Dammfri perfektion

Med Abranet har Mirka lyckats med något som många andra har gått bet på – att utveckla ett helt jämnt slipnät. De tusentals hålen ger ett suveränt dammutsug. Det maximala avståndet från varje slipkorn till närmaste dammutsug är endast 0,5 mm. Den här smarta strukturen ger många fördelar.

Med Abranet avlägsnas dammet från området mellan slipmaterialet och den slipade ytan, vilket innebär att slipkornen avverkar ytan mer effektivt.

Eftersom dammet hela tiden sugs ut blir slipningen i det närmaste dammfri. Genom att hålla slipmaterialet och slipytan konstant dammfria förlänger man livslängden på slipmaterialet. Om slipmaterialet får behålla sina aggressiva egenskaper över hela ytan blir slipningen jämnare och effektivare, vilket ger ett bättre slutreslutat. Eftersom du alltid kan se vad du slipar får du bra kontroll över arbetet och kan till exempel undvika överslipning.

Abranet är lösningen på många problem, som exempelvis pillerbildning och igensättning. Eftersom dammet inte samlas i klumpar på sliprondellen i samma utsträckning som tidigare, är det ingen risk att slipdammet byggs upp och bildar spår på slipytan eller sätter igen rondellen och därmed försämrar slipeffekten.

Andas in den nya världen HÄLSA

Damm är farligt på många sätt. Damm från glasfiber, kolfiber, aluminium och hårda träslag innehåller till exempel olika skadliga partiklar. Att vara medveten om farorna i arbetsmiljön och de därmed förknippade hälsoriskerna är det första steget till att förbättra en anställds hälsa, prestation och motivation.

CLOSE X

Spara tid. Spara pengar. EFFEKTIVITET

Dammfri slipning ger inte bara hälsomässiga fördelar, utan bidrar också till att spara tid och pengar. För den individuella arbetaren är fördelarna uppenbara. För ett företag är det, oavsett hur man räknar, det klart bästa valet. För en industri är det ett stort steg framåt vad gäller standardisering.

CLOSE X

Roligare slipning. RESULTAT

Abranet gör arbetet enklare, roligare och mer tillfredsställande. Att slipa utan störande dammpartiklar ger bättre kontroll över arbetet och därmed ett bättre slutresultat. Du får en renare och jämnare yta.

CLOSE X

En växande produktfamilj

En av många fördelar med Abranet är att produkter som bygger på nätslipningsteknologi ofta har längre livslängd än traditionella slipmaterial. Användare av Abranet sliplösningar vet att det innebär ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Det är därför Abranet sprider sig som en löpeld inom slipbranschen, om man nu kan använda detta uttryck i samband med trämaterial. Samtidigt arbetar Mirka hårt för att utveckla och utöka sitt sortiment med nya produkter och lösningar, så att du kan utnyttja marknadens mest avancerade sliplösningar till fullo.

Läs mer om dammfri slipning.

Innovativa nätprodukter

Mirkas långsiktiga investeringar i innovation betalar sig. Mirka var det första företaget i världen att lansera ett dammfritt slipsystem. Det har varit mödan värt. Abranet har tilldelats en rad innovationspriser och rönt stora försäljningsframgångar över hela världen.

En av många fördelar med Abranet är att produkter som bygger på nätslipningsteknologi ofta har längre livslängd än traditionella slipmaterial. Användare av Abranet sliplösningar vet att det innebär ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Det är därför Abranet har spridit sig inom olika branscher. Samtidigt arbetar Mirka hårt för att utveckla och utöka sitt sortiment med nya produkter och lösningar, så att du kan utnyttja marknadens mest avancerade slipsystem till fullo.

Det innovativa konceptet är unikt. Det patenterade slipnätet består av polyamidfibertrådar, där slipkornen sitter.

Nätkonstruktionen innebär att dammpartiklarna aldrig befinner sig mer än 0,5 mm från närmaste utsugshål. Resultatet är ett suveränt dammutsug över hela slipytan och näst intill dammfri slipning.