{{ page.ImageAlt }}

Mirka Scandinavia

Mirka Scandinavia AB er et heleid datterselskap av Mirka Ltd. og forsyner de fleste sektorer på det nordiske markedet med slipeverktøy og konseptløsninger av høy kvalitet. Mirka har funnet opp uttrykket støvfri sliping og har i høy grad bidratt til et betydelig bedre arbeidsmiljø.

Vi håndterer alle segmenter med et svært spesialisert salgskorps over hele landet og har hovedkontor med kundeservice og administrasjon i Sverige, Karlstad. For sliping ved bilskadereparasjoner, tre- og møbelindustrien samt lakkeringsverksteder tilbyr vi spesialprodukter som er svært ettertraktet blant profesjonelle brukere. Videre er vi en ledende leverandør av slipemateriell til jernvare-, malings- og byggvarehandelen.

Mirka Ltd.

Mirka Ltd. er verdensledende innen slipemateriellteknologi og tilbyr et bredt sortiment slipeprodukter av høy kvalitet, verktøy og komplette slipesystem for spesialbehov. Mirkas unike konsept med støvfri sliping i kombinasjon med effektive overflatebehandlingsmetoder tilbyr kundene et komplett slipesystem. Bruk av Mirkas produkter er økonomisk lønnsom, og produktene egner seg også for krevende prosesser.

Gjennom mange år i bransjen har Mirka bygd opp en avansert og målrettet produktutvikling. Mirka er i dag spesialist på fleksible slipematerialer og leverandør av komplette slipesystemer som muliggjør støvfri overflatebehandling.

Takket være forretningsenheten Power Tools satsinger på nytenking innen formgiving og produktutvikling muliggjøres en raskere utvikling av nye slipe- og polermaskiner. I den helhetsløsningen som tilbys kundene, inngår i tillegg til slipemateriell, et bredt utvalg av ulike verktøy, slik som slipe- og polermaskiner, underlagsplater, støvsugere samt polermiddel av høy kvalitet. Med disse produktene gir Mirka kundene mulighet til et komplett, skreddersydd slipesystem for deres spesielle behov.

Mirkas produkter produseres i Finland og over 97 % av produktene selges i flere enn 100 land rundt om i verden. Mirka er et globalt ekspanderende selskap med 18 datterselskaper i Europa, Midtøsten, Nord- og Sør Amerika og Asia.

Vår virksomhet

Mirkas hovedkontor, forsknings- og utviklingsavdeling ligger i Jeppo, på Finlands vestkyst. Produksjonsanleggene ligger i Jeppo, Oravais og Karis. Lageret for helfabrikat ligger i Oravais. Derfra eksporteres Mirkas produkter til mer enn 100 land rundt om i verden.

Datterselskap i Storbritannia, Tyskland, USA, Sverige (med filialer i Norge og Danmark), Frankrike, Italia, Spania, Mexico, Brasilia, Singapore, Kina, Canada, India, Belgia og de forente arabiske emirater opprettholder en tett kontakt med kundene på det lokale plan.

Ansvar for miljøet

Miljøansvar er en naturlig del av Mirkas aktiviteter og produktutvikling. Vi forsikrer oss om at vi er miljøvennlige i all vår virksomhet gjennom miljøledelsessystemet ISO 14001.

Allerede på planleggingsstadiet tenker vi på miljøspørsmål og gjenvinning. Vi jobber ikke bare med å vurdere miljøpåvirkningen for vår egen virksomhet, men samarbeider også med våre underleverandører for å sette søkelyset på miljøpåvirkning i alle stadier av planleggings- og produksjonsprosessen. Vår miljøpolitikk innebærer også at utstyret og slipemateriellet som produseres av Mirka må holde lenge, og derfor er et mål innen vår produktutvikling å gjøre dem enda mer holdbare. Dette innebærer at mengden avfall blir enda mindre. 

Vi forsøker hele tiden å forbedre arbeidsmiljøet for våre kunder samt å utvikle de ergonomiske egenskapene til våre produkter. Det støvfrie slipemateriellet Abranet®, som er utviklet og patentert av Mirka, utgjør en stor forbedring av arbeidsmiljøet og gir redusert miljøpåvirkning. Abranet forbedrer radikalt de tradisjonelt krevende arbeidsforholdene i fabrikker og lakkeringsbedrifter ved å redusere mengden farlig støv i luften under sliping. Siden arbeiderne ikke utsettes for støv, blir kravene til utlufting mindre og det vil i sin tur redusere energikostnadene.

Økologisk tenking og fortsatt utvikling er våre prinsipper både når vi velger råmaterialer og når vi planlegger strukturen på våre produkter. I de fleste tilfeller er en miljøvennlig produksjonsprosess også økonomisk, effektiv og sikker. Det er slike prosesser vi ønsker å utvikle og arbeide med.

Kvalitet over hele linjen

Mirkas motto, ‘Dedicated to the finish’, sier alt om foretakets høye krav. Vi stiller høye krav til oss selv, våre omgivelser, produkter og innovasjoner. Dette er hemmeligheten bak vår fremgang. Mirkas personale oppmuntres til kontinuerlig å stille spørsmål til tradisjonelle løsninger og til å anvende kreativitet for å utvikle unike løsninger, noe som gir kundene en klar fordel. Mirkas nettslipekonsept gjør oss til verdens første slipemateriellprodusent som utviklet en støvfri slipemetode som faktisk innfrir kravene – å slipe uten støv!

Mirka er også det første foretaket innen slipemateriellbransjen som er tildelt to av de viktigste kvalitetssertifikatene – kvalitetssertifikatet ISO 9001:2000 og miljøsertifikatet ISO 14001.

Mirkas produkter produseres i Finland, og over 97 % av produksjonen selges i mer enn 100 land rundt om i verden. Mirka er et globalt ekspanderende selskap med 18 datterselskaper i Europa, Midtøsten, Nord- og Sør Amerika og Asia.

Innovative produkter

Mirka investeringer i produktutvikling og effektiv produksjon har gjort det mulig å tilby et bredt spekter av teknologisk overlegne slipemidler, individuelle verktøy og tilbehør, samt sliping systemer for spesielle applikasjoner. Disse vil bidra til å øke effektiviteten, det samlede resultat og kostnader for våre kunder.

Vårt omfattende utvalg omfatter unike og patenterte produkter som Abralon® og Abranet®. Begge er raskt blitt respekterte begreper i slipemidler industri. Disse innovative produkter har allerede forandret mange menneskers idé om sliping.

Deretter maksimere effektiviteten og minimere kostnader, er det lett å forstå hvorfor Mirka som passer både for de mest krevende programmene.

Mirkas historie

Mirka ble grunnlagt i Helsinki av ingeniør Onni Aulo i 1943. Krigsforholdene og tekniske problemer gjorda at produksjonen ikke kunne startes før i januar 1946. Til tross for vanskelighetene og rasjoneringen på den tiden klarte Onni Aulo i løpet av et knapt halvår å lære seg å beherske produksjonsprosessen, noe som må anses som stor fremgang. Etter mange ulike faser og varierende økonomiske fremskritt flyttet foretaket til Kiitola fabrikkanlegg i Jeppo i 1962. Oy Keppo Ab kjøpte Mirka i 1966, og i 1973 ble foretakene fusjonert. Allerede på begynnelsen av 1960-tallet eksporterte Mirka en betydelig mengde til USA. Det gikk også leveranser til bl.a. England og Island. På slutten av 1970-tallet utgjorde eksporten 54 % av omsetningen.

For å kunne klare seg på det internasjonale markedet må man slutte med de billige masseproduktene og satse på produktutvikling og industriprodukter av høy kvalitet.

I 1969 utviklet man de første kvalitetsproduktene og samtidig startet produksjonen av selvklebende rondeller, noe som da utgjorde den viktigste produktgruppen.

For å kunne produsere de nye produktene var det nødvendig med en bedre maskinpark og større plass, og derfor besluttet man i 1972 å investere i en moderne fabrikk. Fabrikken sto ferdig påfølgende år.

I 1977 ble en del av produksjonen flyttet til Oravais, og fabrikken der har gradvis blitt bygd ut, senest i 2003. Fabrikken i Jeppo er bygd ut i etapper på 1980- og 1990-tallet. Høylageret, eller det såkalte Jumbo-tårnet, som er Mirkas landemerke i Jeppo, sto ferdig i 1996. I september 2004 ble den nyeste bygningen, hall 9, samt kontorområdet innviet.

De første egne salgsselskapene ble grunnlagt i 1979 i England og i 1980 i Tyskland. Et datterselskap ble grunnlagt i USA i 1985, deretter fulgte Sverige og Frankrike etter i 1992, Italia i 1995 og Spania i 2003, Mexico i 2005 og Brasil i 2006. Et eksportkontor ble grunnlagt i 1996 i Malaysia og ble flyttet til Singapore i 2000. I dag er det ett datterselskap som administrerer hele Asia og Stillehavsområdet. I 2006 ble det opprettet et agentur i Shanghai, Kina. Agenturet i Kina ble et selvstendig datterselskap i 2008. I 2009 ble det grunnlagt et nytt datterselskap i Canada og datterselskapet i Sverige ble endret til Mirka Skandinavia med filialer i Norge og Danmark. Det nyeste datterselskapet ble grunnlagt i 2010 i India for å styrke Mirkas posisjon i Asia.

I dag er Mirka et internasjonalt foretak som tilhører KWH-konsernet. KWH-konsernen ble opprettet i 1984 da Oy Keppo Ab kjøpte halvparten av aksjene i Oy Wiik & Höglund Ab. KWH-konsernet er i dag en velkjent aktør i det internasjonale næringslivet.

KWH-konsernet

KWH-konsernet er et globalt, familieeid finsk foretak som produserer og markedsfører plastprodukter, slipemateriell og verktøy i tillegg til å tilby logistikktjenester.

www.kwhgroup.com

KWH Pipe

Utvikler, produserer og markedsfører førsteklasses plastrør og rørsystemer til VA- og VVS- bransjen. Selskapet tilbyr miljøvennlige produkter, ferdigisolerte rørsystemer samt spesialmaskiner og produksjonsteknologi.

www.prevex.com

KWH Mirka

Utvikler og produserer slipemateriell og moderne slipemaskiner som tilbyr en klar fordel for brukerne. Nettsliping er en revolusjonerende støvfri slipeløsning fra Mirka.

www.mirka.com

KWH Logistics

Markedsfører kundespesifikke logistikktjenester. Backman-Trummer tilbyr internasjonale fly-, vei- og sjøtransport, lasting/lossing og lagringsvirksomhet. KWH Freeze er Finlands ledende kommersielle fryselagringsforetak.

www.backman-trummer.fi

KWH Invest

Divisjonen omfatter KWH Plast, som produserer emballeringsfilm og formstøpt dagligvareemballasje samt etiketter og Prevex som produserer VVS-produkter og kundespesifikke komponenter. Prevex er markedsleder på vannlås for oppvaskbenker i Skandinavia.

www.kwhplast.com

www.prevex.com