Wybierz lokalizację

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

United States

South America

Brazil

Global

Global Site

Finnish archipelago seascape

Odpowiedzialność

Rdzeniem działalności firmy Mirka jest odpowiedzialność korporacyjna. Podstawą wszystkich naszych działań są przyjęte przez nas wartości: odpowiedzialność, zaangażowanie, innowacyjność i szacunek.

Oznacza to, że zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i higiena pracy, zgodność i prawo stanowi integralną część systemów zarządzania każdego działu.