Välj din plats

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

United States

South America

Brazil

Global

Global Site

20 april 2023

Mirkas nya byggnad i Jakobstad kommer att utrustas med en hybridenergilösning. Målet är att uppnå största möjliga utsläppsminskningar när det gäller fabrikens energiförbrukning.

I samband med utbyggnaden av Mirkas fastighet i Jakobstad kommer även en hybridlösning att implementeras för uppvärmningen av den nya byggnaden. Centralt i lösningen är utnyttjandet av geoenergi, det vill säga värmeenergi lagrad i marken. För detta har 115 geoenergibrunnar borrats i området, som sträcker sig ner till ett djup av 340 meter.

Geoenergin kompletteras med två stora vatten-luftvärmepumpar, solpaneler, samt fjärrvärme för de kallaste perioderna.
”Vårt mål är att minimera våra koldioxidutsläpp. Denna lösning kommer att innebära en årlig minskning av utsläppen på 900 ton, vilket är en betydande förändring”, säger projektkontorschef Jari Lemberg.

Värmepumparna kommer att användas under sommaren för att kyla ned fastigheten. I samband med detta samlas och lagras värmen i geoenergifältet och används sedan för uppvärmning på vintern.

Projektet med energilösningen genomförs tillsammans med energibolaget Adven. Mirka har arbetat med företaget i över 20 år och Adven agerar idag som energipartner för Mirkas fabriker i Jeppo och Oravais.

”Samarbetet med Adven har fungerat bra och därför var det naturligt att även involvera dem i projektet i Jakobstad. Lösningen i sig är väldigt intressant och ett fint exempel på hur man skapar hållbara energilösningar i största möjliga utsträckning”, säger Mirkas vd Stefan Sjöberg.

Läs mer om Mirkas arbete för hållbarhet