Backup Pad 8" Grip 8H, 1/Pkg


PartNr: 908M5GV
8" 8 Hole Grip Faced Vacuum Backup Pad