Välj din plats

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

United States

South America

Brazil

Global

Global Site

Fördelarna med elektriska verktyg VS pneumatiska verktyg

Borde jag byta till elektriska verktyg?

När det kommer till slipning och polering har pneumatiska verktyg länge visat sitt värde. Nu kan det däremot vara dags att överväga att gå över till elverktyg.

Mirka har under de senaste decennierna arbetat med att introducera elektriska och batteridrivna slipmaskiner och polermaskiner till applikationer där pneumatiska verktyg traditionellt har regerat. Tack vare kraftfulla och smidiga elmotorer har Mirka-verktygen bevisat sitt värde i dessa applikationer.

Det är inte bullret som gör jobbet

Tyst kraftfullhet

Jämfört med pneumatiska verktyg är det betydligt tystare att använda elverktyg med borstlösa elmotorer. Vid sliparbeten, såsom att ta bort rost eller rensa upp svetsfogar, kan operatören utsättas för höga ljud under längre perioder, vilket gör hörselskydd extra viktigt. Med ett tystare elverktyg kan ljudnivåerna sänkas avsevärt, vilket minskar risken för yrkesmässig hörselskada.

Rörelsefrihet

Testa batteridrivet

I applikationer där rörelsefrihet värdesätts är det möjligt att arbeta helt batteridrivet med Mirkas elverktyg. Mirka tillverkar batteridrivna slipmaskiner och polermaskiner som frigör operatören från restriktiva sladdar och slangar, vilket gör att de helt kan fokusera på jobbet.

När du slipar på svåra platser i en obekväm position kan Mirkas elektriska verktyg, som den kompakta batteridrivna slipmaskinen Mirka ANGOS, göra skillnad och förvandla ett stressigt jobb till ett snabbt arbete så att du snabbare kan gå vidare till nästa fas.

Läs mer om Mirka ANGOS

Energikostnaderna stiger - sänk kostnaderna med elverktyg

Spara energi

Genom att byta till ett elverktyg med en effektiv borstlös motor finns det potential att spara så mycket som 90 % av energin på årsbasis jämfört med att använda pneumatiska verktyg. Under de senaste åren har detta visat sig vara en mycket viktig del av kostnadsbesparingar vid professionell användning, eftersom det med samma mängd energi är möjligt att köra tio elverktyg jämfört med bara ett enda pneumatiskt elverktyg.

Det innebär att få tio jobb gjorda med samma mängd energi – och särskilt när energikostnaderna har stigit kraftigt är fördelarna ännu större. Med elverktyg finns det heller inga kostnader för att underhålla en kompressor som pneumatiska verktyg kräver.
Observera att vid beräkning av energikostnader att använda ditt eget energipris i ekvationen.

Beräknade årliga besparingar


Vi använder ett företag som exempel där en slipmaskin används året runt, 20 dagar i månaden, fyra timmar per dag. En likvärdig pneumatisk slipmaskin kräver en kompressor som producerar minst 400 liter/min. Detta kan uppnås med en 3,6kW kompressor.

Besparingar per år: 1248 EUR (räknat utifrån energipris 40 cents/kWh)

Beräknad energiförbrukning och kostnad med ett elektriskt Mirka DEROS-verktyg

Effekt 0,35 kW x 4,0 timmar x energikostnad (0,40 €/kWh) = 0,56 € per dag

20 arbetsdagar per månad = 11,20€ per månad12 månader= 134€ per år

Beräkna dina energikostnader

Energibesparingskalkylator

Lätt att byta batterier

Minimera driftstopp

Med batterier som är enkla att byta och snabba att ladda upp hålls stilleståndstiden med batteridrivna verktyg till ett minimum. Det tar lika lite tid som att byta ett slipmaterial som det gör att byta ett batteri från ett tomt till ett fulladdat, och Mirkas 10,8V Li-ion-batterier tar bara 45 minuter att ladda, vilket minskar stilleståndstiden ytterligare.

Förutom Mirka ANGOS batteridrivna slipmaskin erbjuder Mirka flera batteridrivna verktyg för slipning och polering, speciellt för punktreparationer och efterbehandling.

Läs mer om Mirkas batteridrivna verktyg

Övervaka din exponering för vibrationer

Fördelarna med att vara uppkopplad

Ytterligare en viktig fördel med Mirkas elverktyg är deras Bluetooth-anslutning. Genom att använda myMirka-appen får operatören en chans att övervaka sina dagliga vibrationsnivåer för att minska risken för arbetssjukdomar orsakade av konstant vibration.

Elverktyg fungerar också smidigare med mindre vibrationer, förutsatt att de hålls i gott skick och justeras för att förhindra obalans.

Läs mer om myMirka