tietoja käsitellään ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään.

Tämä dokumentti sisältää seuraavat tiedot: 

1.      Yleinen kuvaus tietojenkäsittely käytännöistämme
2.      Mitä tietoja verkkosivuillamme ja sovelluksissamme kerätään ja mihin tarkoitukseen
3.      Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn oikeudelliset perusteet
4.      Kuinka tietoja käsitellään?
5.      Luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille?
6.      Missä tietoja käsitellään?
7.      Mitkä ovat sinun oikeudet ja valinnat?
8.      Linkit kolmansien osapuolien sivuille
9.      Muutokset tietosuojakäytäntöön
10. Kuka käsittelee tietoja ja yhteystiedot

1. Yleinen kuvaus tietojenkäsittelykäytännöistämme

Käsittelemme henkilötietoja tämän tietosuojalausekkeen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien EU:n/ETA:n yleinen tietosuoja-asetus. ”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan Mirkan pyytämiä ja käyttäjän luovuttamia tietoja, joiden perusteella hänet voi tunnistaa. Tällä tarkoitamme tietoja, jotka suoraan tai epäsuorasti viittaavat sinuun, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite tai muut yhteystiedot. Henkilötietojen käsittely tarkoittaa mitä tahansa henkilötietoihin kohdistuvaa toimintaa, johon Mirka tai Mirkan käyttämä kolmas osapuoli osallistuu, kuten henkilötietojen kerääminen, rekisteröinti ja tallentaminen. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, miten käsittelemme henkilötietoja seuraavissa yhteyksissä:

 • myMirka-sovellus
 • uutiskirjeen tilaaminen
 • yhteydenottopyynnöt
 • tiedustelujesi ja sinun kanssasi tehtyjen sopimusten hallinnointi sekä niihin liittyvien tietojen ja palvelujen tarjoaminen
 • takuun rekisteröinti
 • hiomakoneen korjaus- ja huoltopyynnöt
 • rekrytointiprosessit
 • verkkosivuillamme käytetyt evästeet

Pyrimme käsittelemään ainoastaan asianmukaista ja tiedonkeruun kannalta oleellista tietoa, joka ei ole liiallista suhteessa siihen tarkoitukseen, johon se on kerätty. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain, kun meillä on siihen laillinen peruste.

2. Mitä tietoja verkkosivuillamme ja sovelluksissamme kerätään ja mihin tarkoitukseen

 Haluamme mahdollisuuden pitää yhteyttä sinuun ja kertoa sinulle tärkeistä asioista. Mirka.fi -sivuston kautta on mahdollista esimerkiksi tilata uutiskirje, rekisteröidä hiomakoneesi saadaksesi yhden vuoden lisätakuun ja jättää työpaikkahakemus.

Mirka kerää tietoja seuraavien kanavien kautta ja seuraaviin tarkoituksiin:

 • myMirka -sovellus: myMirka -sovelluksessa sinulla on mahdollisuus rekistöröidä tietoja itsestäsi, mikä helpottaa takuun rekisteröintiä ja yhteydenpitoa kanssamme. Sovelluksessa pyydetään antamaan seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, osoite ja sähköpostiosoite.
 • Uutiskirjeen tilaus: Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä pyydetään antamaan nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Henkilötietoja käytetään uutiskirjeen lähettämiseen sekä palveluiden markkinointiin.
 • Yhteydenottolomake: Henkilökohtaisten tietojen avulla pystymme olemaan yhteydessä sinuun. Lomakkeella pyydetään antamaan seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Takuun rekisteröinti: Rekisteröidessäsi Mirka-hiomakoneen kotisivuillamme tai myMirka -sovelluksen kautta, rekisteröintilomakkeessa pyydetään antamaan koneen rekisteröintiä varten henkilökohtaisia tunnistetietoja kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite,  jne.
 • Korjaus- ja huoltopyyntö: Korjaus- ja huoltolomakkeella voit tilata huollon koneelle. Noutoa sekä palautusta varten tarvitsemme: nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen.
 • Työhakemus: Kaikki työhakemuksien yhteydessä käsitelty tieto rekisteröidään ainoastaan erilliseen HR-järjestelmään. Käsittelemme ainoastaan antamiasi henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi, titteli, koulutus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kielitaito sekä muut tiedot, jotka koet oleellisiksi rekrytointiprosessin kannalta.
 • Evästeet: Tallennamme tietoja evästeiden avulla helpottaaksemme verkkosivujen käyttöä. Käydessäsi verkkosivuillamme, voimme myös kerätä seuraavia tietoja tilastointia tai järjestelmän hallintaa varten: IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja verkkoselaimen tyyppi. Nämä tiedot sisältävät yleensä tietoja, jotka eivät mahdollista tietyn yksittäisen käyttäjän tunnistamista.

Joissakin tapauksissa henkilötietoja saatetaan täydentää muista lähteistä, kuten yleisesti saatavilla olevien hakukoneiden, alakohtaisten uutiskirjeiden, sosiaalisen median tai työnantajan kotisivujen kautta, tarkoituksena varmistaa henkilön nykyinen ammatillinen asema.

3.  Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn oikeudelliset perusteet

Keräämme asiakkaidemme antamia tai heidän puolestaan annettuja tai tuottamiamme tietoja, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai kun meillä on jokin muu perusteltu ja laillinen intressi käsitellä henkilötietoja, kuten esimerkiksi markkinointitarkoituksiin kotisivujemme kävijöille tai kehittääksemme kotisivujamme tai tuotteitamme ja/tai palveluitamme.

Säilytämme keräämiämme henkilötietoja niin kauan, kuin sovellettava lainsäädäntö sitä vaatii. Henkilötiedot poistetaan, ellei meillä ole erityistä syytä säilyttää ja käyttää tietoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

4. Kuinka tietoja käsitellään?

Mirka käsittelee henkilötietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen kuin ne on kerätty, edellä kuvatun mukaisesti. Kerättyihin henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden työ edellyttää henkilötietojen käsittelyä ja henkilötietoja ei käsitellä enempää, kuin on tarpeen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyn ja säilyttämisen osalta lakisääteistä säilytysvelvollisuutta sekä sisäisiä säilytysaikakäytäntöjä.

Mirkalla on asianmukaiset tekniset välineet ja toimintatavat, joilla voidaan varmistaa henkilötietojen säilyttäminen niin, että vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy henkilötietoihin. Mirkalla on myös sisäiset ohjeistukset henkilötietojen turvalliselle käsittelylle.  

5. Luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille?

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille Mirkan ulkopuolelle, paitsi:

 • Palveluntarjoajille, joita Mirka käyttää tuottamaan erilaisia palveluita. Kaikkien kolmansien osapuolten palveluntarjoajien on noudatettava Mirkan ohjeita sekä sovellettavia kirjallisia tiedonsiirtosopimuksia ja muita Mirkan ja sen ulkopuolisen palveluntarjoajan välisiä sopimuksia. Tämä toteutetaan asianmukaisilla teknisillä sekä organisatorisilla toimenpiteillä henkilötietojen turvaamiseksi.
 • Noudattaaksemme lain velvoitteita, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, lakia valvovien viranomaisten tai muiden hallintoviranomaisten oikeutettuihin pyyntöihin
 • Tutkiaksemme epäiltyä tai toteutunutta laitonta toimintaa
 • Estääksemme fyysisen tai taloudellisen vahingon syntyä
 • Tukeaksemme osan tai koko liiketoimintamme tai omaisuuden myyntiä tai siirtoa

6.  Missä tietoja käsitellään?

Pääsiassa kaikki tieto käsitellään EU:n/ETA:n rajojen sisäpuolella olevilla servereillä.

Saatamme kuitenkin joutua siirtämään tietojasi EU:n / ETA:n ulkopuolelle. Tällaisessa tapauksessa suoritamme asianmukaiset toimenpiteet EU:n / ETA:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti varmistaaksemme, että henkilötietosi ovat suojassa ja turvatut. Kansainväliset henkilötietosiirrot perustuvat EU- komission mallilausekkeisiin. Ne löytyvät täältä.

7. Mitkä ovat sinun oikeutesi ja valintasi?

Koska käsittelemme henkilötietojasi, voit tietyissä tilanteissa käyttää tietosuojalain oikeuksia seuraavasti:

 • Oikeus päästä omiin tietoihin sekä oikaista tietoja: Sinulla on oikeus pyytää pääsyä itseesi liittyviin henkilötietoihin. Tämä sisältää mm. oikeuden tietää, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, mitä tietoja käsitellään ja miten niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista.
 • Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa.
 • Oikeus poistaa omat tiedot: Voit myös pyytää henkilötietojesi poistamista esimerkiksi, jos henkilötietojasi ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty tai jos tietojenkäsittely on lainvastaista tai jos tiedot täytyy poistaa lain vaatimuksesta.
 • Oikeus tietojen siirtoon: Jos henkilötietojasi, jotka olet itse antanut, käsitellään automaattisesti sinun suostumuksella tai sinun ja Mirkan välisen sopimuksen mukaisesti, voit pyytää että tiedot toimitetaan jäsennellyssä, yleisesti       käytössä olevassa ja koneella luettavassa muodossa. Voit myös pyytää että henkilötietosi välitetään eteenpäin toiselle rekisterinpitäjälle, jos tämä on tietoteknisesti mahdollista.
 • Oikeus peruuttaa suostumuksesi: Tapauksissa, joissa olet itse antanut suostumuksen tietojen käsittelyyn, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.
 • Markkinointiviestinnän peruminen: Annamme sinulle myös mahdollisuuden perua markkinointiviestinnän aina saapuvan markkinointiviestin yhteydessä. Voit myös perua tilauksen milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä.

Tällaisissa tapauksissa ota yhteyttä Mirkaan, yhteystiedot löytyvät alta. Sinulla on myös oikeus milloin tahansa tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittely on ristiriidassa sovellettavan tietosuojalainsäädännön kanssa.

8.  Linkit kolmansien osapuolien sivuille

Verkkosivuillamme voi olla myös linkkejä kolmansien osapuolien sivustoihin. Nämä ulkopuoliset sivustot voivat käyttää omia evästeitään, kerätä tietoa tai pyytää henkilötietoja. Jos vierailet näillä sivuilla henkilötietojasi käsitellään kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöjen mukaan. Mirka ei valvo tai ole vastuussa näistä sivuistoista. Suosittelemme lukemaan aina huolella eri verkkosivujen tietosuojakäytännöt.

9.  Muutokset tietosuojakäytäntöön

Mirka pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä.

Ilmoitamme mahdollisista muutoksista tällä sivulla ja tarvittaessa myös sähköpostilla. Muista tarkistaa säännöllisesti tietosuojakäytäntöömme liittyvät mahdolliset muutokset tai päivitykset.

10. Kuka käsittelee tietoja ja yhteystiedot

Mirka Oy on vastuullinen rekisterin ylläpitäjä edellä mainittuihin tarkoituksiin. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelyyn liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, ota meihin yhteyttä sähköpostilla tai postitse.

Mirka Oy
Pensalantie 210
66850 Jepua
Suomi
privacy@mirka.com

Voit myös päivittää tietojasi ja asetuksia myMirka-sovelluksessa. Mirka Oy:n ja sen tytäryhtiöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.mirka.com