Villkor för Mirkas Maskinreparation

Vi erbjuder professionell service för dina Mirka-verktyg, både för fabrikationsfel som täcks av garantin samt för reparationer utanför garantin. 
För inskickade beställningar av verktygsservice erbjuder vi möjligheten att få verktyg upphämtade och återlämnade på angiven plats. Före hämtning och återlämning bör du ombesörja att verktygen är säkert förpackade och skyddade, med fraktsedeln fäst på förpackningen. Vi åtar oss inget ansvar för transportskador.  Alla  verktyg måste skickas var för sig till Mirka för att kunna spåras separat.

Reparation

Reparationsarbetet påbörjas när Mirkas Service Center mottagit verktyget. Reparationen utförs i enlighet med våra garantivillkor. Om reparationen inte faller inom våra garantivillkor får du en offert på kostnaden för reparationen. Vi påbörjar reparationen när du godkänt offerten. 
Alla verktyg testas med avseende på funkton och säkerhet innan de skickas tillbaka.

Kostnader

Kostnaden för reparationer utanför garantin faktureras enligt en fastställd prislista.

Betalningsvillkor

Våra offerter gäller i 14 dagar från och med offertdatumet. 
Verktygsreparationer faktureras i enlighet med priserna i offerten. Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatumet. Om betalning inte erhållits på förfallodagen kan en förseningsavgift tillkomma. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra på våra priser.

Kontakt

Vi håller dig informerad om hur reparationsarbetet fortskrider, och om det behövs ytterligare information kontaktar vi dig via de kontaktuppgifter du lämnat i din beställning av verktygsservicen.