Vi tror att du är i United States. Vill du gå till den lokala webbplatsen?

Välj din plats

Asia/Pacific

Australia

English

China

中文

India

English

Japan

日本語

Middle East

English

Singapore

English

Thailand

ไทย

Turkey

Türkçe

Europe

Czech Republic

Čeština

Denmark

Dansk

Finland

Suomi Svenska

France

Français

Germany

Deutsch

Italy

Italiano

Norway

Norsk

Poland

Polski

Sweden

Svenska

Spain

Español

United Kingdom

English

Netherlands

Nederlands

Belgium

Nederlands

North America

Mexico

Español

United States

English

South America

Brazil

Português

Global

Global Site

English

Mirka och den finska industrin investerar tillsammans 200 miljoner euro i nettokoldioxidnegativa lösningar

11 maj 2023

Snabb ekonomisk tillväxt, urbanisering och överdriven materialanvändning utgör ett betydande hot om ett ökande tillverkningsfotavtryck. Trots detta ser Mirka möjligheten att i samarbete med den finska industrin utveckla nya innovativa lösningar som stöd för den gröna omställningen. Syftet är att skapa ett tvärindustriellt ekosystem som kan utveckla lösningar för återtillverknings- och byggindustrin, vilket bidrar till en negativ koldioxidpåverkan netto. Business Finland har godkänt 10 miljoner euro i utvecklingsstöd för Mirka SHAPE-projektet i utmaningstävlingen, samt 20 miljoner euro till ekosystemföretagen som är knutna till projektet. Detta projekt är unikt och det första av sitt slag i Finland.

I framtiden kan Mirkas ytbehandlingslösningar och SHAPE-ekosystemet tillsammans minska den europeiska industrins koldioxidavtryck med 100 Mt, vilket skapar exportmöjligheter värda flera miljarder för den finska industrin. Totalt kommer Mirkas, Business Finlands och den finska industrins investering i att utveckla nettokoldioxidnegativa lösningar att vara cirka 200 miljoner€ under de kommande fem åren.

– Tillväxten för återtillverkning förväntas uppgå till 90 miljarder kronor€ i Europeiska unionen senast 2030. Vi vill vara en del av detta, axla vårt ansvar och bidra till att vidareutveckla den cirkulära ekonomin. Vi är mycket glada över finansieringen som beviljats av Business Finland. Tack vare detta kan vi nu starta SHAPE-projektet i samarbete med den finska industrin och forskningsfältet. Projektet skapar en utmärkt möjlighet för hela ekosystemet att utveckla nya innovativa återtillverkningslösningar, skapa nya jobb och stärka den finska industrins konkurrenskraft under de kommande åren, säger Mirkas vd Stefan Sjöberg.

Rent konkret kommer Mirka SHAPE-projektet att koncentrera sig på fyra områden, vilka tillsammans möjliggör återtillverkning och konstruktionslösningar som är nettoutsläppsnegativa:

 1. Hållbara materiallösningar i produktionen
  Användning av återvinningsbara och biobaserade råvaror, t.ex. träbaserade ersättningar för plast.
 2. Lösningar för reparation, återanvändning och återtillverkning
  Förlänger produktens livslängd, t.ex. genom innovativa ytbehandlingslösningar.
 3. Öka cirkuläriteten
  Att hitta nya sätt att utnyttja biprodukter från tillverkningsprocesser, t.ex. utnyttja avfall som skapas från ytbehandling.
 4. Intelligens genom hela värdekedjorna
  Utveckla mät- och analyslösningar för produktlivscykelhantering.

 

– En utvecklingsinriktning inom projektet kan till exempel vara att hitta nya sätt att förvandla biprodukterna, alltså slöseriet med dagens ekosystem till framtidens råvaror. Å andra sidan kan det handla om att förlänga livslängden på en produkt genom att utnyttja nya och innovativa reparationsmetoder. Mirkas kärnkompetens inom ekosystemet är vidareutveckling av ytbehandlingsteknologier. Enkelt uttryckt är syftet med ekosystemet att skapa omtillverknings- och bygglösningar som gör det möjligt att reparera en produkt så att det inte längre är nödvändigt att tillverka en ny. Detta kräver ekodesign genom hela värdekedjan. Resultatet är en hållbar vara och en nettokoldioxidnegativ tillverkningsprocess, säger Mirkas forsknings- och utvecklingsdirektör Mats Sundell.

Mirka är drivkraften i projektet och det omgivande ekosystemet består av tiotals aktörer från småskaliga industrier till stora företag, forskningsinstitut och universitet. Lanseringsevenemanget för projektet kommer att äga rum under våren 2023.

– Samarbete utanför branschgränserna är en naturlig del av Mirkas företagskultur. Nu bjuder vi gärna in alla företag och forskningsorganisationer som delar vår vision att ta del av detta utvecklingsprojekt och bygga upp hela ekosystemet, säger Sundell.

Business Finland delar Mirkas uppfattning.
– Mirka har under lång tid varit en föregångare i branschen och drivit utvecklingsprojekt för innovation och internationell tillväxt. Den här typen av företag är mycket viktiga för Finland, de är grunden för vår industriella konkurrensfördel. Nu är en naturlig fas för Mirka att få den så kallade ledande företag-statusen och ta ett starkt ledarskap i att forma ekosystem för den gröna omställningen inom sitt område av tillverkningsindustrin, säger Account Lead Ulf-Erik Widd på Business Finland.

Kontaktuppgifter

För mer information, kontakta:

VD Stefan Sjöberg, telefon +358 20 7602 631
Forsknings- och utvecklingsdirektör Mats Sundell, telefon +358 40 094 8019

Kort om Business Finland

Business Finland är en offentlig organisation som tillhandahåller internationaliserings- och finansieringstjänster till företag, påskyndar hållbar tillväxt samt skapar välstånd och välbefinnande för det finländska samhället. Business Finland hjälper kundföretag att växa och lyckas globalt, utveckla lösningar för framtiden och djärvt förnya sin affärsverksamhet. Syftet är att främja samverkan mellan företag och forskargrupper så att nya satsningar kan utvecklas till internationella affärsekosystem.

 

Kort om Business Finland-utmaningstävlingen ”Veturi”

Varje år lanserar Business Finland utmaningstävlingar där företag med internationell verksamhet kommer överens om att lösa betydande framtida utmaningar och öka sina investeringar inom forskning, utveckling och innovation i Finland. Vinnaren kommer att leda ekosystem som består av olika stora företag och andra aktörer för att ytterligare stärka innovation inom sitt verksamhetsområde.