Välj din plats

Asia/Pacific

Australia

China

India

Japan

Middle East

Singapore

Thailand

Turkey

Europe

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Norway

Poland

Sweden

Spain

United Kingdom

Netherlands

North America

Mexico

United States

South America

Brazil

Global

Global Site

Italienska URMA Rolls sällar sig till Mirka-familjen

11 maj 2023

Den 29 april 2021 slutförde Mirka förvärvet av 100 % av aktierna i Superabrasive Dressing Rolls-tillverkaren URMA Rolls s.r.l.

Förvärvet är en integrerad del av Mirkas strategi att expandera verksamheten inom området för superslipmedel och sliplösningar och representerar för Mirka en utmärkt möjlighet att ytterligare expandera sin Precision Industry-verksamhet globalt.

URMA Rolls s.r.l., baserat i Turin, Italien, är en ledande tillverkare av diamantförbandsrullar och CBN-hjul. Företaget har under de senaste 30 åren utvecklat en unik tillverkningsprocess för att säkerställa extrema toleranser på rullar ner till en mikrometer. Typiska applikationer är till exempel tillverkning av lager, precisionsdelar, motordelar och flygkomponenter.

Det är Mirka Group-bolaget Cafro S.p.A. som har förvärvat aktierna i URMA Rolls.

”Förvärvet av URMA Rolls är ett perfekt komplement i den portfölj vi nu bygger inom precisionsslipning. Mirkas och Cafros kunder kommer att se fördelen med ett brett och komplett utbud av ytbehandlings- och sliplösningar” förklarar Mario Mancina, Cafros VD.

Mancinas åsikter delas av Mirkas vd Stefan Sjöberg.

”URMA Rolls och Cafros specialiserade kunskaper och tillverkningsförmåga är en utmärkt matchning med Mirkas globala marknadsnärvaro. Vi arbetar för närvarande också med att utöka portföljen till konventionella keramiska slipskivor för att komplettera den ytterligare.” ”När vi välkomnar URMA Rolls till Mirka-gruppen är vi verkligen glada över de nya möjligheter vi kan skapa tillsammans” säger Sjöberg.

Läs mer om URMA Rolls