Backup Pad 5" Grip 5H, 1/Pkg


PartNr: 105GV
5" 5 Hole Grip Faced Vacuum Backup Pad