Välj din plats

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

United States

South America

Brazil

Global

Global Site

Ytpreparering med Mirka OSP

Man som polerar en elbil

Maximera slipningsprestanda och sänk kostnaderna

Optimized Surface Preparation, i korthet OSP, är ett system som Mirka tagit fram och som ger dig kontroll över hela ytfinishprocessen. Den berör inte bara slipning utan optimerar slipningen för maximala prestanda i varje steg.

Med hjälp av Mirkas OSP-system tar du kommando i lackverkstaden och moderniserar alla dess aspekter. Systemet är en kombination med Mirkas typiska kännetecken, där toppmoderna slipmaterial samverkar för att förenkla helheten – inte komplicera den.

Med OSP får du en optimerad ytbehandlingsprocess med färre grovlekar inblandade – bara de grovlekar används som fungerar bäst i en standardiserad verkstadsprocess. Allt detta kompletteras med Mirkas maskiner, maskeringsmaterial, medel och expertis. Med OSP kan du använda effektivare processer med mindre slipmaterialåtgång och bättre utnyttjande av arbetstiden.

Spara upp till 90 % av de årliga energikostnaderna

Byt till ett elverktyg med effektiv borstlös motor och få möjlighet att spara upp till 90 % av den årliga energiförbrukningen.

Våtslipning av motorhuv med elektrisk slipmaskin

Spara tid och få bättre finish


Med OSP kan du minska slipningsprocesstiden med upp till 30 %. Med det enkla OSP-systemet kan du minska förbrukningen av slipmaterial i samma omfattning – studier som utförts i verkstäder visar en minskad förbrukning av slipmaterial på 32 %.

För att uppnå ett effektivt arbetsflöde i verkstaden krävs en standardiserad reparationsprocess. Med OSP utförs rätt reparation i tid, vilket har en positiv inverkan på kundnöjdhet.


Optimerat grovlekssortiment

Mirkas OSP-slipmaterial är tydligt märkta med siffror, och det blir enkelt att se vilken rondell eller remsa som ska användas i varje steg. Nummer 1 används för lackborttagning, nummer 2 för övergångar, nummer 3 för preparering av reparationsområdet för primer genom repborttagning och utökning av övergången och nummer 4 för avslutande slipning.

Grova grovlekar från P80 till P180 finns i grupp ett, som följs av grupp två med grovlekar P222–280. Finare grovlekar på P320–400 finns i grupp tre och P500–600 i grupp fyra.

Minska slipmaterialförbrukningen med 1/3

Med det smidiga OSP-systemet kan du minska förbrukningen av slipmaterial väsentligt. Studier som utförts i verkstäder visar en minskad förbrukning av slipmaterial på 32 %.

Fördelar med OSP

  • Enkelt system – lätt att lära sig, förstå och övervaka, ökar kvaliteten och minskar antalet omarbetningar
  • Dramatiskt högre snabbhet och effektivitet sparar tid vid varje jobb för högre produktivitet och lönsamhet
  • Mer kontroll minimerar arbetsområdet och minskar risken för överslipning
  • Standardiserade stegvisa processer ger förutsägbar och konsekvent kvalitet
  • Verktyg används för komplettering av fler processer, vilket ytterligare ökar hastigheten och minskar uttröttningen
  • Ergonomiska verktyg är lättare styra och använda under lång tid
  • Nätslipningstekniken eliminerar i stort sett alla skador från dammklumpar och skapar ett jämnt och konsekvent slipmönster
  • En dammfri verkstad är renare och innebär lägre risk för damm i lackeringen för minskat behov av borttagning av dammkorn

Mindre grovlekssortiment, enkla numrerade processteg 1-2-3-4

Förmågan att följa tydliga systemparametrar ökar kvaliteten och minskar mängden onödiga omarbetningar

Slipning av hörn på motorhuv

Spara pengar med Mirkas eldrivna maskiner


Studier visar att ett enda tryckluftsdrivet verktyg i en professionell verkstad kan dra ström för tusentals euro per år på grund av de förändrade elkostnaderna. Byt till en eldriven maskin med en effektiv borstlös motor och ta chansen att minska energiförbrukningen och kostnaden med 90 procent.

Med samma mängd energi kan du alltså driva tio eldrivna maskiner i stället för bara en enda tryckluftsmaskin.

Läs mer om Mirkas maskiner

Espace Carrosserie 94, Frankrike

Mirkas dammfria lösningar

Vill du effektivisera verkstadens slipverksamhet, samtidigt som du sparar pengar på slipmaterial? Det är precis vad Mirkas OSP-system har gjort för Christophe Compiègne på Espace Carrosserie 94 i Frankrike. Han arbetar som karossbehandlare/lackspecialist.

”Mirka ligger före resten av marknaden och när det gäller OSP-systemet är avståndet dessutom stort. OSP-slipmaterialen är mindre benägna att sättas igen, vilket gör att man kan använda dem längre och dessutom får en finare yta.”

Fix Auto, USA

Mirkas dammfria lösningar

En renare verkstad ger friskare medarbetare och en bättre arbetsmiljö. Marc Milot, chef hos Fix Auto gillar att deras verkstäder nu är dammfria.

”Det är helt klart en av våra bästa investeringar. Vi har kunnat sänka våra kostnader för slipmaterial. De håller lite längre. Utsugssystemet fungerar utmärkt. Som helhet är alla väldigt glada över att de inte är täckta av damm varje dag.”

Vill du ha mer information?

Kontakta oss

Kontakta oss, så besvarar vår expertkundservice dina frågor.

Gå till kontaktformuläret