{{ page.ImageAlt }}

Mirka Scandinavia

Mirka Scandinavia AB är ett helägt dotterbolag till Mirka Ltd. och förser de flesta sektorer på den nordiska marknaden med högkvalitativa slipverktyg och konceptlösningar. Mirka har  myntat uttrycket dammfri slipning och har i hög grad bidragit till en väsentligt förbättrad
arbetsmiljö.

Vi bearbetar alla segment med en högt specialiserad säljkår över hela landet och har huvudkontor med kundservice och administration i Karlstad. För slipning inom bilskadereparationer, trä- och möbelindustrin samt måleri erbjuder vi spetsprodukter som är mycket uppskattade av professionella användare. Vidare är vi en ledande leverantör av slipmaterial till järn-, färg- och bygghandeln.

Mirka Ltd.

Mirka Ltd. är världsledande inom slipmaterialteknologi och erbjuder ett brett sortiment  högklassiga slipprodukter, verktyg och hela slipsystem för speciella behov. Mirkas unika koncept med dammfri slipning i kombination med effektiva ytbehandlingsmetoder, erbjuder kunderna ett komplett slipsystem. 

Under många år i branschen har Mirka byggt upp en avancerad och målinriktad produktutveckling. Mirka är idag specialist på flexibla slipmaterial och leverantör av kompletta slipsystem som möjliggör dammfri ytbehandling.

Tack vare Mirkas Power Tools-avdelnings satsningar på nytänkande inom design och produktutveckling möjliggörs en snabbare utveckling av nya slip- och polermaskiner. I den helhetslösning som erbjuds kunderna, ingår förutom slipmaterial, ett brett urval av olika verktyg såsom slip- och polermaskiner, underlagsplattor, dammsugare samt polermedel av hög kvalitet. Med dessa produkter ger Mirka kunderna möjlighet till ett komplett, skräddarsytt slipsystem för deras egna behov.

Mirkas produkter tillverkas i Finland och över 97 % av produkterna säljs i mer än 100 länder runt om i världen. Mirka är ett globalt expanderande företag med 18 dotterbolag i Europa, Mellanöstern, Nord- och Sydamerika samt Asien. 

Vår verksamhet

Mirkas huvudkontor, forsknings- och utvecklingsavdelning finns i Jeppo, på Finlands västkust. Produktionsutrymmen finns i Jeppo, Oravais och Karis. Lagret för helfabrikat finns i Oravais. Därifrån exporteras Mirkas produkter till mer än 100 länder runt om i världen.

Dotterbolag finns i Storbritannien, Tyskland, USA, Sverige (med filialer i Norge och Danmark), Frankrike, Italien, Spanien, Mexiko, Brasilien, Singapore, Kina, Kanada, Turkiet, Indien, Belgien och Förenade Arabemiraten som upprätthåller en nära kontakt med kunderna på det lokala planet.

Ansvar för miljön

Miljöansvar är en naturlig del av Mirkas aktiviteter och produktutveckling. Vi försäkrar oss om att vi beaktar miljön i all vår verksamhet genom miljöledningssystemet ISO 14001.

Redan i planeringsskedet tänker vi på miljöfrågor och återanvändning. Vi strävar inte enbart efter att tänka på den miljöpåverkan vår egen verksamhet har, utan vi samarbetar även med våra underleverantörer för att uppmärksamma miljöpåverkan i alla skeden av planerings- och produktionsprocessen. Vår miljöpolitik innebär också att utrustningen och slipmaterialen som tillverkas av Mirka måste hålla länge, och därför är ett mål inom vår produktutveckling att göra dem ännu mera hållbara. Detta innebär att mängden avfall blir ännu mindre. 

Vi försöker hela tiden att förbättra arbetsmiljön för våra kunder samt att utveckla de ergonomiska egenskaperna hos våra produkter. Det dammfria slipmaterialet Abranet® som utvecklats och patenterats av Mirka, utgör en stor förbättring av arbetsmiljön och ger minskad miljöpåverkan. Abranet förbättrar radikalt de traditionellt krävande arbetsförhållandena i fabriker och målerier genom att vid slipning minska mängden farligt damm i luften. Eftersom arbetarna inte utsätts för damm, blir kraven på luftväxling mindre och det i sin tur sparar energikostnader.

Ekologiskt tänkande och fortsatt utveckling är våra principer både då vi väljer råmaterial och då vi planerar strukturen på våra produkter. I de flesta fall är en miljövänlig produktionsprocess också ekonomisk, effektiv och säker. Det är sådana processer som vi vill utveckla och arbeta med.

Dedicated to the finish

Mirkas motto, ‘Dedicated to the finish’, säger allt om företagets höga krav. Vi ställer höga krav på oss själva, vår omgivning , våra produkter och innovationer. Detta är hemligheten bakom vår framgång. Mirkas personal uppmuntras att kontinuerligt ifrågasätta traditionella lösningar och att genom ett kreativt tänkande utveckla unika lösningar, vilket ger kunderna en klar fördel. Mirkas nätslipkoncept gör oss till den första slipmaterialtillverkaren i världen som utvecklat en dammfri slipmetod som faktiskt uppfyller kraven – att slipa utan damm!

Mirka är också det första företaget inom slipmaterialbranschen som erhållit två av de  viktigaste kvalitetscertifikaten – kvalitetscertifikatet ISO 9001:2000 och miljöcertifikatet ISO 14001.

Mirkas produkter tillverkas i Finland och över 97 % av produktionen säljs i fler än 100 länder runt om i världen. Mirka har dotterbolag i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien.

 

Innovativa produkter

Mirkas satsningar på produktutveckling och en effektiv produktion har gjort det möjligt att erbjuda ett stort sortiment tekniskt förstklassiga slipmaterial, enskilda verktyg och tillbehör, samt hela slipsystem för speciella applikationer. Dessa bidrar till en ökad effektivitet, ett perfekt slutresultat och kostnadseffektivitet för våra kunder.

Vårt omfattande sortiment innehåller unika och patenterade produkter så som Abralon® och Abranet®. Båda har snabbt blivit respekterade begrepp inom slipmaterialbranschen. Dessa innovativa produkter har redan ändrat många människors uppfattning om slipning.

Då effektiviteten maximeras och kostnaderna minimeras, är det lätt att förstå varför Mirkas sortiment lämpar sig för de mest krävande användningsområden.

Mirka är definitivt "den perfekta sliplösningen"!

 

Mirkas historia

Mirka grundades i Helsingfors 1943 av ingenjör Onni Aulo. De krigstida förhållandena och tekniska problem gjorde att produktionen kunde startas först i januari 1946. Trots svårigheterna och den dåtida ransoneringen lyckades Onni Aulo inom ett knappt halvår lära sig att behärska produktionsprocessen, vilket måste ses som stor framgång. Efter många olika skeden och varierande ekonomiska framgångar flyttade företaget år 1962 till Kiitola fabriksfastighet i Jeppo. Oy Keppo Ab köpte Mirka år 1966 och 1973 fusionerades företagen.

Redan i början av 1960-talet exporterade Mirka en stor del till USA. Leveranser gick också till bl.a. England och Island. I slutet på 70-talet utgjorde exporten 54 % av omsättningen. För att kunna klara sig på den internationella marknaden måste man frångå de billiga bulkprodukterna och satsa på produktutveckling och högklassiga industriprodukter. 1969 fick man fram de första högklassiga produkterna och samtidigt inleddes tillverkningen av självhäftande rondeller, vilka då utgjorde den viktigaste produktgruppen.

För att kunna tillverka de nya produkterna behövdes en bättre maskinpark och större utrymmen och därför beslöt man 1972 att investera i en modern fabrik. Fabriken stod klar följande år.

År 1977 flyttades en del av produktionen till Oravais och fabriken där har gradvis byggts ut, senast 2003. Fabriken i Jeppo har byggts ut i etapper under 80- och 90-talen.  Höglagret, eller det s.k. Jumbo-tornet,som är Mirkas landmärke i Jeppo, blev klart 1996. I september 2004 invigdes den nyaste byggnaden, hall 9, samt kontorsutrymmen.

De första egna försäljningsbolaget grundades 1979 i England och 1980 i Tyskland. I USA grundades ett dotterbolag 1985, sedan följde Sverige och Frankrike 1992, Italien 1995 och Spanien 2003, Mexiko 2005 och Brasilien 2006. Ett exportkontor grundades 1996 i Malaysia och flyttades 2000 till Singapore. Idag är det ett dotterbolag som administrerar hela Asien och Stillahavsområdet.  År 2006 startades en agentur i Shanghai, Kina. Agenturen i Kina blev ett självständigt dotterbolag år 2008. År 2009 grundades ett nytt dotterbolag i Kanada och dotterbolaget i Sverige ändrades till Mirka Skandinavia med filialer i Norge och Danmark. Det nyaste dotterbolaget grundades 2010 i Indien för att stärka Mirkas position i Asien.

Idag är Mirka ett internationellt företag som hör till KWH-koncernen. KWH-koncernen bildades 1984 när Oy Keppo Ab köpte hälften av aktierna i Oy Wiik & Höglund Ab. KWH-koncernen är idag en välkänd aktör i den internationella företagsvärlden.

 

KWH-koncernen

KWH koncernen är ett globalt, familjeägt finländskt företag som producerar och marknadsför plastprodukter, slipmaterial och verktyg samt erbjuder logistiktjänster.
www.kwhgroup.com

KWH Pipe Utvecklar, tillverkar och marknadsför högklassiga plaströr och rörsystem till VA- och VVS- branschen. Bolaget erbjuder miljövänliga produkter, preisolerade rörsystem samt specialmaskiner och produktionsteknologi. http://www.prevex.com

KWH Mirka Utvecklar och tillverkar slipmaterial och moderna slipmaskiner som erbjuder en klar fördel för användarna. Nätslipning är en revolutionerande dammfri sliplösning från Mirka. www.mirka.com

KWH Logistics Marknadsför kundspecifika logistisktjänster. Backman-Trummer erbjuder internationella flyg-, landsvägs- och sjöfrakter, stuveri- och lagringsverksamhet. KWH Freeze är Finlands ledande kommersiella fryslagringsföretag. www.backman-trummer.fi

KWH Invest I divisionen ingår KWH Plast, som tillverkar förpackningsfilmer och formsprutade livsmedelsförpackningar samt etiketter och Prevex som producerar VVS-produkter och kundspecifika komponenter. Prevex är marknadsledare på vattenlås för diskbänkar i Skandinavien. www.kwhplast.com www.prevex.com