Vi tror att du är i United States. Vill du gå till den lokala webbplatsen?

Välj din plats

Asia/Pacific

Australia

English

China

中文

India

English

Japan

日本語

Middle East

English

Singapore

English

Thailand

ไทย

Turkey

Türkçe

Europe

Czech Republic

Čeština

Denmark

Dansk

Finland

Suomi Svenska

France

Français

Germany

Deutsch

Italy

Italiano

Norway

Norsk

Poland

Polski

Sweden

Svenska

Spain

Español

United Kingdom

English

Netherlands

Nederlands

Belgium

Nederlands

North America

Mexico

Español

United States

English

South America

Brazil

Português

Global

Global Site

English

Registrera dig för utökad garanti

2+1 års garanti

Mirkas garanti för maskiner

Alla Mirkas maskiner har två års garanti från inköpsdatumet och täcker material- och tillverkningsfel. Om du registrerar din Mirka-maskin inom 30 dagar från köpet får du ytterligare ett års garanti.

OBS: Om verktyget används industriellt i kontinuerlig drift gäller garantin i ett år.

För att verktygsgarantin ska gälla måste verktyget användas, underhållas och manövreras enligt instruktionerna för säkerhet och användning. Men om ett problem uppstår i Mirka-maskinen på grund av material- eller tillverkningsfel så reparerar Mirka din maskin utan kostnad enligt garantivillkoren.

Garantiregistrering

Du kan registrera din Mirka-maskin via knappen Registrera ditt verktyg nedan. Garanticertifikaten gäller specifika maskiner och kunder, vilket betyder att varje verktyg måste registreras separat och att garantin inte kan överföras till andra personer eller företag.

Registrera ditt verktyg

Skicka en garantireklamation

Om du vill skicka en begäran om garantireparation kontaktar du din Mirka-återförsäljare eller din lokala Mirka-kundsupport. En garantireklamation måste skickas under garantiperioden och så snart som möjligt från det att felet eller problemet upptäcktes. 

Ett giltigt inköpskvitto eller en giltig faktura ska medfölja verktyg som returnerats för garantireparationer. Vid reparationer under den extra ettåriga garantitiden måste verktyget kompletteras med ett giltigt kvitto eller en giltig faktura samt ett giltigt certifikat för den förlängda garantin.

Eftermarknad och service

Mirka samarbetar med professionella behöriga servicecenter lokalt och regionalt. För att verktygsgarantin ska fortsätta gälla och verktyget ska fungera optimalt och säkert måste verktygen med Mirkas varumärke servas av ett auktoriserat Mirka-servicecenter. Kontakta Mirkas kundservice i ditt land eller område, eller din Mirka-återförsäljare, om du behöver uppgifter om ditt lokala auktoriserade Mirka-servicecenter.