Välj din plats

Asia/Pacific

Europe

North America

South America

Global

Mirka® AutoChanger för robotslipning

Automatiskt slipsystem för Mirka Automation

Mirka® AutoChanger är en smart robotiserad lösning för att byta slipmaterial i en automatiserad process. Fokusera på ditt arbete medan Mirka AutoChanger hanterar sliprondeller med precision.

Omedelbart byte av sliprondeller

Automatiskt byte av slipmaterial

Effektiva byten av slipmaterial är en avgörande del av en automatiserad slipprocess, för att säkerställa att sliprondellen alltid ger de bästa slipresultaten.

För detta ändamål har Mirka utvecklat ett speciellt AutoChanger-system för att fungera tillsammans med Mirka AIROS 650CV och AIROS 350CV robotsliphuvuden.

Anpassad för 77mm och 150mm abrasives

Hur Mirka AutoChanger fungerar

Mirka AutoChanger är tillgänglig för både 77 mm och 150 mm sliprondeller. Mirka AutoChanger är en naturlig del av ett Mirka Automations robotslipsystem.

Robotsliphuvudet är programmerat att plocka upp ett nytt slipmaterial från AutoChanger-magasinet laddat med slipmagasin. Flera slipmagasin kan monteras sida vid sida: varje Autochanger-magasin rymmer 150 sliprondeller. En säkerhetsbrytare indikerar när det förpackade slipmagasiner är korrekt på plats.

Efter att ha utfört slipjobbet under det specificerade antalet gånger, kasserar sliphuvudet slipmaterialet med en speciell borttagningsmodul och ersätter det igen med ett nytt slipmateriall. Slipprocessen upprepas ständigt med ett nytt slipmaterial utan fel.

Ladda ner bruksanvisning

Modulär automation

Mirka AutoChanger är en modulär lösning designad för automatiserat utbyte av sliprondeller i en mängd olika industriella slipapplikationer.

Flexibel installation

Oöverträffad flexibilitet möjliggör sömlös integration med både nya och befintliga kundlösningar. Anpassa systemet för att passa dina unika behov.

Viktig säkerhet

Säkerhet är kärnan i Mirka AutoChanger. Systemet säkerställer att verksamheten inte bara är effektiv utan även säker för användaren, vilket minskar risken för olyckor med ett system som prioriterar användarens välbefinnande.

Framtiden för slipningseffektivitet

Kliv in i framtiden för slipning med Mirka AutoChanger. Upplev en revolutionerande lösning som optimerar effektivitet, produktivitet och precision i dina industriella slipapplikationer.

Säkerställ en korrekt utförd integration

Installation av Mirka AutoChanger

Följ dessa enkla steg för en korrekt installation och integration av Mirka AutoChanger, från montering av slipmagasin och slipmaterialsborttagare till installation av pneumatik- och kommunikationssatser.

AutoChanger-moduler:

  • Magasin 77mm, eller
  • Magasin 150mm (max 4 magasin av båda typerna kan installeras)
  • Borttagare 
  • Pneumatskt kit
  • Kommunikationssats
  • Strömförsörjning (inkluderad i kommunikationssatsen)

En korrekt utförd installation kommer att ge en konsekvent och pålitlig försörjning av färska slipmaterial i din robotslipapplikation.