Välj din plats

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

United States

South America

Brazil

Global

Global Site

Karriärer på Mirka

Vår framgång drivs av våra medarbetare

Varför Mirka?

På Mirka vet vi att vår personal spelar en central och aktiv roll på vägen mot framgång. Kunnig och motiverad personal är en förutsättning för att nå våra mål.

Det är därför vår personalfilosofi bygger på följande hörnstenar:

Deltagande – Vi strävar efter öppen kommunikation på alla nivåer inom företaget och vi vill ge våra medarbetare möjlighet att delta i planering och genomförande av den egna avdelningens verksamhet.

Beslutsamhet – Vi har tydliga mål, och genom att arbeta målmedvetet tillsammans enligt företagets strategi kan framtidsvisionerna bli verklighet.

Motivation – Vi vill se vår personals arbete som en stimulerande och energigivande utmaning som höjer vår kreativitet och motivation.

Mirka production workers

Personlig utveckling – Personalens kompetens är en viktig faktor i vår verksamhet och vi erbjuder våra medarbetare många möjligheter att utveckla sin kunskap och yrkesskicklighet.

Ledarskap – Du kan alltid förvänta dig att din chef tar hand om din personliga utveckling och behandlar alla lika.

Trygg och trevlig arbetsmiljö – Vi tar väl hand om våra medarbetare och vill erbjuda en säker arbetsmiljö, en trevlig arbetsgemenskap och intressanta fritidsaktiviteter.

Detta är vår väg, Mirka Way, och det kan också bli din väg.

Vill du vara en del i vår framgångssaga?

Företagsansvar

Företagsansvaret spelar en nyckelroll i hur vi bedriver vår verksamhet på Mirka. I våra företagsvärderingar beskriver vi hur all vår verksamhet drivs i en ansvarsfull, engagerad, innovativ och respektfull anda.

Läs mer