Välj din plats

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

United States

South America

Brazil

Global

Global Site

Kvinna slipar en bit trä med Deros

Dammfri sliplösning

För bättre slipning

Upptäck alla fördelar med våra banbrytande sliplösningar och se hur en hälsosam arbetsmiljö, högre effektivitet och högklassig finish lyfter din verksamhet.

Mirkas väg till dammfri slipning började för över 20 år sedan. Vårt revolutionerande nätslipmaterial Mirka Abranet® var starten på en ny dammfri filosofi, som spred sig till nya slipmaterial och maskiner med samma syfte: förbättrad slipning.

Läs mer om Dust Control

Fördelar med dammfri slipning

Personalen är företagets viktigaste resurs. Mirkas sliplösningar minskar exponeringen för hälsovådligt slipdamm. Fördelarna med dammfri slipning är inte bara bättre hälsa och lägre risker, utan också högre lönsamhet.

Fakta om damm

Det farligaste dammet är damm med små partiklar. De kallas PM2,5 och kan tränga långt ner i lungorna. Mirkas dammfria lösningar fångar upp 99,97 % av de partiklar som är mindre än 0,3 µm.* 

  * Filtrering med HEPA (High Efficiency Particulate Air)

Ladda ned snabbguide om hälsa

Det här är Abranet®

Mirka Abranet-nätslipmaterial på en underlagsplatta med dammutsug

Mirka Abranet har en nätstruktur i stället för en konventionell baksida av papper. Det medför extremt effektiv avledning av damm från verktyget och ökar både arbetsmiljöns kvalitet och slutresultatet. Abranet-produkterna har utökats och täcker fler slipningsområden. Läs mer om vårt nätslipmaterial och våra dammfria lösningar i den här broschyren.

Ladda ned broschyr

Effektivitet

Verksamhetsfördelar med dammfri slipning

Mirkas guide för dammfri effektivitet

Dammavledning är det bästa sättet att effektivisera arbetsplatsen. En dammfri miljö minskar tiden till färdigställning vilket betyder färre persontimmar. Du kan i stället fokusera på det som är viktigt – mer tid till finisharbetet. 

Mindre stök och stress

Dammeliminering skapar ofta stress eftersom det tar lång tid att få bort allt. Dammfritt arbete ger dig både en ren arbetsplats och minskar stressen som är kopplad till slipningen. 

Ladda ned miniguide om effektivitet

För dammfri slipning

Dammutsug med effektiva dammsugare

Dagens slipmaskiner och slipmaterial blir allt effektivare och fokuserar på dammfria applikationer. Utvecklingen ställer högre krav på dammsugarna. Mirkas utbud av dammsugare och tillbehör tillgodoser kraven från såväl marknaden som från hälso- och skyddsmyndigheter. Våra dammsugare är framtagna för dammfri slipning med både elektriska och tryckluftsdrivna slipmaskiner samt för handslipstöd.

Läs mer om dammutsug för dammfri slipning

Visste du detta om förhindrande av damm?

En kvinna slipar en fönsterkarm med Mirkas dammfria system
Hur kan jag slipa utan att få damm överallt? Hur skyddar jag mig mot damm?

Damm bildas naturligt vid nästan all slipning och Mirka tar problemet på allvar. Med hjälp av dammutsug på verktyget kan dammet säkert ledas bort från arbetsytan innan det hamnar i luften, på huden, i lungorna eller på andra platser där du inte vill ha det. Mirkas dammsugare samlar dammet säkert i en påse som är enkel att tömma.

Varför är det viktigt att använda dammutsug i stället för att bara städa ytan oftare?

Det farligaste dammet är osynligt. Det kan sväva i luften länge och ansamlas i lungorna. Det har svävat runt länge innan det hamnar på ytorna.

Är allt damm lika?

Det finns olika typer av damm. Exempelvis kan lackrester vara mycket giftiga, och damm från hårda träslag är extremt skadliga vid långvarig inandning.

Behövs verkligen skyddsutrustning när dammfria verktyg används?

Mirkas dammfria lösningar avlägsnar nästan allt luftburet damm. Men skyddsutrustning behövs ändå för att skydda din hälsa. Läs instruktionerna från lokala myndigheter.

Kan alla slippapper användas med dammfria maskiner och dammsugare?

Ja och nej. Det finns passande slippapper, men för fullständigt dammfria prestanda krävs nätslipmaterial. Ju fler hål det finns i slipmaterialet, desto effektivare blir dammsugningen. Vi utvecklade Mirka Abranet som svar på önskemålet om effektiva slipmaterial med maximalt dammutsug.

Är dammfri utrustning också underhållsfri? 

För att dammfriheten ska bibehållas behöver filter, dammpåsar och slipmaterial i dammfria lösningar bytas ut regelbundet. Vi rekommenderar också att slipmaskinen rengörs regelbundet.

Vi ser alltid fram att höra från dig

Träffa våra kunder

Så här säger några av våra kunder om våra verktyg, slipmaterial och lösningar.

Kauhavan Puutyö, Finland

Mirkas dammfria lösningar

Kauhavan Puutyö har mer än 30 års erfarenhet av tillverkning och rekonstruktion av arbetsbänkar, och betjänar ett brett urval kunder. Tack vare Mirkas dammfria lösningar kan man nu samarbeta mer effektivt och få bättre resultat.

"52 timmar sparade varje år tack vare Mirkas lösningar. Mer tid att skapa något nytt."

Paint Pot Ladies, Storbritannien

Mirkas dammfria lösningar

Har du tröttnat på att känna dig som en snögubbe när du slutar jobba för dagen? Prova Mirkas dammfria sliplösningar och spara både tid och pengar. Sarah Hillberg från Paint Pot Ladies berättade för oss vad dammfri slipning innebär för henne.

”Det är inte bara toppen för mig, utan även för mina kunder, eftersom vi inte får något damm i lungorna.”

Milton Martin Toyota, USA

Mirkas dammfria lösningar

Ronnie Thomas, Collision Center Manager på Milton Martin Toyota berättade om hur bytet till Mirkas dammfria sliplösning sparar företaget både tid och pengar.

”Tidigare bytte vi luftfilter varje vecka, nu byter vi dem en gång i månaden.”

Pionjärer inom dammfri slipning

För över 20 år sedan uppfanns Abranet® som revolutionerade slipningen. Allt började med det här. 

Berättelsen om dammträdet:

Ren luft med Abranet

I Indien utgör luftföroreningar ett stort problem. Minskade utsläpp är helt avgörande för att öka luftkvaliteten, bland annat i Delhi. Men vi kan ta hjälp av träden i arbetet. Lokalt växande tempelfikus (Ficus religiosa) kan fånga upp omkring 27 kg damm om året.

Vår dammfria Abranet-lösning fångar upp ca 2,3 kg damm varje dag. Tillsammans med Give me trees planterar vi en tempelfikus i Delhi för varje 500:e Abranet-sliprondell vi använder per månad. 

De första träden planterades redan på våren 2019, och fler är på väg!

Läs mer om vårt miljöarbete på vår hållbarhetsplattform.

Upptäck våra andra produkter

Nätslipprodukterna

Nätslipmaterial är viktiga komponenter i Mirkas dammfria sliplösningar och finns med olika storlekar, former och grovlekar.

Läs mer om våra nätslipmaterial