Sliping og polering av glass

Mirka har en helt unik løsning for sliping av flere typer glass. Den enkle og trinnvise prosessen oppfunnet av Mirka er enkel å følge hele veien fra rengjøring til sliping og polering. Det anbefales ikke å bruke prosessen på bilfrontruter på grunn av faren for optisk brytning.

Mirkas slipe- og poleringsløsning for restaurering av glass kan brukes innen mange virksomhetsområder, f.eks. det arkitektoniske, bilrelaterte og maritime.

Mirkas løsning for sliping av glass er egnet for mange ulike glassflater som for eksempel bygningsfasader, dører og trapper innendørs samt vinduer i lystbåter, tog eller andre kjøretøy. Det anbefales ikke å bruke prosessen på bilfrontruter på grunn av faren for optisk brytning.

Mirkas løsning for sliping av glass

Anbefalinger myntet på sluttbrukeren:

1. Bruk tilstrekkelig tid på hvert slipetrinn – det er helt avgjørende å sette av nok tid til hvert trinn.

2. Jo færre trinn som kreves for å jobben gjort, desto bedre er det. Ellers er det fare for optisk brytning.

3. Poleringstrinnet tar lengre tid enn slipetrinnene.

4. Vi anbefaler ikke å bruke denne prosessen på bilfrontruter på grunn av faren for optisk brytning.

5.Bruk alltid støvbeskyttelsesmaske. Undersøk hvilke konsentrasjoner som anses for å være helsefarlige iht. de lokale forskriftene.