Välj din plats

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

United States

South America

Brazil

Global

Global Site

20 april 2023

Den här veckan träffas medlemmar i FEPA (Federation of European Producers of Abrasives) i Helsingfors för en gemensam konferens och ett årsmöte.

Europeiska slipmaterialstillverkare har organiserats under paraplyorganisationen FEPA sedan 1955 och 90 % av de europeiska slipmaterialstillverkarna tillhör nu denna sammanslutning.

Medlemmarna i FEPA samarbetar med bland annat standardisering, säkerhet och hållbarhet och arbetar därmed tillsammans för att främja branschen.
SEAM-programmet (Sustainable European Abrasive Manufacturers) som lanserades av FEPA i februari 2020, syftar till att främja hållbar utveckling vid tillverkning av slipprodukter i Europa. Det innebär framför allt ett engagemang för produktion och logistik med minsta möjliga miljöpåverkan. Tjugo europeiska företag deltar i programmet, inklusive de finska företagen Mirka Oy och Levanto Oy.
”Det är viktigt för Mirka att utveckla så miljövänliga lösningar som möjligt och det har varit en del av vår företagskultur i många år”, säger Stefan Sjöberg, Mirkas vd och avgående ordförande i FEPA.
”Vi utvecklar lösningar som lägger minsta möjliga belastning på slutanvändaren, med hänsyn till både arbetarskydd och miljöfrågor.
”Dessutom används resurser så ekonomiskt och hållbart som möjligt i tillverkningsprocesser. Vi kräver också att våra partner och leverantörer tar ansvar i sin verksamhet, fortsätter Patrick Sandman, vd och koncernchef för Levanto Oy.

Efter ett uppehåll på grund av covid-19 träffas medlemmar av FEPA denna vecka i Helsingfors för en gemensam konferens och ett årsmöte, med främst fokus på miljöfrågor. Talen kommer att ta upp frågor som arbetarskydd, grön omställning och taxonomi. Även den nya ordföranden för FEPA, som tar över efter Stefan Sjöberg som avgår, kommer att presenteras.

Läs mer om Mirkas arbete för hållbarhet