Vad är Golden Finish?

- Det är ett enkelt och tydligt post-paint system

- Det ger ett kontinuerligt resultat

- Det är färg och nummer kodat

- Ett stegs-system för ljusa färger

- Två stegs-system för svarta färger

- Polersvampar som är skonsamma för komplexa ytor

- Kan hantera både små och stora defekter

- Innehåller slipmaterial, polersvampar och polermedel för att få processen perfekt!

 

Mirka Golden Finish