Välj din plats

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

United States

South America

Brazil

Global

Global Site

Registrera dig för utökad garanti

2+1 års garanti

Mirkas garanti för maskiner

Alla Mirkas maskiner har två års garanti från inköpsdatumet och täcker material- och tillverkningsfel. Om du registrerar din Mirka-maskin inom 30 dagar från köpet får du ytterligare ett års garanti.

OBS: Om verktyget används industriellt i kontinuerlig drift gäller garantin i ett år.

För att verktygsgarantin ska gälla måste verktyget användas, underhållas och manövreras enligt instruktionerna för säkerhet och användning. Men om ett problem uppstår i Mirka-maskinen på grund av material- eller tillverkningsfel så reparerar Mirka din maskin utan kostnad enligt garantivillkoren.

Garantiregistrering

Du kan registrera din Mirka-maskin genom vår portal myMirka Online. Du skapar ett konto, loggar in och följer sedan instruktionerna i myMirka. Tryck på knappen Registrera ditt verktyg för att komma dit. Garanticertifikaten gäller specifika maskiner och kunder, vilket betyder att varje verktyg måste registreras separat och att garantin inte kan överföras till andra personer eller företag.

Registrera ditt verktyg

Skicka en garantireklamation

Om du vill skicka en begäran om garantireparation kontaktar du din Mirka-återförsäljare eller din lokala Mirka-kundsupport. En garantireklamation måste skickas under garantiperioden och så snart som möjligt från det att felet eller problemet upptäcktes. 

Ett giltigt inköpskvitto eller en giltig faktura ska medfölja verktyg som returnerats för garantireparationer. Vid reparationer under den extra ettåriga garantitiden måste verktyget kompletteras med ett giltigt kvitto eller en giltig faktura samt ett giltigt certifikat för den förlängda garantin.

Eftermarknad och service

Mirka samarbetar med professionella behöriga servicecenter lokalt och regionalt. För att verktygsgarantin ska fortsätta gälla och verktyget ska fungera optimalt och säkert måste verktygen med Mirkas varumärke servas av ett auktoriserat Mirka-servicecenter. Kontakta Mirkas kundservice eller din Mirka-återförsäljare, om du behöver uppgifter om ditt lokala auktoriserade Mirka-servicecenter.