Wybierz lokalizację

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

United States

South America

Brazil

Global

Global Site

Główna siedziba firmy Mirka w Jeppo

Firma Mirka dba o zrównoważony rozwój — dla Was i dla środowiska

Nasze przedsiębiorstwo koncentruje się na dostarczaniu najlepszych narzędzi i rozwiązań na potrzeby wykańczania powierzchni oraz przemysłu precyzyjnego. Chcąc zyskać miano firmy maksymalnie dbającej o zrównoważony rozwój, staramy się dogłębnie analizować istotę naszej działalności i określić, na czym tak naprawdę ta dbałość powinna polegać. Mamy za sobą liczne dokonania na tym polu i planujemy podjęcie w przyszłości kolejnych inicjatyw w tym zakresie.

Dla pracowników firmy Mirka zawsze było jasne, że nie można marnować zasobów finansowych i materialnych — ani tych należących do naszej własnej firmy, ani naszych klientów. Równie oczywiste jest, że należy chronić zasoby naszej planety. Zrównoważony rozwój stanowi naturalne rozwinięcie tego podejścia. Oznacza to podejmowanie decyzji biznesowych z uwzględnieniem interesów naszej planety i ludzi — teraz i dla dobra przyszłych pokoleń.

Dokładamy wszelkich starań, aby oszczędzać energię i surowce naturalne, zmniejszać ilość odpadów, zwiększać skalę recyklingu oraz ograniczyć stosowanie szkodliwych chemikaliów. Opracowujemy zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej wydajne produkty i procesy dla naszych klientów i pracowników. Dla przykładu: nasze systemy bezpyłowego szlifowania pomagają chronić płuca, zapewniając jednocześnie czystsze i lepsze wykończenie powierzchni.

Podstawa działalności firmy Mirka

Zrównoważony rozwój

Stefan Sjöberg, dyrektor generalny firmy Mirka

Przegląd sytuacji w wykonaniu naszego dyrektora generalnego

Długofalowy zrównoważony rozwój zawsze stanowił ważną i naturalną część działalności biznesowej firmy Mirka. Integralnym elementem wizji naszego przedsiębiorstwa jest postrzeganie nas przez naszych klientów i inne zainteresowane strony jako firmy maksymalnie odpowiedzialnej. Taka wizja zrównoważonego rozwoju została wyrażona w naszych zobowiązaniach dotyczących „czystej”, czyli ekologicznej działalności (Clean Commitments). Oznacza to, że dążymy do zarządzania wszystkimi elementami naszej działalności operacyjnej i produkcyjnej w sposób wywierający możliwie jak najmniejszy wpływ na środowisko. Dbamy też o to, aby korzystanie z naszych produktów ułatwiało tworzenie zdrowszego i bardziej ergonomicznego środowiska pracy.

Kwestie zdrowia i ergonomii odnoszą się rzecz jasna również do pracowników firmy Mirka. W ciągu minionych lat nasze przedsiębiorstwo dokonało znacznych inwestycji w BHP i ergonomię, na przykład poprzez konsekwentne udoskonalanie stanowisk montażowych wyposażonych w elektronarzędzia. Prowadzona przez lata polityka zerowej liczby wypadków przy pracy prowadzi do ciągłej poprawy bezpieczeństwa pracy i samopoczucia pracowników w naszej firmie — dążymy do osiągnięcia na tym polu poziomu klasy światowej.

Nastały dobre czasy dla zrównoważonego rozwoju. Europejski Zielony Ład to inicjatywa, której celem jest wspieranie zaawansowanej „zielonej transformacji”. Planuje się dokonanie wielu inwestycji ukierunkowanych na jeszcze intensywniejszy i szybszy rozwój w tym kierunku. Mirka jest członkiem-założycielem programu Sustainable European Abrasives Manufacturer (SEAM), który jednoczy siły całego europejskiego przemysłu materiałów ściernych w celu zapewnienia jeszcze bardziej zrównoważonego rozwoju.

Program SEAM

Jako członek Federacji Europejskich Producentów Materiałów Ściernych (Federation of European Producers of Abrasives, FEPA), firma Mirka odegrała kluczową rolę w uruchomieniu w 2020 r. programu Sustainable European Abrasives Manufacturer (SEAM).

Program SEAM ma na celu określenie europejskich norm zrównoważonego rozwoju, które pozwolą wznieść tę branżę na wyższy poziom. Celem jest znalezienie właściwej równowagi między ekoefektywnością, wydajnością produkcji i bezpieczeństwem pracy w całej europejskiej branży materiałów ściernych, która połączyła swoje siły, aby stymulować jeszcze bardziej zrównoważony rozwój.

Więcej informacji o programie SEAM

Nasz raport nt. zrównoważonego rozwoju

Firma Mirka publikuje swój Raport nt. zrównoważonego rozwoju co dwa lata. Dokument ten dotyczy zrównoważonego rozwoju w skali całej korporacji. Zamieszczane w nim informacje są gromadzone ze wszystkich jednostek pozostających pod bezpośrednią kontrolą firmy Mirka Ltd, o ile nie określono inaczej.

Oprócz Raportu nt. zrównoważonego rozwoju firma Mirka publikuje coroczny przegląd obejmujący swoje najważniejsze wskaźniki finansowe — stanowią one element Raportu rocznego firmy KWH Group Ltd.

Publikowany przez firmę Mirka Raport nt. zrównoważonego rozwoju to dokument zgodny ze standardami GIS (Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza). Przedstawiane w nim tematy i wskaźniki zostały wybrane na podstawie ich znaczenia i wpływu na działalność biznesową oraz oczekiwań i potrzeb interesariuszy.

Zamieszczamy w nim też odniesienia do celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj nasz najnowszy Raport nt. zrównoważonego rozwoju

Odpady

Firma Mirka śledzi zmiany i aktualizacje wprowadzane w przepisach i dyrektywach dotyczących postępowania z odpadami. Postępowanie to bywa różne w zależności od kraju, niekiedy różnice występują też w obrębie tego samego kraju. Podstawowa zasada polega na obserwowaniu dyrektyw krajowych i lokalnych.

Załączony przewodnik ma pomóc naszym klientom w ograniczeniu czasu i nakładów pracy niezbędnych do przeanalizowania ich zasad postępowania z odpadami.

Postępowanie ze zużytymi elastycznymi materiałami ściernymi nasypowymi

Naprawa narzędzi

Firma Mirka chce chronić środowisko i oferować wysokiej jakości, trwałe narzędzia, które wywierają niewielki wpływ na środowisko. Dlatego dysponujemy dobrze rozwiniętą globalną siecią serwisową, która pomaga klientom w naprawie narzędzi, umożliwiając ich długą eksploatację. Oferujemy również rozszerzoną gwarancję na narzędzia zarejestrowane w naszym portalu.

Zarejestruj swoje narzędzie