Wybierz lokalizację

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

United States

South America

Brazil

Global

Global Site

Global Site

Kształtowanie zielonej transformacji (SHAPE)

Powierzchnie o ujemnej emisji dwutlenku węgla netto

Ekosystem Mirka SHAPE

Gwałtowny wzrost gospodarczy, urbanizacja i nadmierne zużycie materiałów stanowią poważne zagrożenie w postaci rosnącego śladu węglowego w branży produkcji. Co z jednej strony jest problemem, może być też szansą na opracowanie innowacyjnych rozwiązań zgodnych z zieloną transformacją i tak postrzega swoje możliwości Mirka, licząc przy tym na ścisłą współpracę z fińskim przemysłem. Zależy nam na budowaniu ekosystemu łączącego wiele sektorów w celu opracowywania rozwiązań dla branży regeneracji i budownictwa oraz osiągnięcie ujemnych wartości netto pod względem emisji dwutlenku węgla.

 

Promowanie proekologicznej transformacji produkcji

Produkcja regeneracyjna

Projekt Mirka SHAPE otrzymał 10 mln euro z programu Business Finland w ramach konkursu oraz 20 mln euro do podziału dla całego ekosystemu firm zaangażowanych w realizację całego przedsięwzięcia. To naprawdę unikalny i pierwszy tego typu projekt w Finlandii.

Ekosystem Veturi SHAPE powstał w odpowiedzi na rozwój sektora regeneracji, którego wartość w UE ma według prognoz osiągnąć 90 miliardów euro do roku 2030.

 

W przyszłości rozwiązania firmy Mirka do wykańczania powierzchni wraz z ekosystemem SHAPE mogą pomóc w redukcji śladu węglowego europejskiego przemysłu o 100 Mt, tworząc możliwości eksportowe dla przemysłu fińskiego o wartości kilku miliardów dolarów.

Mirka stoi na czele projektu, a otaczający go ekosystem składa się z kilkudziesięciu aktorów - od drobnych gałęzi przemysłu po duże korporacje, instytuty badawcze i uniwersytety. Uroczysta inauguracja projektu - wiosna 2023 r.

Mirka i ekosystem SHAPE

Cztery obszary zainteresowania

Rozwój koncepcji obiegu zamkniętego

Zrównoważone materiały

Naprawa, ponowne użycie i regeneracja

Inteligencja w całym łańcuchu wartości

Plan działania

Ekosystem Veturi SHAPE

Rozwój koncepcji obiegu zamkniętego

Łączenie łańcuchów wartości w celu zamknięcia cykli zasobów

Od łańcucha wartości do cykli zasobów ​

 • Badanie funkcjonalności przemysłowych produktów ubocznych w zastosowaniach związanych z wykończeniem powierzchni
 • Wykorzystywanie potencjału i wartości odpadów z procesów wykańczania powierzchni, zwłaszcza w branżach zajmujących się drewnem, budownictwem, tworzywami sztucznymi i wzmacnianymi włóknem (FRP)

Logistyka o obiegu zamkniętym  ​

 • Mapowanie, ocena i modelowanie w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju rozwiązań logistycznych o obiegu zamkniętym
 • Modelowanie strumieni odpadów ściernych​
 • Odpylanie ​

Wykańczanie powierzchni zgodne z ekoprojektem

 • Materiały ścierne w pełni zgodne z ekoprojektem​
 • Obiegowe i funkcjonalne rozwiązania do obróbki powierzchni umożliwiające pełną zgodność z ekoprojektem w całym łańcuchu wartości​
 • Tworzenie rynków i modeli biznesowych dla produktów o obiegu zamkniętym

Materiały tekstylne zgodne z ekoprojektem  ​

 • Rozwój w kierunku obiegowości​
 • Ocena/rozwój biopochodnych włókien i przędzy​
 • Materiały celulozowe do tekstyliów i możliwości recyklingu

Zrównoważone materiały

Poza ekoprojekt


Powłoki 
zgodne z ekoprojektem  

 • Opracowywanie zrównoważonych receptur żywicy
 • Biokompozyty o unikalnych właściwościach
 • Materiały celulozowe w rozmiarach nano i mikro
 • Wypełniacze funkcjonalne
 • Filtry do żywic wykonane w obiegu zamkniętym, np. strumienie poboczne związków węgla lub popiół po spalaniu

Tworzywa sztuczne z surowców niekopalnych

 • Zrównoważone materiały przypominające tworzywa sztuczne

Zrównoważona technologia cięcia mediów i drukowana ceramika

 • Techniki druku dla zrównoważonej produkcji
 • Supertwarde materiały
 • Badanie potencjału strumieni pobocznych produktów ubocznych
 • Formowanie ceramiki metodą druku 

Zrównoważone materiały do wygładzania powierzchni

 • Biododatki
 • Formuły niezawierające LZO dla zdrowego środowiska pracy

Od pyłu do wartości

Naprawa, ponowne użycie i regeneracja

Wychwytywanie dwutlenku węgla poprzez przedłużanie żywotności produktu

Cykl życia

 • Wydłużenie cyklu życia produktu przez rozwój nowych technologii renowacji i naprawy.

Inżynieria powierzchni ​

 • Lepsze zrozumienie właściwości powierzchni i interakcji z nimi poprzez analizę i optymalizację
 • Tworzenie funkcjonalnych powierzchni zgodnych z ekoprojektem z myślą o trwałych produktach o długiej żywotności 

Wykańczanie powierzchni za pomocą zrównoważonych materiałów ​

 • Rozwiązania do wykańczania powierzchni dla nowych biomateriałów lub materiałów w obiegu zamkniętym, takich jak ekobeton, biotworzywa sztuczne, materiały wzmacniane włóknami naturalnymi, biofarby i biopowłoki.

Zrównoważone wygładzanie powierzchni ​

 • Funkcjonalne podkłady i powłoki ​
 • Samoniszczące się podkłady lub powierzchnie rozpinane​
 • Rektyfikacja lakieru ​
 • Renowacja elementów wiatraków i innych konstrukcji wzmacnianych włóknami​
 • Polerowanie - wykończenia powierzchni przywracające ich właściwości i przedłużające trwałość użytkową na przykład elektroniki użytkowej

Inteligencja w całym łańcuchu wartości

Tworzenie wartości w oparciu o daneUczenie maszynowe i zaawansowana analiza

 • Modele uczenia maszynowego nowej generacji ​
  • Łączenie modeli oparte na danych z modelami fizycznymi tworzonymi przez ekspertów i rzeczoznawców​

Modele danych i interfejsy API do celów analizy i identyfikowalności

 • Modułowe rozwiązania modeli ułatwiające ich ponowne wykorzystanie i konserwację​
 • Modele kontroli nadzorczej ​
  • Wysokopoziomowe sterowanie wieloma wejściami i wyjściami zapewniające kompleksową optymalizację systemu ​

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w oparciu o dane

 • Wskaźnik wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju​
  • Metoda porównywania różnych produktów na podstawie całkowitego śladu węglowego rozwiązania
 • Pomiar zapylenia (indeks zdrowia)​
  • Indeks oceny długoterminowych skutków przebywania w środowisku pracy​
 • Zweryfikowane zrównoważone pozyskiwanie surowców​
  • Technologie służące do weryfikacji pozyskiwanych surowców

Przyszłość produkcji

 • Inteligentne wykańczanie powierzchni ​
 • Inteligentniejsze fabryki dzięki robotyzacji, drukowi atramentowemu i 3D

 

Powierzchnie o ujemnej emisji dwutlenku węgla netto

Kształtowanie zielonej transformacji (SHAPE)

Współpraca ponad granicami branżowymi jest częścią kultury korporacyjnej Mirka. Zapraszamy do tego projektu rozwojowego wszystkie firmy i organizacje badawcze, które podzielają naszą wizję, by razem budować kompletny ekosystem

Mats Sundell

Dyrektor ds. badań i rozwoju, Mirka

Pytania i odpowiedzi:

Co oznacza ujemny wskaźnik emisji dwutlenku węgla netto?

Ujemny wskaźnik emisji dwutlenku węgla netto oznacza, że efekt netto sekwestracji dwutlenku węgla przez produkt, firmę, lokalizację lub kraj  zapobiega zmianom klimatu lub je spowalnia. W praktyce z atmosfery usuwane jest więcej związków węgla, niż jest do niej emitowanych, a zatem wskaźnik emisji jest ujemny. W projekcie Mirka SHAPE cel jest dokładnie taki: rozwijać technologie regeneracji i renowacji wydłużające wiązanie węgla w całym łańcuchu wartości i tworzyć rozwiązania obróbki powierzchni o ujemnym bilansie emisyjnym netto.
Źródło: Sitra

Czym jest zielona transformacja?

Zielona transformacja to zwrot w kierunku zrównoważonego gospodarczo wzrostu oraz gospodarki nieopartej na paliwach kopalnych i nadmiernej konsumpcji zasobów naturalnych. Zrównoważona gospodarka opiera się na rozwiązaniach niskoemisyjnych promujących obieg zamknięty i różnorodność biologiczną.

Dla firm, przemysłu wytwórczego oraz miast i gmin zielona transformacja może oznaczać inwestycje w produkcję czystej energii, rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym i technologię wodorową oraz wprowadzenie różnego rodzaju nowych usług i modeli operacyjnych.
Źródło: Ministerstwo Środowiska Finlandii

Co oznacza regeneracja?

Regeneracja to ponowne wykorzystanie lub naprawa komponentów w celu odbudowania starych produktów. Dzięki temu żywotność produktu ulega wydłużeniu i nie ma potrzeby wytwarzania nowego.

Co to jest ekosystem?

Ekosystem SHAPE będzie składał się z firm różnej wielkości, a także grup badawczych, uniwersytetów i innych podmiotów. Celem ekosystemu jest zrealizowanie założeń projektu SHAPE poprzez dzielenie się wiedzą i kompetencjami ponad granicami branżowymi.

Co to jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Model gospodarczy, który nie koncentruje się na wytwarzaniu coraz większej ilości dóbr, lecz w którym konsumpcja opiera się na dzieleniu się, wynajmowaniu i recyklingu. Materiały nie ulegają ostatecznie zniszczeniu, ale są wykorzystywane do ciągłego wytwarzania nowych produktów.
Źródło: Sitra

Co to jest materiał zrównoważony?

Materiały zrównoważone to materiały stosowane w całej gospodarce konsumenckiej i przemysłowej, które można wytwarzać w wymaganych ilościach bez wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i bez zakłócania trwającej równowagi środowiska i kluczowych zasobów naturalnych. Materiały zrównoważone to materiały pochodzące ze źródeł odnawialnych, które można wytwarzać w dużych ilościach bez negatywnego wpływu na środowisko lub kluczowe ekosystemy.
Źródło: Rutgers

Co to jest ekoprojekt?

Jest to włączenie aspektów środowiskowych w proces rozwoju produktu poprzez zrównoważenie wymagań ekologicznych i ekonomicznych. Ekoprojekt uwzględnia aspekty środowiskowe na wszystkich etapach rozwoju, dążąc do uzyskania takiego produktu, który wywiera możliwie najmniejszy wpływ na środowisko w całym cyklu życia.
Źródło: Europejska Agencja Środowiska

Co należy rozumieć przez łańcuch wartości produktu?

Łańcuch wartości to pełny cykl życia produktu lub procesu, w tym pozyskiwanie materiałów, produkcję, konsumpcję oraz procesy utylizacji/recyklingu.
Źródło: Uniwersytet Cambridge

 

Krótko o Business Finland

Czym jest Business Finland?

Business Finland to organizacja publiczna świadcząca usługi dla firm w zakresie współpracy międzynarodowej i finansowania. Jej celem jest zrównoważony wzrost oraz generowanie dobrobytu dla społeczeństwa fińskiego. Business Finland pomaga swoim klientom rozwijać się i odnosić sukcesy na całym świecie, opracowywać rozwiązania przyszłościowe i odważnie na nowo wymyślać swoją działalność. Promuje przy tym współpracę między firmami i grupami badawczymi, umożliwiając nowym inicjatywom przekształcanie się w międzynarodowe ekosystemy biznesowe.

Business Finland

Konkurs organizowany przez Business Finland „Veturi”

Czym jest Veturi?

Co roku Business Finland ogłasza konkursy, w których międzynarodowe firmy stawiają czoła ważnym wyzwaniom przyszłości, jednocześnie inwestując w badania, rozwój i innowacje w Finlandii. Zwycięzcy tych konkursów stają na czele ekosystemów złożonych z firm różnej wielkości i innych podmiotów w celu dalszego zwiększania innowacyjności w swoich branżach.

Konkurs Veturi

Dane kontaktowe

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu:


Mats Sundell
Dyrektor ds. badań i rozwoju, Mirka
mats.sundell@mirka.com, telefon +358 40 094 8019

 

Charlotta Risku
Dyrektor generalny, Mirka
charlotta.risku@mirka.com, telefon +358 40 526 3623