Backup Pad 6" Grip 6H, 1/Pkg


PartNr: 106GV
6" 6 Hole Grip Faced Vacuum Backup Pad